Johann Georg Pisendel

Article

December 3, 2022

Johann Georg Pisendel (5 stycznia 1688 [OS 26 grudnia 1687] – 25 listopada 1755) był niemieckim skrzypkiem i kompozytorem barokowym, który przez wiele lat prowadził Orkiestrę Dworską w Dreźnie jako koncertmistrz, wówczas najlepszy zespół instrumentalny w Europie. Czołowy skrzypek swoich czasów, kompozytorzy tacy jak Tomaso Albinoni, Georg Philipp Telemann i Antonio Vivaldi zadedykowali mu kompozycje skrzypcowe.

Życie

Pisendel urodził się w Cadolzburgu, małym miasteczku niedaleko Norymbergi, gdzie jego ojciec Simon Pisendel był kantorem i organistą. W wieku dziewięciu lat Johann Georg został chórzystą w kaplicy dworskiej w Ansbach, gdzie kierownikiem muzycznym był śpiewak Francesco Antonio Pistocchi, a koncertmistrzem skrzypek i kompozytor Giuseppe Torelli. Uważa się, że Pisendel uczył się gry na skrzypcach u Torelli. Po załamaniu się głosu Pisendel zaczął grać na skrzypcach w Orkiestrze Dworskiej. W 1709 wyjechał z Drezna do Lipska, aby kontynuować studia muzyczne. W drodze do Lipska poznał w Weimarze Jana Sebastiana Bacha. Pisendel był członkiem założonego przez Georga Philippa Telemanna Collegium Musicum i dyrygował nim w latach 1710/11, a Melchior Hoffmann odbył tournée koncertowe. W 1711, po występie w Darmstadcie w operze Christopha Graupnera, Pisendelowi zaproponowano tam posadę w orkiestrze dworskiej, ale odmówił. W 1711 r. zaproponowano mu stanowisko czołowego skrzypka w Dreźnieńskiej Orkiestrze Dworskiej, którą przyjął i rozpoczął w styczniu 1712 r. Studiował tam kompozycję u Johanna Davida Heinichena. Z orkiestrą drezdeńską pozostał do końca życia. Został wysłany do reprezentowania kultury Drezna w Europie przez elektora Fryderyka Augusta II, do Paryża w 1714, do Berlina w 1715 i do Wenecji w 1716, gdzie przebywał przez dziewięć miesięcy i studiował u Antonio Vivaldiego. Oficjalny koncertmistrz Drezdeńskiej Orkiestry Dworskiej, które to stanowisko pełnił już od śmierci Jean-Baptiste Volumier w 1728 roku. Uczniami Pisendla byli Franz Benda i Johann Gottlieb Graun. Pisendel zmarł w Dreźnie. ale odmówił. W 1711 r. zaproponowano mu stanowisko czołowego skrzypka w Dreźnieńskiej Orkiestrze Dworskiej, którą przyjął i rozpoczął w styczniu 1712 r. Studiował tam kompozycję u Johanna Davida Heinichena. Z orkiestrą drezdeńską pozostał do końca życia. Został wysłany do reprezentowania kultury Drezna w Europie przez elektora Fryderyka Augusta II, do Paryża w 1714, do Berlina w 1715 i do Wenecji w 1716, gdzie przebywał przez dziewięć miesięcy i studiował u Antonio Vivaldiego. Oficjalny koncertmistrz Drezdeńskiej Orkiestry Dworskiej, które to stanowisko pełnił już od śmierci Jean-Baptiste Volumier w 1728 roku. Uczniami Pisendla byli Franz Benda i Johann Gottlieb Graun. Pisendel zmarł w Dreźnie. ale odmówił. W 1711 r. zaproponowano mu stanowisko czołowego skrzypka w Dreźnieńskiej Orkiestrze Dworskiej, którą przyjął i rozpoczął w styczniu 1712 r. Studiował tam kompozycję u Johanna Davida Heinichena. Z orkiestrą drezdeńską pozostał do końca życia. Został wysłany do reprezentowania kultury Drezna w Europie przez elektora Fryderyka Augusta II, do Paryża w 1714, do Berlina w 1715 i do Wenecji w 1716, gdzie przebywał przez dziewięć miesięcy i studiował u Antonio Vivaldiego. Oficjalny koncertmistrz Drezdeńskiej Orkiestry Dworskiej, które to stanowisko pełnił już od śmierci Jean-Baptiste Volumier w 1728 roku. Uczniami Pisendla byli Franz Benda i Johann Gottlieb Graun. Pisendel zmarł w Dreźnie. którą przyjął i rozpoczął w styczniu 1712. Studiował tam kompozycję u Johanna Davida Heinichena. Z orkiestrą drezdeńską pozostał do końca życia. Został wysłany do reprezentowania kultury Drezna w Europie przez elektora Fryderyka Augusta II, do Paryża w 1714, do Berlina w 1715 i do Wenecji w 1716, gdzie przebywał przez dziewięć miesięcy i studiował u Antonio Vivaldiego. Oficjalny koncertmistrz Drezdeńskiej Orkiestry Dworskiej, które to stanowisko pełnił już od śmierci Jean-Baptiste Volumier w 1728 roku. Uczniami Pisendla byli Franz Benda i Johann Gottlieb Graun. Pisendel zmarł w Dreźnie. którą przyjął i rozpoczął w styczniu 1712. Studiował tam kompozycję u Johanna Davida Heinichena. Z orkiestrą drezdeńską pozostał do końca życia. Został wysłany do reprezentowania kultury Drezna w Europie przez elektora Fryderyka Augusta II, do Paryża w 1714, do Berlina w 1715 i do Wenecji w 1716, gdzie przebywał przez dziewięć miesięcy i studiował u Antonio Vivaldiego. Oficjalny koncertmistrz Drezdeńskiej Orkiestry Dworskiej, które to stanowisko pełnił już od śmierci Jean-Baptiste Volumier w 1728 roku. Uczniami Pisendla byli Franz Benda i Johann Gottlieb Graun. Pisendel zmarł w Dreźnie.

Praca

Zachowane kompozycje Pisendel są nieliczne, ale wysokiej jakości. Wszystkie jego zachowane dzieła są instrumentalne. Obejmują one dziesięć koncertów skrzypcowych, cztery koncerty na orkiestrę i dwie sonaty skrzypcowe. Jego sonata a-moll na skrzypce solo prawdopodobnie wpłynęła na dzieła Bacha w tym gatunku. Być może Bach napisał sonaty skrzypcowe dla Pisendla. Tomaso Albinoni, Vivaldi i Telemann poświęcili mu prace. Zbiór zachowanych utworów instrumentalnych z pierwszej połowy XVIII wieku, które znajdowały się w tzw. Schrank II (gabinecie II) Hofkirche, obejmuje te dedykacje, liczne rękopisy z instrukcją wykonawczą własnoręcznie autorstwa Pisendla oraz partytury skopiował samego siebie.

Nagrania

Pisendel. Nowa Sonata. Nowo odkryte sonaty na skrzypce i continuo Pisendla. Scaramuccia (Snakewood Editions, 2020) Koncerty skrzypcowe z Drezna. Pisendel, Heinichen, Fasch, Handel, Telemann. Johannesa Pramsöhlera. Międzynarodowi gracze baroku. (Raumklang RK 3105) JG Pisendel: Koncerty drezdeńskie. Concerti con varii strumenti (Koncerty na różne instrumenty). W wykonaniu Freiburg Baroque Orchestra z Gottfriedem von der Goltz i Petrą Müllejans, skrzypaczkami solo, pod dyrekcją Gottfrieda von der Goltza. (Carus 83301) Za Monsieur Pisendel. Sonaty skrzypcowe Vivaldiego, Albinoniego i Pisendela. W wykonaniu La Serenissima pod dyrekcją Adriana Chandlera (Avie 0018) Sześć sonat skrzypcowych dedykowanych lub skomponowanych przez samego Pisendla. 1717. Wspomnienia z podróży do Włoch. Pisendel, Vivaldi, Montanari, Fanfani, Valentini i Albinoni. Zespół Scaramuccia. (Edycje Snakewood, 2018). Muzyka zebrana lub skomponowana przez Pisendel podczas jego podróży do Włoch 1716-1717 Koncert g-moll na skrzypce i orkiestrę, Il pomo d'oro, Dmitrija Sinkowskiego, skrzypce i dyrygenta. Naiwny CD 2019

Bibliografia

Cytowane źródła

Drummond, Pippa (2021). „Pisendel, Johann Georg”. Grove Online (w języku niemieckim). Źródło 21 kwietnia 2021 . Kramer, Jörg (2001), "Pisendel, Johann Georg", Neue Deutsche Biographie (w języku niemieckim), tom. 20, Berlin: Duncker & Humblot, s. 482–483 Streller, Friedbert (7 sierpnia 2005). „Köpp, Kai / Johann Georg Pisendel (1687–1755) i początki współczesnego dyrygentury orkiestrowej”. Orkiestra (w języku niemieckim). Źródło 21 kwietnia 2021 . Veen, Johan van (marzec 2021). „Johann Georg Pisendel (1687–1755) / Nowe Sonaty”. musicweb-international.com. Pobrano 21 kwietnia 2021 . Woolf, Jonathan (marzec 2019). „1717: Wspomnienia z podróży do Włoch”. musicweb-international.com. Pobrano 21 kwietnia 2021 . „Opis projektu”. SLUB Drezno. Źródło 30 marca 2020.

Dalsza lektura

Hans Rudolf Jung: Johann Georg Pisendel: Życie i praca. Wkład w historię muzyki skrzypcowej w czasach Bacha. Uniwersytet Diss, Jena 1956. Kai Köpp: Johann Georg Pisendel (1687-1755) i początki nowoczesnej dyrekcji orkiestry. Schneider, Tutzing 2005, ISBN 3-7952-1140-9. Wierność Albrechtowi: Johann Georg Pisendel: (1687-1755); skrzypaczka – koncertmistrz – kompozytor; Dokumentacja jego życia, jego pracy i postępowania oraz jego pracy; przerysowane z biogr., komentarze i publikacja re. ostatnie 250 lat. Edelman, Norymberga 1987.

Zewnętrzne linki

Darmowe partytury Johanna Georga Pisendela w International Music Score Library Project (IMSLP) Johann Georg Pisendel Gesellschaft (po niemiecku) „Schrank II” lub spuścizna mistrza koncertów Johanna Georga Pisendela snakewoodeditions.com 5 stycznia 2019 r. Johann Georg Pisendel / (1687 –1755) Naxos Records Pisendel, Johann Georg bmlo.de Johann Georg Pisendel Związani kameraliści

Original article in language