Unia Europejska

Article

January 28, 2023

Unia Europejska jest unią gospodarczą i polityczną 27 krajów europejskich, ustanowioną w 1993 roku Traktatem z Maastricht, który zastąpił istniejący wcześniej Wspólny Rynek Europejski. Z populacją ponad 447 milionów ludzi,

Gospodarka

Unia Europejska odpowiada za 30% całkowitej światowej produkcji (16,8 biliona USD w 2007 r.). Unia Europejska rozwinęła się jako jednostka gospodarcza poprzez stosowanie jednolitych przepisów prawnych we wszystkich państwach członkowskich, tych, które gwarantują swobodny przepływ osób, towarów, usług, a także kapitału. Siedemnaście krajów przyjęło wspólną walutę Unii (euro).Unia Europejska stworzyła zestaw wspólnych polityk handlowych oraz polityk dotyczących rolnictwa i rybołówstwa.

Polityka

Unia Europejska odgrywa dla siebie jednolitą rolę w polityce zagranicznej i jest reprezentowana w Światowej Organizacji Handlu, Grupie Niemieckiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także odgrywa rolę w sądownictwie i prawie wewnętrznym państw członkowskich oraz w pracach zniesiony został ujednolicony system paszportów i wiz wśród jego członków (traktat z Schengen). Członkami NATO jest 21 krajów Unii Europejskiej.

Instytucje

Wśród najważniejszych instytucji działających na rzecz wspierania tej unii: Parlament Europejski: Wszyscy obywatele Europy mają prawo do wybierania swoich członków co pięć lat, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Bank Centralny, Komisja Europejska, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej

Historia państw członkowskich

Kraje, które opuściły Unię

Wielka Brytania 31 stycznia 2020 r.

Kraje kandydujące do przystąpienia

Macedonia Turcja Islandia Czarnogóra (Czarnogóra) Serbia Macedonia

Pranay Linki

Unia Europejska – Zdjęcia oraz nagrania audio i wideo w serwisie Wikimedia Commons (angielski) Unia Europejska w sprawie Quora (angielski) Baza danych identyfikatorów Unii Europejskiej Wirtualnego Organu Międzynarodowego (angielski) System darmowych identyfikatorów Unii Europejskiej (angielski) Biblioteka identyfikatorów Unii Europejskiej Kongres (angielski) Unia Europejska OpenStreetMap ID (angielski) Unia Europejska IEMF ID (angielski)

Zasoby

Original article in Egyptian Arabic language