Najwyższa Rada Sił Zbrojnych (Egipt)

Article

February 7, 2023

Najwyższa Rada Egipskich Sił Zbrojnych (znana również jako Rada Wojskowa) to Rada Najwyższa odpowiedzialna za sprawy egipskich sił zbrojnych. W skład Rady wchodzą przywódcy Sił Zbrojnych Egiptu, na czele z Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych i Ministrem Obrony, gen. broni/Mohamedem Zakim, a wiceprzewodniczącym Rady jest Szef Sztabu Armed Forces of War, generał porucznik / Mohamed Hegazy.

Skład zarządu

Rada składa się z szeregu przywódców egipskich sił zbrojnych na czele z ministrem obrony, zgodnie z ustawą nr 4 z 1968 r. dotyczącą dowodzenia i kontroli wydaną przez prezydenta Gamala Abdela Nassera. Tymczasowy prezydent Adly Mansour wydał dekret z mocą ustawy w lutym 2014 r., w którym wyszczególnił skład, uprawnienia i kompetencje Najwyższej Rady Sił Zbrojnych.

obecna formacja

Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, Minister Obrony i Produkcji Wojskowej, Wicepremier i Przewodniczący Rady Naczelnej Sił Zbrojnych: gen. broni Mohamed Zaki. Szef Sztabu Wojny Sił Zbrojnych, wiceprzewodniczący Rady Najwyższej Sił Zbrojnych: generał broni Osama Askar. Wiceminister obrony ds. konstytucyjnych i prawnych: generał dywizji Mamdouh Shaheen. Dowódca sił morskich: generał dywizji / Ashraf Ibrahim Atwa. Dowódca sił powietrznych: generał porucznik Muhammad Abbas. Dowódca Sił Obrony Powietrznej: generał dywizji Sztabu Wojny / Muhammad Hegazy. Dowódca Sił Straży Granicznej: Brygada Sztabowa / Ajman Shehata. Dowódca 2. Armii Polowej: Major Sztabu Generalnego Harb / Nabil Hassaballah. Dowódca 3. Armii Polowej: Sztab Generalny Majora / Khaled Qinawy. Dowódca Centralnego Regionu Wojskowego: Major Sztabu Generalnego / Khaled Shawky. Dowódca Północnego Regionu Wojskowego: Główny Sztab Generalny Wojny / Yasser Al Asrouji. Dowódca Południowego Regionu Wojskowego: Brygada Sztabowa / Khaled Labib. Dowódca Zachodniego Regionu Wojskowego: Sztab Generalny Majora / Szeryf Moawad.Szef Urzędu ds. Operacji Sił Zbrojnych: Major Sztabu Generalnego Harb / Waheed Ezzat. Szef Urzędu ds. Uzbrojenia Sił Zbrojnych: Harb Sztabu Generalnego, Inżynier / Osama Ahmed Ezzat. Szef Urzędu Szkolenia Sił Zbrojnych: Generał Sztabu Generalnego Wojny / Rafiq Raafat Arafat Szef Urzędu ds. Logistyki Sił Zbrojnych: Generał Sztabu Wojny / Walid Hussein Abu Al-Majd. Szef Urzędu Inżynieryjnego Sił Zbrojnych: generał dywizji, inżynier sztabowy / Ihab El-Far. Szef Urzędu ds. Finansowych Sił Zbrojnych: Major Sztabu Generalnego Harb / Szef Wojskowego Organu Sądownictwa: generał dywizji Salah Al Ruwaini. Szef Organu Organizacyjnego i Administracyjnego: Harb Sztabu Generalnego Majora / Ali Adel Ashmawi. Dyrektor Wywiadu Wojskowego i Wywiadu: Major Sztabu Generalnego Wojny / Khaled Megawer. Dyrektor Departamentu Spraw Oficerskich Sił Zbrojnych: Sztab Generalny Major / Abdel Nasser Hassan Al-Azab Sekretarz Generalny Ministerstwa Obrony, Sekretarz Rady Najwyższej Sił Zbrojnych (sekretarz nie liczy głosu) Sztab Generalny Majora / Ashraf Taryfy.Szef Urzędu ds. Uzbrojenia Sił Zbrojnych: Harb Sztabu Generalnego, Inżynier / Osama Ahmed Ezzat. Szef Urzędu Szkolenia Sił Zbrojnych: Generał Sztabu Generalnego Wojny / Rafiq Raafat Arafat Szef Urzędu ds. Logistyki Sił Zbrojnych: Generał Sztabu Wojny / Walid Hussein Abu Al-Majd. Szef Urzędu Inżynieryjnego Sił Zbrojnych: generał dywizji, inżynier sztabowy / Ihab El-Far. Szef Urzędu ds. Finansowych Sił Zbrojnych: Major Sztabu Generalnego Harb / Szef Wojskowego Organu Sądownictwa: generał dywizji Salah Al Ruwaini. Szef Organu Organizacyjnego i Administracyjnego: Harb Sztabu Generalnego Majora / Ali Adel Ashmawi. Dyrektor Wywiadu Wojskowego i Wywiadu: Major Sztabu Generalnego Wojny / Khaled Megawer. Dyrektor Departamentu Spraw Oficerskich Sił Zbrojnych: Sztab Generalny Major / Abdel Nasser Hassan Al-Azab Sekretarz Generalny Ministerstwa Obrony, Sekretarz Rady Najwyższej Sił Zbrojnych (sekretarz nie liczy głosu) Sztab Generalny Majora / Ashraf Taryfy.Szef Urzędu ds. Uzbrojenia Sił Zbrojnych: Harb Sztabu Generalnego, Inżynier / Osama Ahmed Ezzat. Szef Urzędu Szkolenia Sił Zbrojnych: Generał Sztabu Generalnego Wojny / Rafiq Raafat Arafat Szef Urzędu ds. Logistyki Sił Zbrojnych: Generał Sztabu Wojny / Walid Hussein Abu Al-Majd. Szef Urzędu Inżynieryjnego Sił Zbrojnych: generał dywizji, inżynier sztabowy / Ihab El-Far. Szef Urzędu ds. Finansowych Sił Zbrojnych: Major Sztabu Generalnego Harb / Szef Wojskowego Organu Sądownictwa: generał dywizji Salah Al Ruwaini. Szef Organu Organizacyjnego i Administracyjnego: Harb Sztabu Generalnego Majora / Ali Adel Ashmawi. Dyrektor Wywiadu Wojskowego i Wywiadu: Major Sztabu Generalnego Wojny / Khaled Megawer. Dyrektor Departamentu Spraw Oficerskich Sił Zbrojnych: Sztab Generalny Major / Abdel Nasser Hassan Al-Azab Sekretarz Generalny Ministerstwa Obrony, Sekretarz Rady Najwyższej Sił Zbrojnych (sekretarz nie liczy głosu) Sztab Generalny Majora / Ashraf Taryfy.Major Generalny Sztabu Wojny / Rafiq Raafat Arafat, Szef Zarządu Logistyki Sił Zbrojnych: Major Generalny Sztabu Wojny / Walid Hussein Abu Al-Majd. Szef Urzędu Inżynieryjnego Sił Zbrojnych: generał dywizji, inżynier sztabowy / Ihab El-Far. Szef Urzędu ds. Finansowych Sił Zbrojnych: Major Sztabu Generalnego Harb / Szef Wojskowego Organu Sądownictwa: generał dywizji Salah Al Ruwaini. Szef Organu Organizacyjnego i Administracyjnego: Harb Sztabu Generalnego Majora / Ali Adel Ashmawi. Dyrektor Wywiadu Wojskowego i Wywiadu: Major Sztabu Generalnego Wojny / Khaled Megawer. Dyrektor Departamentu Spraw Oficerskich Sił Zbrojnych: Sztab Generalny Major / Abdel Nasser Hassan Al-Azab Sekretarz Generalny Ministerstwa Obrony, Sekretarz Rady Najwyższej Sił Zbrojnych (sekretarz nie liczy głosu) Sztab Generalny Majora / Ashraf Taryfy.Major Generalny Sztabu Wojny / Rafiq Raafat Arafat, Szef Zarządu Logistyki Sił Zbrojnych: Major Generalny Sztabu Wojny / Walid Hussein Abu Al-Majd. Szef Urzędu Inżynieryjnego Sił Zbrojnych: generał dywizji, inżynier sztabowy / Ihab El-Far. Szef Urzędu ds. Finansowych Sił Zbrojnych: Major Sztabu Generalnego Harb / Szef Wojskowego Organu Sądownictwa: generał dywizji Salah Al Ruwaini. Szef Organu Organizacyjnego i Administracyjnego: Harb Sztabu Generalnego Majora / Ali Adel Ashmawi. Dyrektor Wywiadu Wojskowego i Wywiadu: Major Sztabu Generalnego Wojny / Khaled Megawer. Dyrektor Departamentu Spraw Oficerskich Sił Zbrojnych: Sztab Generalny Major / Abdel Nasser Hassan Al-Azab Sekretarz Generalny Ministerstwa Obrony, Sekretarz Rady Najwyższej Sił Zbrojnych (sekretarz nie liczy głosu) Sztab Generalny Majora / Ashraf Taryfy.Harb Sztabu Generalnego Majora / Szef Wojskowego Organu Sądownictwa: generał dywizji / Salah Al-Ruwaini. Szef Organu Organizacyjnego i Administracyjnego: Harb Sztabu Generalnego Majora / Ali Adel Ashmawi. Dyrektor Wywiadu Wojskowego i Wywiadu: Major Sztabu Generalnego Wojny / Khaled Megawer. Dyrektor Departamentu Spraw Oficerskich Sił Zbrojnych: Sztab Generalny Major / Abdel Nasser Hassan Al-Azab Sekretarz Generalny Ministerstwa Obrony, Sekretarz Rady Najwyższej Sił Zbrojnych (sekretarz nie liczy głosu) Sztab Generalny Majora / Ashraf Taryfy.Harb Sztabu Generalnego Majora / Szef Wojskowego Organu Sądownictwa: generał dywizji / Salah Al-Ruwaini. Szef Organu Organizacyjnego i Administracyjnego: Harb Sztabu Generalnego Majora / Ali Adel Ashmawi. Dyrektor Wywiadu Wojskowego i Wywiadu: Major Sztabu Generalnego Wojny / Khaled Megawer. Dyrektor Departamentu Spraw Oficerskich Sił Zbrojnych: Sztab Generalny Major / Abdel Nasser Hassan Al-Azab Sekretarz Generalny Ministerstwa Obrony, Sekretarz Rady Najwyższej Sił Zbrojnych (sekretarz nie liczy głosu) Sztab Generalny Majora / Ashraf Taryfy.

Funkcje Rady

Zgodnie z ustawą nr 20 z 2014 r. o powołaniu Naczelnej Rady Sił Zbrojnych, Rada jest odpowiedzialna za badanie wszelkich zagadnień związanych z siłami zbrojnymi i przygotowanie ich do wojny, a także opracowuje i przygotowuje rekomendacje w sprawach obronę państwa, a w szczególności obejmuje: Określanie celów i zadań strategicznych dla osiągnięcia celów politycznych i politycznych Wojskowych określanych przez kierownictwo polityczne państwa. Ustalenie wielkości i kształtu sił zbrojnych, ich struktury organizacyjnej i przyszłego rozwoju. Gotowość bojowa sił zbrojnych. Przygotowanie polityki kompletowania sił zbrojnych i podstaw ich mobilizacji. Opracuj politykę schronienia sił zbrojnych i zbadaj stan dyscypliny wojskowej i morale. Zatwierdzanie polityki szkolenia sił zbrojnych oraz prowadzenia wspólnych manewrów i ćwiczeń. Przyjęcie polityki przygotowania teatrów działań wojennych. Przygotowywanie projektów ustaw i regulaminów służby kadrowej w siłach zbrojnych oraz propozycji systemu rekrutacji. Przyjęcie polityki utrzymania bezpieczeństwa i ochrony sił zbrojnych.Zapoznaj się z raportami dowódców głównych oddziałów, szefów organów, dowódców wojsk polowych, okręgów wojskowych i dyrektorów departamentów w celu określenia stanu gotowości bojowej sił zbrojnych. Studiuj ogłaszanie stanu wojny lub wysyłanie sił zbrojnych poza granice kraju. Przygotowanie oceny sytuacji polityczno-wojskowej. Wydanie dokumentu o zagrożeniach militarnych i wyzwaniach dla państwa. Przygotowanie dokumentu polityki wojskowej. Przygotowanie państwa do wojny lub obrony we współpracy z Radą Obrony Narodowej i Radą Bezpieczeństwa Narodowego. Współpraca i koordynacja z Radą Bezpieczeństwa Narodowego przy ustalaniu działań wojennych wewnętrznych w związku z rolą sił zbrojnych w tym zakresie. Zatwierdzenie powołania Ministra Obrony i dotyczy to dwóch pełnych kadencji prezydenckich od dnia wejścia w życie konstytucji z 2014 r. Wyrażenie opinii o wypowiedzeniu wojny lub wysłaniu sił zbrojnych z misją bojową poza granice państwa, jeżeli Izba Reprezentantów nie istnieje. Wszelkie inne kwestie, które Minister Obrony uzna za stosowne do przedstawienia Radzie.Decyzje rady są wydawane w formie decyzji lub zarządzenia Ministra Obrony Narodowej, a protokoły i decyzje rady podpisują jej przewodniczący i sekretarz rady i przesyłają do wykonania właściwym organom.

Uchwały Rady

Zanim Mubarak abdykuje,

W czwartek 10 lutego 2011 r. Naczelna Rada Sił Zbrojnych wydała „Oświadczenie numer jeden”, stwierdzając, że spotkała się w ramach zobowiązania do ochrony kraju i zachowania zdobyczy narodu oraz w celu poparcia uzasadnionych żądań narodu i postanowiła kontynuować spotkania w sposób ciągły, aby omówić, jakie środki i środki można podjąć w celu ochrony kraju. Prezydent Egiptu Hosni Mubarak, który jeszcze nie abdykował, był nieobecny na spotkaniu jako Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, któremu przewodniczył minister obrony Egiptu, feldmarszałek Mohamed Hussein Tantawi, który zadał pytania o przyszłość Mubaraka u władzy. Gniew rozprzestrzenił się wśród egipskich demonstrantów po rzuceniu Mubaraka, 10 lutego, wygłosił swoje trzecie przemówienie od początku protestów ludowych, w którym odmówił ustąpienia i był zadowolony z przekazania swojemu zastępcy Omarowi Suleimanowi części swoich uprawnień w ramach obietnica szeregu reform politycznych.Ze swojej strony Wojskowa Rada zobowiązała się w swoim drugim oświadczeniu wydanym w piątek 11 lutego 2011 r. zapewnić realizację obietnic Mubaraka i zobowiązanie do zaspokojenia żądań ludu i dążenia do ich spełnienia.

Rada przejmuje władzę

W normalnych okolicznościach głową państwa jest ten, który przewodniczy tej radzie jako naczelny dowódca sił zbrojnych. W okresie od wieczoru w piątek 11 lutego 2011 r. do poniedziałku 25 Ramadanu 1433 AH, 13 sierpnia 2012 r. Rada przejęła kierowanie sprawami Egiptu po odejściu Muhammada Hosni Mubaraka od władzy po wybuchu epidemii. rewolucji 25 stycznia. 13 lutego 2011 r. Rada wydała deklarację konstytucyjną, w której zadeklarowała przejęcie władzy nad krajem na okres sześciu miesięcy lub do czasu wyborów do Zgromadzenia Ludowego i Rady Szury oraz Prezydenta RP. W trzecim oświadczeniu wydanym wieczorem w piątek 11 lutego 2011 r. Rada Najwyższa zapowiedziała, wkrótce po ogłoszeniu abdykacji prezydenta Mubaraka ze stanowiska, że ​​nie jest ona (czyli Rada) substytutem akceptowalnej legitymacji. do ludzi. Sobór oddał „ze wszystkimi pozdrowieniami i honorami dusze męczenników, którzy poświęcili swoje życie za wolność i bezpieczeństwo swojego kraju”.Rzecznik Rady oddał męczennikom pozdrowienie wojskowe. W tym samym oświadczeniu Rada pozdrowiła również prezydenta Mohameda Hosniego Mubaraka „za to, co zrobił w toku działań narodowych, wojny i pokoju, oraz jego patriotyczną postawę sprzyjającą wyższym interesom narodu”. Następnego dnia, 12 lutego, Rada wydała swoje czwarte oświadczenie, w którym zobowiązała się nadzorować fazę przejściową, zapewniającą przekazanie władzy cywilnemu rządowi wybranemu przez naród.3 lipca 2013 r. i zapowiedziała środki zgodnie z lipcowym 3, 2013 oświadczenie, po którym generał dywizji Sameh Seif Al-Yazal, dyrektor Centrum Studiów Politycznych i Bezpieczeństwa Republiki, który jest blisko wojska, stwierdził, że siły zbrojne sfinansowały szereg partii politycznych do konfrontacji z Bractwem w wyborach parlamentarnych w 2012 r. i uniemożliwić Bractwu dojście do władzy.O tym, co przedstawił w toku działań narodowych, w wojnie i pokoju, oraz o swojej patriotycznej postawie na rzecz najwyższego interesu narodu” w tym samym oświadczeniu. Następnego dnia, tj. 12 lutego, Rada wydała swoje czwarte oświadczenie: w którym zobowiązała się nadzorować fazę przejściową, która zapewnia przekazanie władzy wybranemu rządowi cywilnemu z okresu Przed ludem.Po demonstracjach 30 czerwca 2013 r. minister obrony generał Abdel Fattah al-Sisi ogłosił w lipcu dymisji prezydenta Mohameda Morsiego 3 lipca 2013 r. i ogłosił środki zgodnie z oświadczeniem z 3 lipca 2013 r., po którym generał dywizji Sameh Seif El-Yazal, dyrektor Centrum Studiów Politycznych i Bezpieczeństwa Republiki oraz bliski współpracownik p. Armii stwierdził, że uzbrojone siły zbrojne sfinansowały szereg partii politycznych, które miały stawić czoła Bractwu w wyborach parlamentarnych w 2012 roku i uniemożliwić Bractwu dojście do władzy.O tym, co przedstawił w toku działań narodowych, w wojnie i pokoju, oraz o swojej patriotycznej postawie na rzecz najwyższego interesu narodu” w tym samym oświadczeniu. Następnego dnia, tj. 12 lutego, Rada wydała swoje czwarte oświadczenie: w którym zobowiązała się nadzorować fazę przejściową, która zapewnia przekazanie władzy wybranemu rządowi cywilnemu z okresu Przed ludem.Po demonstracjach 30 czerwca 2013 r. minister obrony generał Abdel Fattah al-Sisi ogłosił w lipcu dymisji prezydenta Mohameda Morsiego 3 lipca 2013 r. i ogłosił środki zgodnie z oświadczeniem z 3 lipca 2013 r., po którym generał dywizji Sameh Seif El-Yazal, dyrektor Centrum Studiów Politycznych i Bezpieczeństwa Republiki oraz bliski współpracownik p. Armii stwierdził, że uzbrojone siły zbrojne sfinansowały szereg partii politycznych, które miały stawić czoła Bractwu w wyborach parlamentarnych w 2012 roku i uniemożliwić Bractwu dojście do władzy.Następnego dnia, 12 lutego, Rada wydała swoje czwarte oświadczenie, w którym zobowiązała się nadzorować fazę przejściową, zapewniającą przekazanie władzy cywilnemu rządowi wybranemu przez naród.3 lipca 2013 r. i zapowiedziała środki zgodnie z lipcowym 3, 2013 oświadczenie, po którym generał dywizji Sameh Seif Al-Yazal, dyrektor Centrum Studiów Politycznych i Bezpieczeństwa Republiki, który jest blisko wojska, stwierdził, że siły zbrojne sfinansowały szereg partii politycznych do konfrontacji z Bractwem w wyborach parlamentarnych w 2012 r. i uniemożliwić Bractwu dojście do władzy.Następnego dnia, 12 lutego, Rada wydała swoje czwarte oświadczenie, w którym zobowiązała się nadzorować fazę przejściową, zapewniającą przekazanie władzy cywilnemu rządowi wybranemu przez naród.3 lipca 2013 r. i zapowiedziała środki zgodnie z lipcowym 3, 2013 oświadczenie, po którym generał dywizji Sameh Seif Al-Yazal, dyrektor Centrum Studiów Politycznych i Bezpieczeństwa Republiki, który jest blisko wojska, stwierdził, że siły zbrojne sfinansowały szereg partii politycznych do konfrontacji z Bractwem w wyborach parlamentarnych w 2012 r. i uniemożliwić Bractwu dojście do władzy.Po demonstracjach 30 czerwca 2013 r. minister obrony generał Abdel Fattah al-Sisi ogłosił usunięcie prezydenta Mohameda Morsiego 3 lipca 2013 r. i zapowiedział środki zgodnie z oświadczeniem z 3 lipca 2013 r. Siły zbrojne sfinansowały szereg partii politycznych stawić czoła Bractwu w wyborach parlamentarnych w 2012 roku i uniemożliwić Bractwu dojście do władzy.Po demonstracjach 30 czerwca 2013 r. minister obrony generał Abdel Fattah al-Sisi ogłosił usunięcie prezydenta Mohameda Morsiego 3 lipca 2013 r. i zapowiedział środki zgodnie z oświadczeniem z 3 lipca 2013 r. Siły zbrojne sfinansowały szereg partii politycznych stawić czoła Bractwu w wyborach parlamentarnych w 2012 roku i uniemożliwić Bractwu dojście do władzy.

działania polityczne

W swoim czwartym oświadczeniu wydanym 12 lutego 2011 r. Naczelna Rada Sił Zbrojnych zobowiązała się do przestrzegania wszystkich umów międzynarodowych podpisanych przez poprzednie rządy. W tym samym oświadczeniu Rada zdecydowała również o pozostawieniu na swoim miejscu rządu Ahmeda Shafiqa, który powstał za rządów Mubaraka przed jego odejściem z urzędu, w celu tymczasowego prowadzenia działalności gospodarczej do czasu utworzenia nowego rządu. Następnie, 3 marca 2011 r., Rada Najwyższa zleciła Issamowi Sharafowi utworzenie nowego rządu w celu zastąpienia generała-porucznika Ahmeda Shafiqa, który tego samego dnia zrezygnował z pełnienia funkcji premiera. najbardziej prominentnych postulatów Koalicji Rewolucji 25 Stycznia.

Poprawki konstytucyjne

W niedzielę 13 lutego 2011 r. Rada wydała deklarację konstytucyjną, w której zapowiedziała tymczasowe rządy kraju na okres sześciu miesięcy lub do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i prezydenckich po dokonaniu zmian w konstytucji oraz zapowiedziała rozwiązanie Szura i Rady Ludowe oraz zawieszenie konstytucji. Następnie Rada wydała uchwałę nr 1 z 2011 r. wzywającą do powołania komisji do spraw zmiany konstytucji, na czele której stanął były sędzia i znawca egipskiego prawa i konstytucji Tariq al-Bishri, aby w ciągu dziesięciu dni wykonała swoje zadania . Do zadań komisji należy zbadanie zniesienia art. 179 Konstytucji oraz zmiany art. Zgromadzenie i Rada Szura. Oprócz ludzkiej głowy komitet składa się z 7 innych członków, z których każdy jest ekspertem w sprawach prawnych i konstytucyjnych.77,2% z ponad 18,5 miliona wyborców, którzy wzięli udział w powszechnym referendum, które odbyło się 19 marca 2011 r., zatwierdziło poprawki do konstytucji opracowane przez komisję pod przewodnictwem Tarika al-Bishri.Poprawki do konstytucji mają na celu otwarcie drogi do wyborów parlamentarnych, a następnie prezydenckich, pozwalając armii na przekazanie władzy wybranemu rządowi cywilnemu, w którym zostanie sporządzona nowa konstytucja kraju. Wśród poprawek jest to, że kadencja prezydencji ma trwać cztery lata i należy ją powtórzyć tylko raz. Po referendum 30 marca parlament wydał deklarację konstytucyjną o zorganizowaniu władzy w okresie przejściowym do wyboru nowego parlamentu i prezydenta. Artykuły konstytucji, które Egipcjanie zgodzili się zmienić w referendum, znalazły się w deklaracji konstytucyjnej, ponieważ przepisy samej konstytucji zostały zawieszone.Artykuły konstytucji, które Egipcjanie zgodzili się zmienić w referendum, znalazły się w deklaracji konstytucyjnej, ponieważ przepisy samej konstytucji zostały zawieszone.Artykuły konstytucji, które Egipcjanie zgodzili się zmienić w referendum, znalazły się w deklaracji konstytucyjnej, ponieważ przepisy samej konstytucji zostały zawieszone.

Reformy ekonomiczne

Rada wydała dekret z mocą ustawy nr 2 z 2011 r. przewidujący przyznanie wszystkim pracownikom państwowym specjalnego miesięcznego zasiłku od dnia 1 kwietnia 2011 r. w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego bez minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia, a ustawa nr 3 przewiduje wzrost emerytur cywilnych i wojskowych o ten sam procent.

Ściganie byłych urzędników

Naciski społeczne nadal prześladowały symbole byłego reżimu, kierowanego przez byłego prezydenta Mubaraka, dopóki 11 kwietnia 2011 r. nie ogłoszono, że prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie Hosniego Mubaraka i jego dwóch synów, Alaa i Gamala, pod zarzutem szkodzić publicznym pieniądzom i zabijać protestujących. 2 czerwca 2011 r. ogłoszono, że pierwsze rozprawy sądowe rozpoczną się 3 sierpnia 2011 r. Kilku byłych urzędników zostało postawionych przed sądem pod zarzutem wykorzystywania wpływów politycznych, spekulacji, grabieży i kradzieży, a także zabójstw protestujących w wydarzenia rewolucji 25 stycznia. Jedną z najważniejszych i najbardziej znanych spraw jest sprawa przeniesienia byłego prezydenta Mohameda Hosniego Mubaraka, jego dwóch synów i ministra spraw wewnętrznych Habiba al-Adly'ego, a Mubarak i jego sprawca są przed sądem. ministra zostali skazani na dożywocie.

inne decyzje

Władze egipskie uwolniły 240 więźniów politycznych 18 lutego 2011 r. Aresztowanie 22 oficerów egipskich sił zbrojnych, którzy uczestniczyli w demonstracjach w piątek 8 kwietnia i byli znani jako oficerowie 8 kwietnia.

Wydarzenia 30 czerwca

30 czerwca 2013 r. demonstracje sprzeciwiły się rządom prezydenta Mohameda Morsiego, a 3 lipca armia egipska pod dowództwem Abdela Fattaha el-Sisiego zdymisjonowała egipskiego prezydenta Mohameda Morsiego, zawiesiła konstytucję i odcięła nadawanie w kilku mediach powiązanych z oraz wspieranie Bractwa Muzułmańskiego i Prezydenta Mohameda Morsiego. Szef Trybunału Konstytucyjnego wyznaczył Adly'emu Mansourowi na czele kraju, Mohamed Morsi został zatrzymany w nieznanym miejscu i wydano rozkaz aresztowania 300 członków Bractwa Muzułmańskiego. Ruch armii nastąpił po serii demonstracji egipskiej opozycji, które domagały się dymisji prezydenta Mohameda Morsiego, co jedni uważali za odpowiedź na te demonstracje, a inni za zamach stanu przeciwko prawowitości obalonego prezydenta.

Krytycy

Zobacz też

Referendum w sprawie zmian konstytucyjnych 19 marca 2011 Deklaracja konstytucyjna 30 marca 2011 i jej poprawki Wydarzenia w Egipcie w 2011 roku Egipskie Siły Zbrojne Egipskie Ministerstwo Obrony

Zewnętrzne linki

Tekst Oświadczenia nr 1 Naczelnej Rady Sił Zbrojnych – strona internetowa Państwowej Służby Informacyjnej. Tekst Oświadczenia nr 2 Naczelnej Rady Sił Zbrojnych – strona internetowa Państwowej Służby Informacyjnej. Tekst Oświadczenia nr 3 Naczelnej Rady Sił Zbrojnych – strona internetowa Państwowej Służby Informacyjnej. Tekst Oświadczenia nr 4 Naczelnej Rady Sił Zbrojnych – strona internetowa Państwowej Służby Informacyjnej. Tekst Deklaracji Konstytucyjnej Rady Naczelnej Sił Zbrojnych – strona internetowa Państwowej Służby Informacyjnej. Tekst Oświadczenia nr 5 Naczelnej Rady Sił Zbrojnych – strona internetowa Państwowej Służby Informacyjnej.

Uwagi

Zasoby

Brama dekady 2010, brama Egiptu, brama egipskich sił zbrojnych, brama polityki, brama wojny

Original article in Arabic language