Architekt

Article

February 6, 2023

Architekt to dyplom i tytuł zawodowy związany z projektowaniem budynków i zagospodarowaniem terenu. W przenośni architekta można nazwać projektantem, wynalazcą lub twórcą przedmiotu Stopień architekta (magister architektury), mgr inż. W Finlandii architekci kształcą się na Wydziale Architektury Szkoły Sztuki i Projektowania Uniwersytetu Aalto w Espoo, Wydziale Środowiska Zabudowanego Uniwersytetu w Tampere oraz Wydziale Architektury Uniwersytetu Oulu. W wielu krajach europejskich kształcenie architekta jest obowiązkiem szkół artystycznych, a nie techników. W Finlandii studia mogą koncentrować się na planowaniu urbanistycznym, projektowaniu budynków lub teorii i historii architektury.Ponadto Oulu oferuje również częściowo anglojęzyczny kurs projektowania architektonicznego, skupiający się na projektowaniu szczegółów. W ramach studiów podyplomowych architekci mogą ukończyć licencjat i doktorat w zakresie inżynierii. Wizerunek zawodowy architekta od dawna obejmuje pełne doświadczenie w budownictwie. Do zadań architekta należy projektowanie budynków oraz planowanie przestrzenne z uwzględnieniem cech funkcjonalnych, technicznych i artystycznych projektów. Opis stanowiska może obejmować również np. projektowanie wnętrz lub projektowanie mebli.Do zadań architekta należy projektowanie budynków oraz planowanie przestrzenne z uwzględnieniem cech funkcjonalnych, technicznych i artystycznych projektów. Opis stanowiska może obejmować również np. projektowanie wnętrz lub projektowanie mebli.Do zadań architekta należy projektowanie budynków oraz planowanie przestrzenne z uwzględnieniem cech funkcjonalnych, technicznych i artystycznych projektów. Opis stanowiska może obejmować również np. projektowanie wnętrz lub projektowanie mebli.

Tytuły zawodowe

Tytułem zawodowym architekta jest zwykle architekt, ale może to być również np. architekt planu miejskiego, architekt miejski lub naczelny architekt. Architekci często pełnią również funkcję nadzorców budowlanych. W Finlandii z tytułu zawodowego architekta mogą korzystać również osoby, które nie ukończyły tytułu architekta, ponieważ w przeciwieństwie do wielu innych krajów UE zawód ten nie jest chroniony ani autoryzowany w Finlandii. Członkowie Fińskiego Stowarzyszenia Architektów SAFA mogą używać tytułu architekta SAFA. Z reguły członkami SAFA mogą być tylko architekci posiadający tytuł magistra. W porównaniu z architektem budowlanym, architekt to stopień dokładniejszy, w którym na różne sposoby traktowane są kreatywne rozwiązania, a także estetyka i funkcjonalność. Architekt krajobrazu projektuje otoczenie zieleni i przestrzenie publiczne.Stopień jest tytułem magistra. W Finlandii architekci krajobrazu kształcą się na Wydziale Architektury Szkoły Sztuki i Projektowania Uniwersytetu Aalto. Architekt jest projektantem, który ukończył politechnikę (dawniej technikum). Przed rozpoczęciem studiów na politechnice architekt budowlany posiadał wyższe wykształcenie zawodowe. Oprócz inżynierii lądowej, stopień obejmuje szkolenie jako budowlaniec lub planista społeczności. Żaden architekt budowlany nie był szkolony w Finlandii od 1996 r., ale wznowienie programu szkoleniowego zbadano w 2013 r. Od początku 2014 r. licencje uzyskały Metropolia, Savonia University of Applied Sciences, Tampere University of Applied Sciences oraz Oulu University of Applied Sciences. zapewnić szkolenie. W szkoleniu architektów budynków kładzie się nacisk na bycie ekspertem w zakresie rozwiązań technicznych.Architekci budowlani projektują głównie domy jednorodzinne oraz apartamentowce.

Zobacz też

Lista architektów Projekt architektoniczny Architektoniczna technologia informacyjna Architekt krajobrazu Wyższe stopnie inżynierskie Nagroda Pritzkera

Źródła

Zewnętrzne linki

Fińskie Stowarzyszenie Architektów Edukacja (pilota) Opis zawodowy architekta (Szkoła zawodowa) Ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 30.11.2007/1093 Ustawa o instytucjach kształcenia zawodowego 10 kwietnia 1987/487 Dekret o instytucjach kształcenia technicznego 30 kwietnia 1987/500

Original article in Finnish language