Blok Republikański

Article

January 30, 2023

Blok Republikański (francuski: Bloc Républicain, BR) to partia polityczna w Beninie, kierowana przez Abdoulaye Bio Tchané. W wyborach parlamentarnych w Beninie w 2019 roku partia zajęła drugie miejsce, zdobywając 36 z 83 mandatów w Zgromadzeniu Narodowym. Zarówno Blok Republikański, jak i zwycięska większość Progressive Union są sprzymierzone z prezydentem Patrice'em Talonem.

Historia wyborcza

Wybory parlamentarne

Wybory samorządowe

Bibliografia

Original article in language