Wielka gwiazda sportu

Article

February 5, 2023

Gwiazdy Sportu to konkurs dla klubów sportowych, który od 2004 roku prowadzi Niemiecka Olimpijska Konfederacja Sportu (DOSB) wraz z niemieckimi Volksbanken i Raiffeisenbanken. Nagroda związana z konkursem jest wyrazem uznania dla społeczno-politycznego zakresu usług oferowanych przez kluby sportowe oraz ich szczególnego wolontariatu. Gwiazdy sportu nazywane są w Niemczech „Oskarami sportu popularnego”. Według DOSB oraz Volksbanken i Raiffeisenbanken deklarowanym celem konkursu jest uhonorowanie często wybitnych wyników klubów sportowych na tle wyzwań społeczno-politycznych. Zobowiązanie to, które regularnie wykracza poza statutowy cel stowarzyszenia,

Ogłoszenie, warunki uczestnictwa i zgłoszenie

Konkurs jest ogłaszany na poziomie lokalnym przez uczestniczący Volksbank lub Raiffeisenbank. Nabór trwa zwykle od początku kwietnia do końca czerwca każdego roku. Uczestniczyć w nich mogą wszystkie kluby sportowe zrzeszone pod patronatem DOSB, tj. wszystkie kluby sportowe będące członkami państwowych związków sportowych, związków centralnych lub związków sportowych o specjalnych zadaniach. Klub sportowy nie musi być klientem banku, do którego składa wniosek. Kluby sportowe, które spełniają warunki uczestnictwa i chcą wziąć udział w zawodach, mogą składać wnioski wyłącznie online w fazie przetargowej zawodów na stronie internetowej Volksbank lub Raiffeisenbank, w obszarze działania którego klub sportowy ma swoją siedzibę.

Nagroda

Konkurs odbywa się na trzech poziomach: Na poziomie lokalnym („poziom brązowy”) najlepszemu ze wszystkich zgłoszeń przyznawana jest „wielka gwiazda sportu” w brązie. Odpowiedzialny jest za to Volksbank lub Raiffeisenbank wystawiający przetarg wraz z lokalnie odpowiedzialnym oddziałem ds. sportu zorganizowanego, tj. okręgowym lub miejskim związkiem sportowym („partner brązowy”). Na poziomie krajów związkowych („poziom srebrny”) najlepsza aplikacja wszystkich zwycięzców „wielkiej gwiazdy sportu” w brązie jest nagradzana „wielką gwiazdą sportu” w kolorze srebrnym. Odpowiedzialny za to jest regionalny związek spółdzielczy odpowiedzialny za kraj związkowy wraz z krajowym związkiem sportowym / państwowym związkiem sportowym („srebrny partner”) odpowiedzialnym za kraj związkowy. Wyjątkiem jest Dolna Saksonia, gdzie region Weser-Ems ma swoją własną „Wielką Gwiazdę Sportu” w kolorze srebrnym. Ocena jest przeprowadzana na szczeblu gminnym i stanowym przez jury złożone z przedstawicieli sportu, banku, gminy i mediów.

Zwycięzca nagrody

Pierwsze miejsce na szczeblu federalnym jest warte 10 000 euro, drugie miejsce to 7500 euro, a trzecie miejsce to 5000 euro.

Linki internetowe

Gwiazdy sportu, sterne-des-sports.de

pozycje

Original article in German language