Bernhard, Abraham

Article

January 29, 2023

Abraham Bernhard (po przyjęciu chrześcijaństwa – Iwan, 1762-1832) – rosyjski lekarz i autor notatki przeciwko oskarżaniu Żydów o zbrodnie rytualne. Pracował jako lekarz cywilny i wojskowy w różnych miastach Terytorium Północno-Zachodniego, opublikował szereg prac z zakresu medycyny. Jego notatka „Światło w ciemności samo-boga” wysłana do Pawła I, według historyków, miała znaczący wpływ na cesarza przy rozważaniu zniesławienia Żydów wobec krwi.

Biografia

Urodzony w 1762 r. Studiował w Londynie (1789), praktykował w Hazenpot. W 1798 r. został uznany lekarzem przez petersburską Akademię Medyczną i mianowany lekarzem w Szawlach (województwo wileńskie). W 1802 r. Bernhard został zwolniony ze służby z powodu choroby, ale w 1805 r. został skierowany do wojska; służył (1806) w kobryńskim szpitalu wojskowym, zajmował (1808) stanowisko naczelnego lekarza wszystkich szpitali litewskich (jednocześnie awansował na radców sądowych), pracował w tymczasowym szpitalu wojskowym w Słonimiu, a w 1810 został ponownie zwolniony ze służby. Po dymisji Bernhard podjął praktykę w Mitawie, potem osiadł w Moskwie, ale w 1812 r. został mianowany inspektorem mińskiej rady lekarskiej; jednak Bernhard został ponownie zwolniony w następnym roku. W 1819 został przydzielony jako inspektor do wileńskiej rady lekarskiej, ale w 1822 został ponownie zmuszony do opuszczenia służby. Jednak w 1824 r. (Julius Hessen sugeruje, że Bernhard był wówczas ochrzczony) został ponownie powołany do mińskiej rady lekarskiej; w następnym roku cesarz Aleksander I zarządził podwyższenie poborów Bernharda w związku z opublikowaniem jego pracy „Opis medyczny i topograficzny miasta Wilna” w języku niemieckim. W 1826 r. Bernhard wystąpił do ministra spraw wewnętrznych Wasilija Lanskiego z prośbą o pozwolenie na druk eseju „Beiträge zur medicinischen Policey und geschichtlichen Arzneikunde”, w którym m.in. przyspieszone grzebanie Żydów (esej został zatwierdzony przez Konferencję Medico). - akademia chirurgiczna). Zmarł w 1832 r. w następnym roku cesarz Aleksander I zarządził podwyższenie poborów Bernharda w związku z opublikowaniem jego pracy „Opis medyczny i topograficzny miasta Wilna” w języku niemieckim. W 1826 r. Bernhard wystąpił do ministra spraw wewnętrznych Wasilija Lanskiego z prośbą o pozwolenie na druk eseju „Beiträge zur medicinischen Policey und geschichtlichen Arzneikunde”, w którym m.in. przyspieszone grzebanie Żydów (esej został zatwierdzony przez Konferencję Medico). - akademia chirurgiczna). Zmarł w 1832 r. w następnym roku cesarz Aleksander I zarządził podwyższenie poborów Bernharda w związku z opublikowaniem jego pracy „Opis medyczny i topograficzny miasta Wilna” w języku niemieckim. W 1826 r. Bernhard wystąpił do ministra spraw wewnętrznych Wasilija Lanskiego z prośbą o pozwolenie na druk eseju „Beiträge zur medicinischen Policey und geschichtlichen Arzneikunde”, w którym m.in. przyspieszone grzebanie Żydów (esej został zatwierdzony przez Konferencję Medico). - akademia chirurgiczna). Zmarł w 1832 r. W 1826 r. Bernhard wystąpił do ministra spraw wewnętrznych Wasilija Lanskiego z prośbą o pozwolenie na druk eseju „Beiträge zur medicinischen Policey und geschichtlichen Arzneikunde”, w którym m.in. przyspieszone grzebanie Żydów (esej został zatwierdzony przez Konferencję Medico). - akademia chirurgiczna). Zmarł w 1832 r. W 1826 r. Bernhard wystąpił do ministra spraw wewnętrznych Wasilija Lanskiego z prośbą o pozwolenie na druk eseju „Beiträge zur medicinischen Policey und geschichtlichen Arzneikunde”, w którym m.in. przyspieszone grzebanie Żydów (esej został zatwierdzony przez Konferencję Medico). - akademia chirurgiczna). Zmarł w 1832 r.

Uwaga „Światło w ciemnościach oddania siebie”

Wśród papierów znalezionych w gabinecie Aleksandra I po jego śmierci znajdował się list od „doktora medycyny Bernarda ze Schavel” oraz przedstawiona mu notatka o Żydach pod tytułem „Światło w ciemnościach samorozwoju”, zawierający „ogólny opis prześladowań Żydów w średniowieczu, w szczególności informacje o dwóch sprawach śledczych dotyczących ich podejrzenia o zabijanie chrześcijańskich dzieci w celu uzyskania ich krwi, spożywanej przez nich rzekomo w święta wielkanocne, oraz różne dowody z ustawy Mojżesza i Talmudu przeciwko takiemu oskarżeniu. Wzmianka, że ​​Bernhard był lekarzem w Szawlach (1798-1802) wskazuje, że notatka pochodzi z czasów, gdy w 1799 r., za panowania Pawła I, w guberni witebskiej analizowano sprawę Senno, którą poeta i senator Gawrił Derzhavin próbował wykorzystać przeciwko Żydom i której poświęcił miejsce w swojej „Opinii”; to przypuszczenie potwierdza fakt, że inne dokumenty znalezione w gabinecie Aleksandra I pochodzą z czasów panowania Pawła I. Zdaniem historyków notatka Bernharda miała istotny wpływ na opinię Pawła I w sprawie śledztwa w sprawie Sennena i skarga Żydów z Szkłowa na hrabiego Siemiona Zoricha, właściciela Szkłowa, rozpatrywana przez Derzhavina. Cesarz nakazał Derzhavinowi nie ingerować w śledztwo w sprawie karnej w Senno i rozpatrzyć skargę przeciwko Zorichowi bez uogólnień na temat „okrucieństw” właściwych Żydom. Notatka Bernharda wywarła istotny wpływ na opinię Pawła I w sprawie śledztwa w sprawie Sennena i rozpatrzoną przez Derżawina skargę Żydów ze Szkłowa na hrabiego Siemiona Zorycza, właściciela Szkłowa. Cesarz nakazał Derzhavinowi nie ingerować w śledztwo w sprawie karnej w Senno i rozpatrzyć skargę przeciwko Zorichowi bez uogólnień na temat „okrucieństw” właściwych Żydom. Notatka Bernharda wywarła istotny wpływ na opinię Pawła I w sprawie śledztwa w sprawie Sennena i rozpatrzoną przez Derżawina skargę Żydów ze Szkłowa na hrabiego Siemiona Zorycza, właściciela Szkłowa. Cesarz nakazał Derzhavinowi nie ingerować w śledztwo w sprawie karnej w Senno i rozpatrzyć skargę przeciwko Zorichowi bez uogólnień na temat „okrucieństw” właściwych Żydom.

Publikacje

Bernhard opublikował następujące prace: Gründe für die Inokulation; dem Lithauischen Landvolke gewidmet (niemiecki). - Mitau, 1799. Observations sur l'enterrement prémature des Juifs a. - Mitau, 1799.; to samo w języku niemieckim Bemerkungen über das frühe Beerdigen der jüdischen Leichen. - Mitau, 1802. Medicinischchirurgiche Beobachtungen in den Kriegshospitälern zu Kobrin und Slonim gesammelt (niemiecki), (w 2 częściach) Behandlung eines epidemischen Wurmfiebers, das im Jahr 1796 in Curland herrschte (niemiecki) // Hufeland's Journal f. prakt. Arzeneikunde. - 1797 r. Medyczny opis topograficzny miasta Wilna. (w języku niemieckim) Beiträge zur medicinischen Policey und geschichtlichen Arzneikunde (w języku niemieckim).

Notatki

Literatura

Gessen Yu. I. Bernhard, Abraham // Encyklopedia żydowska Brockhausa i Efrona. - SPb., 1909. - T. 4. - Stb. 296-297. Kulbin N. A. Bernard, A. // Rosyjski słownik biograficzny: w 25 tomach. - Petersburg, 1900. - T. 2: Aleksinsky - Bestuzhev-Ryumin. - S. 747.

Original article in Russian language