Kategoria:!główna kategoria

Article

May 17, 2022

Ta kategoria stanowi punkt wejścia (katalog główny) do hierarchicznego systemu kategorii Wikipedii. Kategoria: klasyfikacja przedmiotowa zawiera przegląd głównych obszarów przedmiotowych. Kategorie kategoria:systematyka czasowa i kategoria:systematyka przestrzenna oferują dwie dalsze drogi dostępu do zasobów artykułów. Jest też lista, spis skrótów i spis terminów. Kategoria:!Wikipedia służy do wewnętrznej administracji Wikipedii. Niehierarchiczną listę wszystkich kategorii można znaleźć w sekcji Special:Categories. Aby uzyskać więcej opcji wyszukiwania, zobacz Pomoc:Wyszukiwanie. Info: Jako korzeń drzewa kategorii ta kategoria nie jest skategoryzowana. Pojawienie się w kategoriach nieskategoryzowanych (strona specjalna) nie nastręcza problemów. Dlatego proszę nie kategoryzować (npwstaw samokategorię).

Original article in German language