Przewodniczący Izby Reprezentantów USA

Article

August 8, 2022

Przewodniczący Izby Reprezentantów jest przewodniczącym Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Obecną przewodniczącą Izby Reprezentantów jest demokratka Nancy Pelosi. W przypadku śmierci prezydenta Stanów Zjednoczonych zajmuje drugie miejsce w linii po wiceprezydencie. Zwyczajowo przewodniczy mu przewodniczący większości Izby Reprezentantów. Nominalnie, gdy przewodniczący obejmuje urząd, rezygnuje z funkcji lidera partii większościowej i wyznacza następcę, ale w rzeczywistości przewodniczący obejmuje stanowisko lidera partii większościowej.

Original article in Korean language