proletariat

Article

February 7, 2023

Proletariat, wywodzący się od łacińskiego słowa (proletarius), które oznacza: obywatel klasy niższej, to termin, który po raz pierwszy pojawił się w Manifeście Komunistycznym Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, klasa proletariatu według Karola Marksa to klasa która będzie kontrolować środki produkcji z klasy Burżuazja pojawi się po transformacji gospodarki światowej z konkurencyjnej gospodarki kapitalistycznej do gospodarki monopolistycznej, a Karol Marks miał na myśli klasę proletariatu, że obejmuje ona ludzi, którzy nie posiadają ani nie kontrolują środków produkcji i żyć ze sprzedaży ich za wysiłek fizyczny lub intelektualny Karol Marks widział, że ta klasa jest tą, która wyzwoli społeczeństwo i zbuduje państwo socjalistyczne oraz rozwinie się i pozostanie globalnym komunistą.

Spójrz też

Pracownicy z całego świata, łączcie się!

Original article in Egyptian Arabic language