Id al-Fitr

Article

May 21, 2022

Eid al-Fitr lub Little Eid, święto muzułmanów, pierwszy dzień miesiąca Shawwal, dziesiątego miesiąca w islamskim kalendarzu Hidżry, po miesiącu Ramadan. Muzułmanie obchodzą go po zakończeniu postu Ramadan i dają jałmużnę al-Fitr, aby pomóc biednym, i zaczynają od modlitwy Eid. Jednym z aspektów obchodów Eid jest odwiedzanie ziemi, robienie ciastek Eid, rozdawanie Eidiya dzieciom, a muzułmanie wychodzą i noszą nowe ubrania, zwłaszcza dzieci. Abu Dawood i al-Tirmidhi opowiadali w swoim Sunanie, że Prorok, niech Bóg błogosławi go i obdarzy go pokojem, przybył do Medyny i mieli dwa dni na zabawę, więc Wysłannik Boży powiedział: „Bóg, Wywyższony, ma zastąpiłem cię dwoma lepszymi od nich w Dniu Zmartwychwstania.

Zobacz też

Id al-Adha (Wielkie Eid)

Pranay Linki

Eid al-Fitr — obrazy, nagrania audio i wideo na Wikimedia Commons

Zasoby

Original article in Egyptian Arabic language