Instrument muzyczny

Article

February 7, 2023

Instrument muzyczny to przedmiot skonstruowany w celu wytworzenia muzyki. Różne typy instrumentów można sklasyfikować na różne sposoby, z których jednym z najczęstszych jest podział ze względu na sposób wytwarzania dźwięku. Nauka o instrumentach muzycznych nazywa się organologią. Przedmiotem dyskusji jest data i pochodzenie pierwszego aparatu uznawanego za instrument muzyczny. Archeolodzy mają tendencję do debatowania na ten temat, odwołując się do ważności różnych dowodów, takich jak artefakty i dzieła kultury. Prawdopodobnie pierwsze instrumenty muzyczne nie zostały opracowane nawet do celów czysto muzycznych, ale raczej po to, aby umożliwić myśliwym naśladowanie głosu różnych zwierząt w celu zwabienia potencjalnej ofiary.Instrumentalista to muzyk grający na instrumencie.Multiinstrumentalista to muzyk grający na więcej niż jednym instrumencie muzycznym. Jednak nie każdy muzyk jest instrumentalistą (w muzyce klasycznej nazywany też koncertmistrzem). Niektórzy muzycy kontynuują karierę bez grania na żadnym instrumencie, np.: bibliotekarz; Terapia muzyczna; Inżynier dźwięku; Producent muzyczny; Historyk; Edukacja muzyczna; Prawo muzyczne; Dziennikarstwo w muzyce; Przedsiębiorca muzyczny; Dysk lub dżokej wideo; Dyrektor Programowy; Projektant oprogramowania muzycznego lub sprzętu; Muzykologia; Muzykografia; nawet kompozytor może wiedzieć wszystko o instrumentach, ale nic nie gra; Nie są to wykonawcy, ale najwięksi uczeni akademiccy w dziedzinie muzyki, w innych specjalizacjach.w muzyce klasycznej). Niektórzy muzycy kontynuują karierę bez grania na żadnym instrumencie, np.: bibliotekarz; Terapia muzyczna; Inżynier dźwięku; Producent muzyczny; Historyk; Edukacja muzyczna; Prawo muzyczne; Dziennikarstwo w muzyce; Przedsiębiorca muzyczny; Dysk lub dżokej wideo; Dyrektor Programowy; Projektant oprogramowania muzycznego lub sprzętu; Muzykologia; Muzykografia; nawet kompozytor może wiedzieć wszystko o instrumentach, ale nic nie gra; Nie są to wykonawcy, ale najwięksi uczeni akademiccy w dziedzinie muzyki, w innych specjalizacjach.w muzyce klasycznej). Niektórzy muzycy kontynuują karierę bez grania na żadnym instrumencie, np.: bibliotekarz; Terapia muzyczna; Inżynier dźwięku; Producent muzyczny; Historyk; Edukacja muzyczna; Prawo muzyczne; Dziennikarstwo w muzyce; Przedsiębiorca muzyczny; Dysk lub dżokej wideo; Dyrektor Programowy; Projektant oprogramowania muzycznego lub sprzętu; Muzykologia; Muzykografia; nawet kompozytor może wiedzieć wszystko o instrumentach, ale nic nie gra; Nie są to wykonawcy, ale najwięksi uczeni akademiccy w dziedzinie muzyki, w innych specjalizacjach.Projektant oprogramowania muzycznego lub sprzętu; Muzykologia; Muzykografia; nawet kompozytor może wiedzieć wszystko o instrumentach, ale nic nie gra; Nie są to wykonawcy, ale najwięksi uczeni akademiccy w dziedzinie muzyki, w innych specjalizacjach.Projektant oprogramowania muzycznego lub sprzętu; Muzykologia; Muzykografia; nawet kompozytor może wiedzieć wszystko o instrumentach, ale nic nie gra; Nie są to wykonawcy, ale najwięksi uczeni akademiccy w dziedzinie muzyki, w innych specjalizacjach.

Tkactwo i rejestr

Zakres głosu lub instrumentu muzycznego to zakres nut, jakie instrument może zagrać. Dzięki standaryzacji zakres jest identyfikowany przez nazwę i oktawę najniższej i najwyższej nuty, na której może grać instrument. Na przykład użyteczny zakres saksofonu altowego wynosi od B2 (D-dur drugiej oktawy) do A4 (A czwartej oktawy). Zakres fortepianu rozciąga się od La 0 do Do 8. Trzy regiony, na które można podzielić zakres instrumentu lub głosu, nazywane są rejestrami. Dzieli się na rejestr niski, średni i wysoki. Każda płyta ma swoją własną charakterystykę. W niektórych przypadkach barwa jest bardzo różna w zależności od regionu. Na niektórych instrumentach nie jest nawet możliwe zagranie wszystkich dźwięków skali w określonych regionach. Ponadto,niektóre efekty dźwiękowe, na które pozwalają niektóre instrumenty, mogą być odtwarzane tylko w jednym z rejestrów instrumentalnych. Znajomość tessitury i rejestru instrumentalnego jest podstawą doskonałego wykonania instrumentu i kompozycji muzycznej. W przeciwnym razie kompozytor mógłby napisać melodię na konkretny instrument z nutami, których nie jest w stanie zagrać. Pojęcie zakresu ma sens tylko w przypadku instrumentów, które pozwalają na zmienność wysokości tonu, ale zapis może wskazywać dominujący obszar wysokości nawet w instrumentach o nieokreślonej wysokości.kompozytor mógł napisać melodię na konkretny instrument z nutami, których nie był w stanie zagrać. Pojęcie zakresu ma sens tylko w przypadku instrumentów, które pozwalają na zmienność wysokości tonu, ale zapis może wskazywać dominujący obszar wysokości nawet w instrumentach o nieokreślonej wysokości.kompozytor mógł napisać melodię na konkretny instrument z nutami, których nie był w stanie zagrać. Pojęcie zakresu ma sens tylko w przypadku instrumentów, które pozwalają na zmienność wysokości tonu, ale zapis może wskazywać dominujący obszar wysokości nawet w instrumentach o nieokreślonej wysokości.

Zobacz też

Muzyka w malarstwie Historia muzyki Teoria muzyki

Bibliografia

Kartomi, Margaret J., o koncepcjach i klasyfikacjach instrumentów muzycznych - University of Chicago Press (1990) - (em inglês)

Bibliografia

Zewnętrzne linki

Galeria światowych instrumentów muzycznych

Original article in Portuguese language