Traktat Karłowicki

Article

February 6, 2023

Traktat karłowicki był traktatem pokojowym podpisanym 26 stycznia 1699 roku w Karlowicach (obecnie Sremski Karlovci, Serbia) w monarchii habsburskiej, kończącym Wielką Wojnę Turecką. Imperium Osmańskie, które zostało pokonane w bitwie pod Gentą 11 września 1697 r., zażądało negocjacji pokojowych między Królestwem Anglii a Republiką Niderlandów. 26 stycznia 1699 r. Imperium Osmańskie podpisało w Karłowicach traktat pokojowy ze Świętym Cesarstwem Rzymskim, Rzeczpospolitą Obojga Narodów, Republiką Wenecką, Państwem Kościelnym i Rusią Carską. Na mocy tego traktatu Imperium Osmańskie utraciło kontrolę nad Europą Środkową, a Monarchia Habsburgów ustanowiła dominującą pozycję w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej.

główne punkty traktatu

Imperium Osmańskie scedowało Węgry i Siedmiogród na rzecz Austrii. Imperium Osmańskie przekazuje Azow carowi Rusi. Imperium Osmańskie scedowało większość Peloponezu i Dalmacji na rzecz Republiki Weneckiej. Imperium Osmańskie przywraca Podole do Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Original article in Korean language