chaos

Article

May 18, 2022

Nieporządek to jakakolwiek utrata porządku i współzależności między częściami grupy lub grupy ciał, niezależnie od tego, czy jest to system fizyczny, społeczeństwo ludzkie, czy też niepokoje plemienne lub polityczne, takie jak utrata bezpieczeństwa na określonym obszarze. W języku łacińskim słowo Chaos jest również używane do opisania niekontrolowanego stanu nieładu i nieładu, a słowo Chaos, które później tłumaczy się jako Chaos, opisuje w mitologii greckiej początkowy stan świata przed uporządkowaniem Pierwszej Zasady (boga Chaosu). to. Ale słowo chaos zaczęło nabierać nowego znaczenia w kontekście stosunkowo nowej teorii zwanej teorią chaosu: która bada nieliniowe, dynamiczne zdania fizyczne, co otwiera drzwi do nieregularnego zachowania, które niesie ze sobą wiele niepewności. Innym zastosowaniem tej teorii jest chaos kwantowy. brama legend

Original article in Arabic language