dinar iracki

Article

February 7, 2023

Dinar iracki jest oficjalną walutą Iraku. A dinar składa się z tysiąca filsów. Waluta iracka składa się z siedmiu kategorii: klasa pięćdziesięciu dinarów, klasa dwustu pięćdziesięciu dinarów, klasa pięciuset dinarów, klasa tysiąca dinarów, klasa pięciu tysięcy dinarów, klasa dziesięciu tysięcy dinarów , klasa dwudziestu pięciu tysięcy dinarów.

Original article in Egyptian Arabic language