Frekwencja wyborcza

Article

February 8, 2023

Frekwencja wyborcza to odsetek wyborców, którzy zdecydowali się głosować zamiast wstrzymać się od głosu. Gdy dostępne są dane liczbowe dla różnych kategorii, udział można łatwo wyrazić za pomocą odsetka głosujących w stosunku do tych, którzy mogą to zrobić iw związku z tym mają prawo do głosowania, a dokładniej w stosunku do osób zarejestrowanych na listach wyborczych. Odsetki te można obliczyć za pomocą sondaży w ten sam sposób lub w tym samym czasie, co intencje wyborcze: prognozy lub hipotezy dotyczące „partycypacji wyborczej” ukierunkowane na kategorie wyborców (polityczne, społeczno-zawodowe, geograficzne) mogą zatem poprzedzać lub towarzyszyć wyborów oprócz oficjalnych statystyk.

Zobacz też

Wstrzymanie się od głosu Quorum Wyborcza socjologia

Bibliografia

Portal Polityki

Original article in French language