1660

Article

August 9, 2022

1660 (MDCLX zapisany cyframi rzymskimi) to siedemnastowieczny rok przestępny.

Wydarzenia

Małżeństwo między Ludwikiem XIV a Marią Teresą z Hiszpanii (córką Filipa IV z Hiszpanii) dla przypieczętowania pokoju w Pirenejach. Deklaracja z Bredy: angielski Karol II udziela amnestii politycznej i tolerancji religijnej, zobowiązując się nie przywracać absolutyzmu. Monarchiczna restauracja w Anglii: armia wzywa do zwołania konwencji parlamentarnej, która sankcjonuje powrót na tron ​​Stuartów z Karolem II, synem ściętego Karola I. Richard Cromwell zrzeka się tytułu Lorda Protektora Anglii i Irlandii. 28 listopada - W Londynie zostaje założone Towarzystwo Królewskie. Birth of the Grand Tour, podróż po Europie odbyta wyłącznie przez bogate rodziny szlacheckie, gdzie kończyły one edukację kulturalną, artystyczną i ludzką, zdobywając nową wizję świata.

Urodzić się

Martwy

Kalendarz

Inne projekty

Wikimedia Commons zawiera obrazy lub inne pliki dotyczące 1660

Original article in Italian language