kapłan

Article

September 29, 2022

Duchowny odnosi się do przywódcy religijnego, który posiada specjalistyczną wiedzę na temat religii poprzez edukację teologiczną itp. Mają obowiązek i odpowiedzialność prowadzenia wierzących przez spotkania religijne i katechezę.

starożytna religia

Duchowni starożytnych religii rozpoczęli tworzenie społeczeństwa klasowego opartego na stopniu środków produkcji (teoria rozwoju historycznego Marksa), zrywając z prymitywnym komunizmem. Zgodnie z tym historycznym rozwojem stworzono religię, system ideologiczny, który może kontrolować społeczeństwo wraz z polityką. A zgodnie z liturgią religijną pojawili się kapłani (kapłani), którzy oddawali cześć Bogu i prorocy (預言者), którzy głosili doktryny religijne, takie jak pisma święte i słowa Boga. W historii religii pierwotnych w Korei pojawiła się religia szamanistyczna i żeńska szamanka (szamanka), a szaman odgrywał rolę przepowiadania przyszłości, przewodniczenia obrzędom przodków i leczenia choroby. Jednakże, gdy społeczeństwo stało się skoncentrowane na mężczyznach, rola przewodniczenia obrzędom przodków zniknęła.

duchowieństwo judaizmu

Mojżesz, przywódca ludu Izraela, który uciekł z Egiptu w wyniku incydentu Exodus, nauczał o ofiarach, czyli kulcie Boga i kapłanów pod kierunkiem Jahwe. W tym czasie starszy brat Mojżesza, Aaron, służył jako kapłan. Istnieje jednak pogląd, że nauczanie Mojżesza nie jest oryginalną nauką, ale wpływem, jaki wywarł na nim życie z Jetro, kapłanem religii Midianitów przez 40 lat. W starożytnym judaizmie kapłani pełnili funkcję składania Bogu ofiar przez całopalenia, a kapłani i arcykapłani istnieli już w czasach Jezusa.

chrześcijański ksiądz

Chrześcijańskie duchowieństwo miało swój własny porządek, ponieważ chrześcijaństwo stało się powszechnym kościołem z porządkiem i doktryną w II wieku. Kościół nazwany Diakonos, Presbytrous, Episcopus w tłumaczeniu na diakona, starszego, biskupa lub diakona, kapłana i biskupa oraz gwałtowne wydarzenia, w których chrześcijaństwo utworzyło Kościół powszechny, instytucjonalną religię z porządkiem i doktryną szybkich apostołów w Jezusie Ruch apostołów Listy, które pojawiły się w epoce miasta, 1 Tymoteusza, 2 Tymoteusza i Tytusa, również wspominają o kwalifikacjach, które należy sprawdzić podczas wyświęcania ich. W zachodnim chrześcijaństwie „Rev.” jest dodany na początku imienia jako pełen szacunku tytuł duchownego. W zależności od charakteru każdego wyznania chrześcijańskiego, można go przetłumaczyć jako „~kapłan” lub „~proboszcz”.

Zobaczcie razem

Ksiądz Biskup Diakon Pastor Mnich Imam

notatka

Original article in Korean language