Portal:Historia

Article

July 2, 2022

Historia nie jest tym, co się wydarzyło, historia jest tym, co ludzie pamiętają. Cytat Jana Blokkera ilustruje, że kiedy mówimy o „historii”, odnosimy się zarówno do tego, co faktycznie wydarzyło się w przeszłości, jak i do tego, jak tę przeszłość opisuje historyk. Historia jest dyscypliną zajmującą się badaniem chronologicznego uporządkowania wydarzeń, polegającą na krytycznych badaniach źródłowych w celu uzyskania wglądu w przeszłość. Szeroko rozumiana historia odnosi się do wszystkiego, co wydarzyło się w przeszłości, wszystkich zjawisk, które się zmieniają, z udziałem człowieka lub bez niego. Przykładem jest historia wszechświata. ...Czytaj więcej

Original article in Dutch language