Klemens Aleksandryjski

Article

January 28, 2023

Klemens z Aleksandrii, którego pełne imię brzmi Titus Flavius ​​Clemens, to jeden z najwybitniejszych nauczycieli aleksandryjskiej szkoły teologicznej.Urodził się w Atenach w połowie II wieku n.e. (150?) i zmarł między latami 211 i 215. Najbardziej widoczną cechą jego nauk jest połączenie i unifikacja filozofii. Teologia grecka i chrześcijańska, większość jego pism była skierowana do świata hellenistycznego i kultury greckiej.

Odniesienie

Original article in Egyptian Arabic language