Parlament Czarnogóry

Article

May 27, 2022

Parlament Czarnogóry jest organem ustawodawczym w Czarnogórze z 81 mandatami.

Odniesienie

Brama polityki Brama Czarnogóry

Original article in Arabic language