Senat (Trynidad i Tobago)

Article

January 30, 2023

Senat jest izbą wyższą dwuizbowego parlamentu Trynidadu i Tobago.

Kompozycja

31 senatorów powołuje Głowa Państwa, w tym: 16 z rekomendacji Prezesa Rady Ministrów; 6 z rekomendacji Lidera Opozycji; 9 ze względu na ich umiejętności w dziedzinie gospodarczej, społecznej lub innej.

Wybór

Kadencja trwa pięć lat. Kwalifikowalność: ukończony 25 rok życia, obywatel Trynidadu i Tobago Niekwalifikowalność: lojalność wobec obcego państwa, nieuregulowane bankructwo, choroba psychiczna, przestępstwo wyborcze, kara śmierci lub pozbawienie wolności powyżej 12 miesięcy Niezgodności: niektóre urzędy publiczne, wszelkie zarzuty dotyczące organizacja wyborów Członkowie Rządu wybierani są spośród senatorów i członków Izby Reprezentantów. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Senatu nie mogą pełnić funkcji ministra ani sekretarza sejmowego.

Uwagi i odniesienia

Zobacz też

Powiązane artykuły

Polityka w Trynidadzie i Tobago izbie wyższej Lista obecnych parlamentów

Linki zewnętrzne

(en) Strona oficjalna Portal Trynidadu i Tobago Portal polityczny

Original article in French language