Muzyka Polski

Article

January 30, 2023

Muzyka Polska obejmuje różnorodne aspekty muzyki i tradycji muzycznych, które powstały i są praktykowane w Polsce. Artyści z Polski to światowej sławy kompozytorzy klasyczni, jak Fryderyk Chopin, Karol Szymanowski, Witold Lutosławski, Henryk Górecki i Krzysztof Penderecki; wybitni pianiści, tacy jak Karl Tausig, Ignacy Jan Paderewski, Artur Rubinstein i Krystian Zimerman; a także artystów muzyki popularnej i tradycyjnych, zregionalizowanych zespołów muzyki ludowej, które tworzą bogatą i żywą scenę muzyczną na poziomie oddolnym. Polscy muzycy na przestrzeni dziejów rozwinęli i spopularyzowali różnorodne gatunki muzyczne i tańce ludowe, takie jak mazur, polonez, krakowiak, kujawiak, polska partner dance, oberek; oraz gatunek poezji śpiewanej (poezja śpiewana) i inne. Mazurek (Mazur), Krakowiak,Kujawiak, Oberek i Polonez (Polonez) są zarejestrowane jako polskie tańce narodowe, wywodzące się z wczesnego średniowiecza. Najstarszym z nich jest Polonez wywodzący się ze średniowiecznych tańców korowodowych i pierwotnie nazywany "chodzonym", czyli "tańcem chodzącym". W muzyce polskiej widoczne są wpływy szerokiej gamy stylów world music reprezentowane przez tak uznane przez krytykę zespoły jak Perfect (Zbigniew Hołdys), Status Qwo, Maanam (Kora), TLove, Golec u Orkiestra, Budka Suflera, Czerwone Gitary, Dżem, Big Cyc, a także wielu innych uznanych artystów tj. Czesław Niemen, Magdalena Ostrowska, Jacek Kaczmarski, Wojciech Młynarski, Czesław Mozil, Jakob Węgiel, Marek Grechuta oraz współcześni piosenkarze-tekściarze i ikony popu m.in. Margaret, Maria Peszek, Myslovitz, Edyta Bartosiewicz i Doda; muzycy jazzowi Tomasz Stańko,Krzysztof Komeda, Włodek Pawlik, Adam Makowicz, Leszek Możdżer, and Michał Urbaniak; death and black metal music bands Behemoth, Vader, and Decapitated; and film and contemporary classical music composers Wojciech Kilar, Jan A.P. Kaczmarek, Zbigniew Preisner, Abel Korzeniowski, Krzesimir Dębski, and Krzysztof Meyer, among many others.

Muzyka klasyczna

Średniowieczne i renesansowe

Początków muzyki polskiej można doszukiwać się już w XIII wieku, od którego odnaleziono w Starym Sączu rękopisy, zawierające kompozycje polifoniczne związane z paryską szkołą Notre Dame. Z tego okresu mogą pochodzić także inne wczesne kompozycje, jak melodia Bogurodzicy. Pierwszy znany kompozytor Mikołaj z Radomia żył w XV wieku. W XVI wieku szybkim innowacjom w muzyce polskiej stały się przede wszystkim dwa zespoły muzyczne – oba z siedzibą w Krakowie i należące do króla i arcybiskupa wawelskiego. W tym okresie pisali kompozytorzy m.in. Wacław z Szamotuł, Mikołaj Zieleński, Nicolaus Cracoviensis, Marcin Leopolita i Mikołaj Gomółka, który skomponował „Melodie na psałterz polski”. Diomedes Cato, rodowity Włoch, który mieszkał w Krakowie od około piątego roku życia,stał się jednym z najsłynniejszych lutnistów na dworze Zygmunta III i nie tylko importował niektóre style muzyczne z południa Europy, ale łączył je z rodzimą muzyką ludową.

Barokowy

W XVII wieku polscy kompozytorzy z tego okresu koncentrowali się na barokowej muzyce religijnej, koncertach na głosy, instrumenty i basso continuo, tradycji, która była kontynuowana w XVIII wieku. Najbardziej znanym kompozytorem tego okresu jest Adam Jarzębski, znany z utworów instrumentalnych takich jak Chromatica, Tamburetta, Sentinella, Bentrovata, Nova Casa. Inni kompozytorzy to Grzegorz Gerwazy Gorczycki, Franciszek Lilius, Bartłomiej Pękiel, Stanisław Sylwester Szarzyński i Marcin Mielczewski. Również w ostatnich latach XVI wieku i pierwszej połowie XVII wieku na dworach królewskich Zygmunta III i Władysława IV gościło wielu muzyków włoskich. Należeli do nich Luca Marenzio, Giovanni Francesco Anerio i Marco Scacchi. Ponadto tradycja produkcji operowej rozpoczęła się w Warszawie w 1628 roku,z wykonaniem Galatei (kompozytor niepewny), pierwszej włoskiej opery wystawionej poza Włochami. Wkrótce po tym przedstawieniu dwór wystawił operę Francesca Caccini La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina, którą trzy lata wcześniej napisała dla księcia Władysława, gdy był we Włoszech. Kolejna pierwsza, to najwcześniejsza zachowana opera napisana przez kobietę. Gdy Władysław był królem (jako Władysław IV) nadzorował produkcję co najmniej dziesięciu oper na przełomie lat 30. i 40. XVII wieku, czyniąc z Warszawy centrum sztuki. Kompozytorzy tych oper nie są znani: być może byli to Polacy pracujący pod kierunkiem Marco Scacchi w kaplicy królewskiej, a może byli wśród Włochów sprowadzonych przez Władysława.dwór wyprodukował operę Francesca Caccini La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina, którą trzy lata wcześniej napisała dla księcia Władysława, gdy był we Włoszech. Kolejna pierwsza, to najwcześniejsza zachowana opera napisana przez kobietę. Gdy Władysław był królem (jako Władysław IV) nadzorował produkcję co najmniej dziesięciu oper na przełomie lat 30. i 40. XVII wieku, czyniąc z Warszawy centrum sztuki. Kompozytorzy tych oper nie są znani: być może byli to Polacy pracujący pod kierunkiem Marco Scacchi w kaplicy królewskiej, a może byli wśród Włochów sprowadzonych przez Władysława.dwór wyprodukował operę Francesca Caccini La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina, którą trzy lata wcześniej napisała dla księcia Władysława, gdy był we Włoszech. Kolejna pierwsza, to najwcześniejsza zachowana opera napisana przez kobietę. Gdy Władysław był królem (jako Władysław IV) nadzorował produkcję co najmniej dziesięciu oper na przełomie lat 30. i 40. XVII wieku, czyniąc z Warszawy centrum sztuki. Kompozytorzy tych oper nie są znani: być może byli to Polacy pracujący pod kierunkiem Marco Scacchi w kaplicy królewskiej, a może byli wśród Włochów sprowadzonych przez Władysława.Gdy Władysław był królem (jako Władysław IV) nadzorował produkcję co najmniej dziesięciu oper na przełomie lat 30. i 40. XVII wieku, czyniąc z Warszawy centrum sztuki. Kompozytorzy tych oper nie są znani: być może byli to Polacy pracujący pod kierunkiem Marco Scacchi w kaplicy królewskiej, a może byli wśród Włochów sprowadzonych przez Władysława.Gdy Władysław był królem (jako Władysław IV) nadzorował produkcję co najmniej dziesięciu oper na przełomie lat 30. i 40. XVII wieku, czyniąc z Warszawy centrum sztuki. Kompozytorzy tych oper nie są znani: być może byli to Polacy pracujący pod kierunkiem Marco Scacchi w kaplicy królewskiej, a może byli wśród Włochów sprowadzonych przez Władysława.

Klasyczna i romantyczna

Pod koniec XVIII wieku polska muzyka poważna przekształciła się w narodowe formy, takie jak Polonez i Mazurek — być może pierwsza odrębnie polska muzyka artystyczna. Popularne były i pozostają polonezy na fortepian, m.in. Michała Kleofasa Ogińskiego, Karola Kurpińskiego, Juliusza Zarębskiego, Henryka Wieniawskiego, Józefa Elsnera, a najsłynniejszego Fryderyka Chopina. Chopin jest bardzo dobrze znany i uważany za autora bardzo różnorodnych utworów, m.in. mazurków, nokturnów, walców i koncertów, a także wykorzystujących w swoich utworach elementy staropolskie. W tym samym okresie Stanisław Moniuszko był czołową postacią w pomyślnym rozwoju polskiej opery, wciąż znanym z oper takich jak Halka i Straszny dwór. Pierwsza opera narodowa Krakowiacy i Górale Wojciecha Bogusławskiego i Jana Stefaniego miała premierę 1 marca 1794 roku.W XIX wieku najpopularniejszymi kompozytorami byli Maria Agata Szymanowska, Franciszek Lessel i Ignacy Dobrzyński. Ważnymi kompozytorami operowymi byli Karol Kurpiński i Stanisław Moniuszko. Na przełomie XIX i XX wieku najwybitniejszymi kompozytorami byli Władysław Żeleński i Mieczysław Karłowicz. Karol Szymanowski zyskał na znaczeniu przed II wojną światową. Józef Koffler był pierwszym polskim kompozytorem dwunastotonowym (dodekafonistą).Józef Koffler był pierwszym polskim kompozytorem dwunastotonowym (dodekafonistą).Józef Koffler był pierwszym polskim kompozytorem dwunastotonowym (dodekafonistą).

Współczesny

W okresie międzywojennym grupa nowych i wschodzących kompozytorów utworzyła Stowarzyszenie Młodych Muzyków Polskich; wśród których byli przyszli luminarze Grażyna Bacewicz, Zygmunt Mycielski, Michał Spisak i Tadeusz Szeligowski. Na początku lat 60. wielu polskich kompozytorów utworzyło Polską Szkołę Kompozytorską, charakteryzującą się wykorzystaniem sonoryzmu i dodekafonizmu. Styl wyłonił się z kryzysu politycznego w 1956 roku, po śmierci Stalina. W tym samym roku zainaugurowany został festiwal muzyczny Warszawska Jesień, oba ściśle powiązane. Według dyrygenta Antoniego Wita kompozytorzy otrzymali wolność artystyczną, ponieważ polski reżim nie byłt as harsh as other Eastern European dictatorships and music wasn't considered ideologically relevant unlike literature, theater or cinema. Composers from the "Polish School" included Tadeusz Baird, Bogusław Schaeffer, Włodzimierz Kotoński, Witold Szalonek, Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski, Wojciech Kilar, Kazimierz Serocki, Tomasz Sikorski, Zygmunt Krauze and Henryk Mikołaj Górecki.More modern classical and jazz composers include Krzysztof Meyer, Jan A.P. Kaczmarek, Paweł Szymański, Krzesimir Dębski, Hanna Kulenty, Eugeniusz Knapik, Paweł Łukaszewski, Paweł Mykietyn, Maciej Zieliński, Marcel Chyrzyński, Marta Ptaszynska, Agata Zubel and Maciej Bałenkowski.Bogusław Schaeffer, Włodzimierz Kotoński, Witold Szalonek, Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski, Wojciech Kilar, Kazimierz Serocki, Tomasz Sikorski, Zygmunt Krauze and Henryk Mikołaj Górecki.More modern classical and jazz composers include Krzysztof Meyer, Jan A.P. Kaczmarek, Paweł Szymański, Krzesimir Dębski, Hanna Kulenty, Eugeniusz Knapik, Paweł Łukaszewski, Paweł Mykietyn, Maciej Zieliński, Marcel Chyrzyński, Marta Ptaszynska, Agata Zubel and Maciej Bałenkowski.Bogusław Schaeffer, Włodzimierz Kotoński, Witold Szalonek, Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski, Wojciech Kilar, Kazimierz Serocki, Tomasz Sikorski, Zygmunt Krauze and Henryk Mikołaj Górecki.More modern classical and jazz composers include Krzysztof Meyer, Jan A.P. Kaczmarek, Paweł Szymański, Krzesimir Dębski, Hanna Kulenty, Eugeniusz Knapik, Paweł Łukaszewski, Paweł Mykietyn, Maciej Zieliński, Marcel Chyrzyński, Marta Ptaszynska, Agata Zubel and Maciej Bałenkowski.Maciej Zieliński, Marcel Chyrzyński, Marta Ptaszynska, Agata Zubel and Maciej Bałenkowski.Maciej Zieliński, Marcel Chyrzyński, Marta Ptaszynska, Agata Zubel and Maciej Bałenkowski.

Nagrania

Od 1956 roku państwową wytwórnią płytową były Polskie Nagrania Muza. Po upadku komunizmu została kupiona przez Warner Music Poland. Zajmowała się szeroką gamą gustów muzycznych, muzyką ludową, popularną, klasyczną i dziecięcą.

Tradycyjna muzyka ludowa

Polska muzyka ludowa została zebrana w XIX wieku przez Oskara Kolberga w ramach fali odrodzenia narodowego w Polsce. Po II wojnie światowej w PRL powszechnie kultywowano tradycje ludowe, ale publiczne występy i audycje miały też bardzo dobrze zorganizowane i oficjalnie promowane formy. Dominowały wspierane przez państwo, duże zespoły folklorystyczne. Najsłynniejszymi z nich były Mazowsze i Śląsk, obydwa wykonywane do dziś. Choć takie zespoły prezentowały interpretacje regionalnego repertuaru ludowego, ogólny dźwięk był zhomogenizowaną mieszanką polskich stylów. Były bardziej autentyczne zespoły, jak Słowianki, ale oczyszczony wizerunek muzyki ludowej sprawił, że cała ta dziedzina stała się dla niektórych odbiorców nieatrakcyjna, a wiele tradycji szybko zanikło. polska muzyka taneczna, zwłaszcza mazura i poloneza,zostały spopularyzowane przez Fryderyka Chopina i wkrótce rozprzestrzeniły się w Europie i poza nią. Są to tańce trójtaktowe, podczas gdy formy pięciotaktowe są bardziej powszechne na północnym wschodzie, a tańce dwutaktowe, takie jak krakowiak, pochodzą z południa. „Polonez” pochodzi od francuskiego słowa oznaczającego „polski”, używanego do określenia jego pochodzenia wśród polskiej arystokracji, która zaadaptowała taniec z wolniejszego tańca chodzonego. Polonez ponownie wkroczył wówczas w życie muzyczne niższej klasy i stał się integralną częścią muzyki polskiej.służył do identyfikowania jego pochodzenia wśród polskiej arystokracji, która zaadaptowała taniec z wolniejszego tańca chodzonego. Polonez ponownie wkroczył wówczas w życie muzyczne niższej klasy i stał się integralną częścią muzyki polskiej.służył do identyfikowania jego pochodzenia wśród polskiej arystokracji, która zaadaptowała taniec z wolniejszego tańca chodzonego. Polonez ponownie wkroczył wówczas w życie muzyczne niższej klasy i stał się integralną częścią muzyki polskiej.

Podhale

Podczas gdy w Polsce muzyka ludowa straciła na popularności, zwłaszcza w miastach, turystyczna miejscowość Podhala zachowała swoje żywe tradycje. Stolica regionu, Zakopane, jest ośrodkiem sztuki od końca XIX wieku, kiedy to ludzie tacy jak kompozytor Karol Szymanowski, który odkrył tam góralską muzykę ludową, nadali tej okolicy szykowność europejskiej inteligencji. Choć jest częścią Polski, życie muzyczne Podhala jest ściślej związane z tym w Karpatach Ukrainy, Słowacji, Moraw w Czechach i Transylwanii. Lokalne zespoły wykorzystują instrumenty smyczkowe, takie jak skrzypce i wiolonczelę, do gry wyróżniających się gam z kwartą rozszerzoną, głównie trybu lidyjskiego i skali akustycznej, w Polsce zwanej skalą podhalańską (. Charakterystyczny styl śpiewania stosowany w tej skali to lidyzowanie.Skrzypcom prowadzącym (prym) towarzyszy kilka sekundowych skrzypiec (sekund) oraz trzystrunowa wiolonczela (bas). Popularne są tańce podwójne, takie jak krzesany, zbójnicki i ozwodna. Ozwodna ma dość nietypową pięciotaktową strukturę melodyczną. Krzesany to taniec niezwykle szybki, podczas gdy zbójnicki jest dobrze znany i uważany za najbardziej „typowy” dla Podhala i północnej Słowacji. Pieśni ludowe zazwyczaj skupiają się na bohaterach takich jak Juraj Jánošík.Podhala i północnej Słowacji. Pieśni ludowe zazwyczaj skupiają się na bohaterach takich jak Juraj Jánošík.Podhala i północnej Słowacji. Pieśni ludowe zazwyczaj skupiają się na bohaterach takich jak Juraj Jánošík.

Inne regiony

Współczesna muzyka popularna

Polska zawsze była krajem bardzo otwartym na nowe gatunki muzyczne i jeszcze przed upadkiem komunizmu znane były takie style muzyczne jak rock, metal, jazz, elektronika i nowa fala. Od 1989 roku polska scena eksplodowała nowymi talentami i bardziej zróżnicowanym stylem. Co roku w Jarocinie, Żarach, na Woodstock Festival Poland w Kostrzynie nad Odrą oraz na Open'er Festival i Off Festival spotyka się ogromne zgromadzenie młodych Polaków, by uhonorować muzykę rockową i alternatywną. Wydarzenia te często przyciągają ponad 250 000 osób i są porównywalne ze spotkaniami w Woodstock i Roskilde. W muzyce jazzowej polscy muzycy stworzyli specyficzny styl, który był najbardziej znany w latach 60. i 70. XX wieku. Wśród wybitnych polskich artystów jazzowych są: Krzysztof Komeda, Zbigniew Namysłowski, Adam Makowicz, Tomasz Stańko, Włodek Pawlik, Michał Urbaniak, Leszek Możdżer.Some of the most popular and commercially successful Polish vocalists of 20th and 21st centuries are Czesław Niemen, Edyta Górniak, Myslovitz, Doda, Maryla Rodowicz, Kamil Bednarek, Ewa Farna, Agnieszka Chylińska, Sylwia Grzeszczak, Michał Szpak, Edyta Bartosiewicz, Anna Maria Jopek, Kasia Nosowska, Dawid Podsiadło, Sarsa, Monika Brodka and Margaret. Two contemporary big Polish music festivals are Opole Festival and Sopot Festival. Among other important festivals there are: Jazz Jamboree, Rawa Blues Festival and Wratislavia Cantans.Monika Brodka i Małgorzata. Dwa współczesne wielkie polskie festiwale muzyczne to Opole Festival i Sopot Festival. Wśród innych ważnych festiwali są: Jazz Jamboree, Rawa Blues Festival i Wratislavia Cantans.Monika Brodka i Małgorzata. Dwa współczesne wielkie polskie festiwale muzyczne to Opole Festival i Sopot Festival. Wśród innych ważnych festiwali są: Jazz Jamboree, Rawa Blues Festival i Wratislavia Cantans.

Metal ciężki

Czarny metal

Black metal w Polsce ewoluował od lat 80., choć pierwsze zespoły stricte tego gatunku pojawiły się na początku lat 90., wraz z rozwojem norweskiego ruchu black metalowego. Jednym z pierwszych polskich zespołów black metalowych, założonym pod koniec 1979 roku, był Kat z Katowic, który pierwotnie zaliczany był do thrash i heavy metalu. Kat wywarła duży wpływ na polską muzykę heavymetalową, rozwijając swoje ostre brzmienie prostymi satanistycznymi tekstami, a później mocno inspirowała się poezją Tadeusza Micińskiego. Grupa kilkakrotnie się reformowała na przestrzeni lat i pozostaje aktywna, a jej współzałożyciel, gitarzysta, zajmuje się projektami studyjnymi. Po sporze o nazwy na początku lat 2000. Kat & Roman Kostrzewski kontynuują zarówno koncertowe, jak i studyjne dziedzictwo. Inne zespoły, klasyfikowane jako black metal w latach 80.,to Imperator (założony w 1984) z antychrześcijańskim podejściem w swojej muzyce oraz Vader (założony w 1983) z tekstami inspirowanymi szatanem, pojawiający się na scenie w skórze i kolcach. Chociaż wciąż aktywny, Vader rozwinął później death metalowe brzmienie z tekstami o tematyce okultystycznej, styl muzyczny Imperatora jest kwestionowany; Reformowany dwukrotnie w latach 90., zespół ostatecznie rozwiązał się w 2000 roku, wydając tylko jeden album studyjny. Mniejsze polskie zespoły black metalowe lat 80. to Fantom (założony w 1985), Scarecrow wywodzący się z speed metalu (utworzony w 1987), thrash metal pod wpływem Bundeswehry (1988), Apocalyptic Slaughter (1988), Dethroner później przemianowany na Enormity (1987). Wszyscy byli krótkotrwałymi lokalnymi artystami, którzy wydali tylko nagrania demo. W latach 90. rozwinęła się szeroka gama zespołów black metalowych, takich jak Christ Agony, Musorgski (oba założone w 1990 roku), Behemoth,Besatt, Xantotol (wszystkie założone w 1991), Oppressor później przemianowane na Baphomets Throne, Mastiphal, Graveland, North, Taranis, Infernum (wszystkie założone w 1992), Hermh, Arkona, Thunderbolt, Profanum (wszystkie założone w 1993), Lux Occulta (założone w 1994), Darzamat (rok założenia 1995), Witchmaster (rok założenia 1996), Crionics i Vesania (rok założenia 1997). Po pierwszym albumie Christ Agony podpisał kontrakt z francuską wytwórnią Adipocere Records, następnie z Cacophonous Records, a następnie z Hammerheart Records. Otrzymali krótki okres uznania w europejskim podziemiu, ale później stali się drobnym aktem. Po wydaniu siódmego albumu w 2009 roku, Christ Agony ostatecznie podpisał kontrakt z Mystic Production i zyskał nostalgiczne uznanie w Polsce dzięki wsparciu podczas europejskich tras koncertowych. Na początku i w połowie lat 90. Behemoth, Graveland, Infernum, Profanum,Kataxu i inne zespoły wypracowały rozpoznawalny polski black metalowy styl, w którym zastosowano przyzwoite nastrojowe klawisze i próbki dźwięków natury (np. wiatr, krzyki kruka), przy jednoczesnym zachowaniu surowych walorów produkcyjnych. Behemoth szybko stał się popularny w podziemiu dzięki wsparciu głównego muzyka Graveland, Roba Darkena, a później z wpływową wytwórnią Avantgarde Music. Z siedzibą w Gdańsku zespół ostatecznie rozwinął inspirowane death metalem brzmienie i zyskał międzynarodowe uznanie. Inne zespoły z lat 90., takie jak Baphomets Throne, North, Musorgski, Besatt, Infernum, pozostały aktywne, ale podpisały kontrakty z podziemnymi wytwórniami i nigdy nie zdobyły międzynarodowego uznania. W późniejszych latach tylko Darzamat, po kilku wydaniach albumów, podpisali kontrakt z Massacre Records, ale ich krótkotrwałą europejską rozpoznawalność przełamały zmiany składu.Vesania podpisała kontrakt z Napalm Records, zrobiła sobie przerwę, ale w 2000 roku wydała trzy albumy. Później w Polsce powstały takie zespoły jak MasseMord, Mgła (obie założone w 2000), Furia (założone w 2003), Morowe (2006) i Blaze of Perdition (2007); choć wszystkie one są znane tylko w podziemiu. W ramach black metalu w Polsce rozwinęło się kilka narodowosocjalistycznych zespołów black metalowych (NSBM), takich jak Veles (założona w 1992), Gontyna Kry (założona w 1993), Kataxu (1994), Ohtar (1996) i Sunwheel (1998). Wszystkie z nich wzbudziły zainteresowanie Ligi Przeciw Zniesławieniu i zostały uznane za „muzykę nienawiści”. Na początku lat 90. NSBM był również badany przez polski Urząd Ochrony Państwa. Chociaż Graveland byli niezwykle popularni wśród fanów NSBM i ogólnie postrzegani jako zespół narodowych socjalistów, Rob Darken odrzuca tę etykietę,i powiedział magazynowi Decibel: „Nie sądzę, aby Graveland był zespołem NSBM. Graveland jest uważany za zespół NSBM z powodu moich przekonań politycznych, które większość ludzi nazwałaby skrajnie prawicowymi, narodowosocjalistycznymi przekonaniami”.

Death metal

W latach 80. w Polsce rozwinął się wczesny ruch death metalowy, choć w tamtym czasie wiele zespołów określano jako black metal lub thrash metal, wiele z nich zostało później sklasyfikowanych jako death metal. Niektóre z zespołów tego okresu to Vader, który zaczynał jako klasyczna grupa heavy metalowa (założona w 1983), oraz inne wywodzące się z thrash metalu, jak Imperator (założony w 1984), Armagedon (założony w 1986), Magnus (założony w 1986 roku). w 1987), Ghost i Thanatos później przemianowali Trauma (oba założone w 1988), Bloodlust i Betrayer (oba założone w 1989). Wiele grup rozpadło się na początku lat 90. po zaledwie jednym albumie, chociaż kilka zyskało zwolenników w podziemiu w Europie dzięki handlowi taśmami. Vader jako jedyny pozostał aktywny od momentu powstania i dotarł do międzynarodowych fanów, z albumami na listach przebojów w Polsce, Niemczech i Japonii,w wytwórniach takich jak Earache Records, Metal Blade Records i Nuclear Blast, między innymi. Chociaż Trauma również pozostała aktywna od czasu jej powstania, nigdy nie osiągnęli takiego samego uznania. Od późnych lat 2000 kilka „klasycznych” zespołów, takich jak Magnus, Armagedon i Merciless Death, zostało zreformowanych i od tego czasu pozostają aktywne. W latach 90. powstała druga fala death metalu z takimi zespołami, jak Violent Dirge, Lost Soul , Hazael, Hate, Pandemonium (wszystkie założone w 1990), Cerebral Concussion później przemianowane na Devilyn, Prophecy, Dies Irae (wszystkie założone w 1992), Skeptic (założone w 1994), Decapitated i Yattering (oba założone w 1996). Wysoce techniczna muzyka Violent Dirge zainteresowała się wpływową wytwórnią Nuclear Blast, która później wydała sampler grupy.Chociaż Violent Dirge rozwiązał się w 1995 roku po wydaniu kilku dem i dwóch undergroundowych albumów z sukcesem pozostających tylko w Polsce. Hazael był również przedmiotem zainteresowania wschodniej wytwórni płytowej Century Media Records. Ale po podpisaniu kontraktu i nagraniu albumu dla wytwórni zostali porzuceni. Doprowadziło to ostatecznie do rozpadu zespołu w 1996 roku. Jednak w 2014 roku zespół zaczął się zreformować. Uznanie w Europie doprowadziło takie zespoły jak Devilyn do podpisania kontraktu z Listenable Records, Yattering podpisał kontrakt z Season of Mist na ich drugie wydawnictwo. i Proroctwo podpisane do Koch International. Po utracie popularności Prophecy zostało zawieszone w 1999 roku i zreformowane w 2004 roku, ale ostatecznie rozpadło się w 2010 roku, podczas gdy Devilyn i Yattering rozwiązali się w 2006 roku.Hate po kilku podziemnych albumach osiągnął międzynarodowe uznanie w 2000 roku po podpisaniu kontraktu z Listenable Records, a później Napalm Records, Dies Irae, zreformowana w 2000 roku składająca się z członków Vader podpisanych z Metal Blade Records i wydających trzy albumy, aż do śmierci ich perkusisty .Pod koniec lat 90. Decapitated podpisał kontrakt z Wicked World, filią Earache Records. Zespół wydał kilka albumów, które później zyskały międzynarodowe uznanie po reformie w 2009 roku i podpisaniu nowego kontraktu nagraniowego z Nuclear Blast. Po zreformowaniu się w 1997 roku Lost Soul podpisał kontrakt z Relapse Records, aby wydać swój debiutancki album, w 2006 roku zespół zawiesił działalność i stracił niewielką popularność w Europie. Po raz kolejny zreformowali się w 2009 i podpisali kontrakt z podziemną polską wytwórnią, okazjonalnie koncertują w swoim rodzinnym kraju.Na początku 2000 roku wraz z wydaniem trzeciego albumu Skeptic podpisał kontrakt z Candlelight Records. Po jedynej trasie koncertowej w Polsce, wytwórnia ostatecznie usunęła Skeptic ze swojego katalogu. Inne mniejsze polskie death bandy działające głównie na europejskiej scenie undergroundowej to m.in. Stillborn (założony w 1997), Azarath (założony w 1998), Deivos (założony w 1999) i Masachist (założony w 2006). Choć założony w 1991 roku jako black metalowy zespół, Behemoth osiągnął międzynarodowy rozgłos dzięki mieszance black metalu z death metalem, z jednym albumem certyfikowanym jako Gold w Polsce i trzema na liście Billboard 200 w USA.Inne mniejsze polskie death bandy działające głównie na europejskiej scenie undergroundowej to m.in. Stillborn (założony w 1997), Azarath (założony w 1998), Deivos (założony w 1999) i Masachist (założony w 2006). Choć założony w 1991 roku jako black metalowy zespół, Behemoth osiągnął międzynarodowy rozgłos dzięki mieszance black metalu z death metalem, z jednym albumem certyfikowanym jako Gold w Polsce i trzema na liście Billboard 200 w USA.Inne mniejsze polskie death bandy działające głównie na europejskiej scenie undergroundowej to m.in. Stillborn (założony w 1997), Azarath (założony w 1998), Deivos (założony w 1999) i Masachist (założony w 2006). Choć założony w 1991 roku jako black metalowy zespół, Behemoth osiągnął międzynarodowy rozgłos dzięki mieszance black metalu z death metalem, z jednym albumem certyfikowanym jako Gold w Polsce i trzema na liście Billboard 200 w USA.

Thrash metal

Na początku lat 80., w odpowiedzi na amerykańską falę thrash metalu, Polska rozwinęła własną scenę thrash metalową. Zespoły z tego okresu to Kat (założona pod koniec 1979), która zaczynała jako grupa speed/heavy metalowa, Turbo (założona w 1980), która miała korzenie w rocku i heavy metalu, a także niektóre zespoły ściśle thrash metalowe, takie jak Kreon , Dragon (oba założone w 1984 r.), Destroyers, Hammer (oba założone w 1985 r.), Quo Vadis, Alastor, Hunter, Wolf Spider, Acid Drinkers (wszystkie założone w 1986 r.) i Egzekuthor (założone w 1987 r.). Lata 80. to także okres największych sukcesów sceny thrash metalowej w Polsce, gdzie zespoły znalazły miejsce na festiwalu Metalmania (w Katowicach). Zespoły takie jak Destroyers, Hamer, Dragon i Wolf Spider stały się przedmiotem zainteresowania krajowych wytwórni płytowych Pronit i Polton,z zespołami dzielącymi się nagraniami na podzielonych albumach. Niszczyciele kontynuowały swoją działalność do początku 1990 roku; ich późniejsze albumy ukazały się nakładem ogólnopolskich wytwórni Tonpress i Polskie Nagrania Muza. Wolf Spider, po czterech albumach, rozwiązany w 1991 roku; później zreformowali się w 2011 roku. Dragon, w późniejszych latach, rozwinęli styl inspirowany death metalem i pozostali aktywni do 2000 roku, wydając pięć albumów. Hamer, po kilkukrotnym reformowaniu, pozostaje aktywny. Turbo, popularność wzorowana na protest songu „Dorosłe dzieci”, po dwóch albumach wydanych tylko w Polsce przeszła na thrash metalowe brzmienie. Kilka prób przekroczenia polskiej granicy podjęło Turbo z anglojęzycznymi albumami, które zostały wydane przez niemiecką wytwórnię Noise Records, włoską wytwórnię Metal Master Records,oraz brytyjska wytwórnia Under One Flag (spółka zależna Music for Nations). Ze względu na problemy z otrzymywaniem paszportów Turbo pozostaje aktem lokalnym; kilka razy rozwiązali i ponownie się zreformowali, wydali jedenaście albumów i nadal są aktywni. Zespół Kat przyjął podobne podejście; po wydaniu kilku singli w Polsce podpisali kontrakt z belgijską wytwórnią Ambush Records, aby wydać swój debiutancki album. Ze względu na brak możliwości koncertowania poza Polską, Kat pozostaje lokalna, wydając kilka albumów w języku polskim. Kat na przestrzeni lat kilkakrotnie się reformowała; pozostają aktywne wyłącznie jako projekt studyjny. Po sporze o nazwę na początku lat 2000 zespół o nazwie Kat & Roman Kostrzewski kontynuuje swoją spuściznę. Acid Drinkers to kolejny polski zespół, który próbował koncertować poza granicami kraju. W latach po rewolucjach 1989 rokuCzłonkowie Acid Drinkers cofnęli paszporty, ale po problemach z wizami przyszło im do głowy, że muszą ostatecznie przerwać protesty. Pozostają aktywni tylko w Polsce i otrzymali status kultowych z piętnastoma albumami, z których kilka pojawiło się na listach polskich albumów. Inne zespoły, takie jak Quo Vadis i Alastor, pozostają aktywne na scenach undergroundowych, by w późniejszych latach włączyć do swojej muzyki groove, death czy progresywny metal. Egzekuthor rozwiązał się w 1992 roku po jednym albumie, zreformowany w 2002 roku, by zostać rozwiązany w 2008 roku, zanim ukazał się drugi album studyjny. Podczas gdy Hunter czekał do 1995 roku na wydanie pierwszego albumu, który zdobył uznanie w Polsce albumami z 2000 roku. Choć z biegiem lat odchodząc od surowego thrash metalu, Hunter otrzymał nominację do Fryderyka, doroczną nagrodę w muzyce polskiej,w ciągu kilku rekordów na liście polskich albumów zanotowano, z piosenkami do regularnego nadawania. W późniejszych latach powstało kilka thrash metalowych zespołów, żaden z nich nie osiągnął jednak rozgłosu tych z lat 80-tych. Niektóre z nich to Geisha Goner (założona w 1990), Tuff Enuff (założona w 1992), Flapjack, Myopia (obie założone w 1993), Horrorscope (założone w 1996), Virgin Snatch i Alkatraz (oba założone w 2001).

metal gotycki

Polska rozwijała swoją gotycką scenę metalową w latach 90., choć od początku była spleciona z ruchem rocka gotyckiego, skupionego wokół powstałego w 1994 roku Castle Party Festival. Scena była luźno inspirowana polskimi zespołami, takimi jak Closterkeller, Pornografia, Fading Colours ( wszystkie założone w latach 80.), a w późniejszych latach m.in. przez brytyjskie zespoły, takie jak Paradise Lost, My Dying Bride, Anathema i Norwegian Theatre of Tragedy. Najwcześniejsze polskie zespoły gotyckie rozwinęły swoje brzmienie z różnych stylów, takich jak rock, black, death i doom metal, w tym Battalion d'Amour (założony w 1989), Neolithic, Moonlight (oba założone w 1991), Sacriversum, Sirrah (oba założona w 1992), Hermh, Cmentarz Krzyku (oba założone w 1993), Hefeystos i Tower (oba założone w 1994).Większość polskich zespołów gotycko-metalowych od lat 90. zyskała uznanie tylko w Polsce lub przez krótki czas w Europie. W porównaniu z ruchem black czy death, gothic metal jest pomniejszą sceną muzyczną. Choć uważany za zespół rockowy, Closterkeller rozwinął pod koniec lat 90. brzmienie gotyckiego metalu. Z dziewięcioma albumami, zarówno ojczystymi, jak i anglojęzycznymi wydanymi do 2011 roku, stali się najbardziej wpływowym polskim zespołem gotyckim. Battalion d'Amour ze swoimi poetyckimi tekstami osiągnął popularność dzięki albumom z lat 90., które przepadło po zmianie głównego wokalisty grupy na początku 2000 roku. Zespół wydał swój ostatni album w 2005 roku. Neolithic podpisał kontrakt z francuską wytwórnią Adipocere Records, tworząc brzmienie inspirowane doomem i progresywnym metalem. Wydali dwa albumy i rozeszli się w 2006 roku z krótkim uznaniem w swoim ojczystym kraju.Moonlight aktywny do 2007 roku wydał kilka albumów w 2000 roku, łącząc styl gotycki metalowy z trip hopem i rockiem. Reformowany kilka razy w ciągu lat, Hermh zaczynał jako gotycki zespół metalowy, zanim przeszedł na symfoniczny black metal z tekstami o tematyce wampirów i pozostaje projektem studyjnym. Cemetery of Scream z pięcioma wydanymi albumami jest nadal aktywny. Hefeystos, z brzmieniem inspirowanym progresywnym rockiem, wydał dwa albumy i ostatecznie rozwiązał się w 2000 roku. Podczas gdy Tower rozwiązał się pod koniec lat 90., wydał także dwa albumy. Tylko Sirrah zdobyła krótkotrwałe uznanie w Europie dzięki umowie nagraniowej z Music for Nations. Grupa rozwiązana w 1998 roku, została zreformowana w 2013 roku i nadal działa. Druga fala gotyckich zespołów obejmuje Artrosis, Lorien (oba założone w 1995), Aion, Desdemona (oba założone w 1996), Sator (później przemianowane na Delight);założona w 1997 r.) oraz Via Mistica (założona w 1998 r.). Artrosis szybko zdobył popularność w Polsce dzięki albumom wydanym przez lokalną wytwórnię Morbid Noizz Productions. Pod koniec lat 90. Artrosis stał się przedmiotem zainteresowania wytwórni Tilo Wolffs Hall of Sermon, która wydała angielską wersję jednego ze swoich albumów. Zespół osiągnął swoją popularność na początku 2000 roku dzięki kontraktowi z Metal Mind Productions. Zespół wydał siedem polskojęzycznych i cztery anglojęzyczne albumy i pozostaje aktywny. Popularność Loriens przyniosła debiutancki album wydany przez undergroundowe wytwórnie w Europie, USA i Australii z promocją Polskiego Radia w ich ojczystym kraju. Po kilku zmianach składu i wydaniu jeszcze jednego albumu Lorien rozpadł się w 2005 roku. Osiem lat później grupa została zreformowana i nadal działa.Podczas gdy Aion zyskał europejskie uznanie dzięki dwóm albumom wydanym przez Massacre Records i Impact Records. W późniejszych latach zespół pozostał lokalnym zespołem z kontraktem nagraniowym z Metal Mind Productions. Ostatecznie zmieniając styl na nowoczesny heavy metal na swoim piątym albumie, Aion rozpadło się po wydaniu w 2004 roku. Chociaż debiutancki album Desdemony ukazał się w Japonii, zespół stał się lokalnym zespołem z albumami wydanymi przez Metal Mind Productions, ostatecznie porzucając swój gotycki styl metalowy w Japonii. przychylność industrialu z czterema wydanymi albumami i kontraktem nagraniowym z Danse Macabre Records. Delight, który zaczynał jako zespół power metalowy, zyskał uznanie w Polsce dzięki wsparciu podczas rozległych tras koncertowych oraz kilku polsko- i anglojęzycznych albumów wydanych na początku 2000 roku.W 2005 roku po występie w Wave Gotik Treffen w Niemczech Delight podpisał kontrakt z Roadrunner Records, chociaż po wydaniu jednego albumu grupa została rozwiązana bez oficjalnego oświadczenia. Via Mistica pozostaje lokalnym zespołem z trzema albumami wydanymi na początku 2000 roku. W późniejszych latach powstało kilka zespołów gotycko-metalowych, z których większość pozostaje niewielką częścią polskiej sceny heavy metalowej, do których należą takie zespoły jak Mystherium (założony w 2001), Ciryam (założony w 2003), UnSun (założony w 2006) i NeraNature (rok założenia 2009) m.in. Jedynie UnSun zdobył międzynarodowy rozgłos dzięki umowie nagraniowej z Century Media Records i albumom na listach przebojów w Japonii, chociaż po dwóch albumach grupa zawiesiła działalność z powodu problemów zdrowotnych wokalisty.chociaż po wydaniu jednego albumu grupa została rozwiązana bez oficjalnego oświadczenia. Via Mistica pozostaje lokalnym zespołem z trzema albumami wydanymi na początku 2000 roku. W późniejszych latach powstało kilka zespołów gotycko-metalowych, z których większość pozostaje niewielką częścią polskiej sceny heavy metalowej, do których należą takie zespoły jak Mystherium (założony w 2001), Ciryam (założony w 2003), UnSun (założony w 2006) i NeraNature (rok założenia 2009) m.in. Jedynie UnSun zdobył międzynarodowy rozgłos dzięki umowie nagraniowej z Century Media Records i albumom na listach przebojów w Japonii, chociaż po dwóch albumach grupa zawiesiła działalność z powodu problemów zdrowotnych wokalisty.chociaż po wydaniu jednego albumu grupa została rozwiązana bez oficjalnego oświadczenia. Via Mistica pozostaje lokalnym zespołem z trzema albumami wydanymi na początku 2000 roku. W późniejszych latach powstało kilka zespołów gotycko-metalowych, z których większość pozostaje niewielką częścią polskiej sceny heavy metalowej, do których należą takie zespoły jak Mystherium (założony w 2001), Ciryam (założony w 2003), UnSun (założony w 2006) i NeraNature (rok założenia 2009) m.in. Jedynie UnSun zdobył międzynarodowy rozgłos dzięki umowie nagraniowej z Century Media Records i albumom na listach przebojów w Japonii, chociaż po dwóch albumach grupa zawiesiła działalność z powodu problemów zdrowotnych wokalisty.większość z nich pozostaje niewielką częścią polskiej sceny heavy metalowej, w skład której wchodzą między innymi takie zespoły jak Mystherium (założony w 2001 roku), Ciryam (założony w 2003 roku), UnSun (założony w 2006 roku) i NeraNature (założony w 2009 roku). Jedynie UnSun zdobył międzynarodowy rozgłos dzięki umowie nagraniowej z Century Media Records i albumom na listach przebojów w Japonii, chociaż po dwóch albumach grupa zawiesiła działalność z powodu problemów zdrowotnych wokalisty.większość z nich pozostaje niewielką częścią polskiej sceny heavy metalowej, w skład której wchodzą między innymi takie zespoły jak Mystherium (założony w 2001 roku), Ciryam (założony w 2003 roku), UnSun (założony w 2006 roku) i NeraNature (założony w 2009 roku). Jedynie UnSun zdobył międzynarodowy rozgłos dzięki umowie nagraniowej z Century Media Records i albumom na listach przebojów w Japonii, chociaż po dwóch albumach grupa zawiesiła działalność z powodu problemów zdrowotnych wokalisty.

Zobacz też

Lista kompozytorów polskich Kultura Polski Historia muzyki Muzyka poważna Muzyka popularna

Bibliografia

Dalsze czytanie

Sprowadzony, Szymonie. „Trzymamy się w Highlands”. 2000. W Broughton, Simon and Ellingham, Mark with McConnachie, James and Duane, Orla (red.), World Music, tom. 1: Afryka, Europa i Bliski Wschód, s. 219-224. Rough Guides Ltd, Penguin Books. ISBN 1-85828-636-0 Cooley, Timothy J. Muzyka w Tatrach Polskich: turyści, etnografowie i muzycy górscy. Indiana University Press, 2005 (twarda okładka z CD). ISBN 0-253-34489-1 Czekanowska, Anna. Polska muzyka ludowa: dziedzictwo słowiańskie – tradycja polska – trendy współczesne. Cambridge Studies in Ethnomusicology, wznowienie 2006 (oprawa miękka). ISBN 0-521-02797-7 Grzegorz Michalski, Ewa Obniska, Henryk Swolkień i Jerzy Waldorff, Zarys historii muzyki polskiej. Redakcja Tadeusza Ochlewskiego. Warszawa, Wydawnictwo Interpress, 1979, (s. 194, indeks nazwisk), + strony w pełni ilustrowane (ok. 80).Tomasz, Adrian (2005). Muzyka polska od Szymanowskiego. Cambridge: Wydawnictwo Uniwersytetu Cambridge. doi:10.1017/CBO9780511482038. ISBN 978-0-521-58284-1.

Zewnętrzne linki

(w języku francuskim) Klipy audio: Tradycyjna muzyka Polski. Musée d'ethnographie de Genève. BBC Radio 3 Audio: Światowe trasy w Polsce (60 min.) Dawna muzyka polska Muzyka polska od średniowiecza do baroku Współczesna polscy kompozytorzy muzyki klasycznej Polskie instrumenty ludowe Polskie festiwale, na które już nie możesz przyjść

Original article in language