cesarz rzymski

Article

February 6, 2023

Cesarz rzymski był władcą Rzymu w okresie cesarskim (początek około 27 pne). Rzymianie nie mieli określonego określenia tego urzędu: temu urzędowi można przypisać łacińskie tytuły, takie jak imperator, augustus, cezar (od którego pochodzi słowo emperor w języku indonezyjskim) oraz princeps. W praktyce cesarz był najwyższym władcą Rzymu i najwyższym dowódcą rzymskich legionów. Jako posiadacz urzędu princepsa Senatu, cesarz mógł otwierać i zamykać każdą sesję senatu, opracowywać porządek obrad senatu, ustalać zasady, których senat ma przestrzegać, oraz spotykać się w imieniu senatu z ambasadorami zagranicznymi. Pełnienie funkcji pontifex maximus uczyniło cesarza najwyższym przywódcą religijnym, dając mu władzę przewodniczenia wszystkim ceremoniom religijnym, uświęcania świątyń,

Linki zewnętrzne

(Angielski) Encyklopedia władców rzymskich (Wielka Brytania) Władcy rzymscy (Wielka Brytania) Upadek rzymski (Wielka Brytania) UNRV (Wielka Brytania) Prawo rzymskie Zarchiwizowane 2012-08-31 w Wayback Machine.

Original article in Indonesian language