Ferie wielkanocne

Article

June 29, 2022

Pascha w judaizmie jest uważana przez Żydów za rocznicę wyjścia Dzieci Izraela z Egiptu, uciekających przed faraonem i ich wtargnięcia na morze (słowo Pascha oznacza „wykroczenie”).

Original article in Egyptian Arabic language