manifest Komunistyczny

Article

February 7, 2023

Manifest Komunistyczny lub Manifest Komunistyczny, Manifest Partii Komunistycznej, książka napisana przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Pierwszy egzemplarz został wydrukowany 21 lutego 1848 roku i uważany jest za jedną z najsłynniejszych ksiąg politycznych i jedną z najważniejszych ksiąg komunizmu. Książka wyjaśnia znaczenie i idee komunizmu oraz jego różnicę od socjalizmu, historycznej walki klasowej, teraźniejszości i przyszłości oraz problemów kapitalizmu.

Zobacz też

O robotnicy świata łączcie się! marksistowski komunizm

Original article in Egyptian Arabic language