Johna L. Murraya

Article

February 5, 2023

John L. Murray jest irlandzkim prawnikiem (ekspertem prawa) znanym ze swojej pracy jako sędzia w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości (w skrócie ETS). Zaczął pełnić funkcję sędziego w sądzie w 1991 roku. Jego kadencja jako sędziego zakończyła się w 1999 roku.

Odniesienie

Original article in Indonesian language