Asher

Article

August 19, 2022

Aszera to semickie bóstwo-matka, powszechnie czczone w Syrii i Palestynie. Asher jest żoną Dagona i matką Baala. Aszera pojawia się w wielu starożytnych pismach, takich jak teksty akadyjskie jako Ashratum / Ashratu oraz w źródłach hetyckich jako Asheru / Ashertu. Aszera jest powszechnie uważana za tego samego boga, co ugarycka (kananejska) bogini ʼAṯirat, aw źródłach ugaryckich jej żoną była Ēl. Według Williama G. Devera, który studiował archeologię Bliskiego Wschodu, Aszera była uważana za żonę Jahwe w religii Izraelitów przed wygnaniem. Na półwyspie Synaj znaleziono strusie wspominające „Jahweh Teman i jego aszerę” oraz „Jahweh Samarii i jego aszerę”.

Źródła

Linki zewnętrzne

Asera. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Helsińskiego. Jaana Holvikivi: Jahwe i jego Aszera. 15.03.2003

Original article in Finnish language