Burega, Władimir Wiktorowicz

Article

October 2, 2022

Władimir Wiktorowicz Burega (ur. 24 sierpnia 1971 w Sumach) jest ukraińskim historykiem Kościoła prawosławnego, publicystą i teologiem. Profesor Kijowskiej Akademii Teologicznej (2012), kandydat teologii (2004), kandydat nauk historycznych (2009), kierownik służby informacyjno-analitycznej metropolii kijowskiej Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego (od 2012). Jeden z autorów Encyklopedii Prawosławnej.

Biografia

Urodzony 24 sierpnia 1971 w mieście Sumy w inteligentnej rodzinie. Ojciec Wiktor Martowicz Burega (ur. 1945, mieszkaniec miasta Summa) – absolwent Politechniki Kijowskiej, informatyk, kierownik laboratorium i nauczyciel w Państwowej Wyższej Szkole Wyższej „Ukraińska Akademia Bankowa NBU” . Siostra Ludmiła Wiktorowna Burega (ur. 1979) jest finansistką, absolwentką Ukraińskiej Akademii Bankowej przy NBU. W 1988 r. ukończył gimnazjum nr 7. Sumy. W 1996 r. ukończył z wyróżnieniem Sumski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. jego rozprawa na temat: „Kościół prawosławny na ziemiach czeskich 1918-1938. W latach 2004-2008 wykładał w Moskiewskiej Akademii Teologicznej historię lokalnych cerkwi prawosławnych, historię Kościoła rzymskokatolickiego, historię wyznań protestanckich i teologię katolicką. Uczył homiletyki w seminarium duchownym. W latach 2007-2010 był jednym z redaktorów portalu naukowego Bogoslov.ru. Latem 2008 roku ukończył nauczanie w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w związku z przeniesieniem do Kijowskiej Akademii Teologicznej. 24 sierpnia 2008 r. profesorska i nauczycielska korporacja MDA eskortowała Władimira Buregę do Kijowa na niedzielny posiłek. W swoim przemówieniu powiedział, że zawsze będzie uważał MTA nie tylko za swoją rodzimą szkołę, ale także za rodzinę, od której ani odległość, ani czas nie mogą się oddzielić. Od września 2008 wykładał w KDA historię Kościołów słowiańskich, historię wyznań zachodnich oraz teologię porównawczą. 1 września 2009 został asystentem rektora Kijowskiej Akademii Teologicznej do pracy naukowej. 27 lipca 2009 roku decyzją Świętego Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego został włączony do Międzysoborowej Obecności Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego 20 października 2009 roku w Instytucie Slawistyki Akademii Rosyjskiej nauk historycznych, pod kierunkiem doktora nauk historycznych EP Serapionova, obronił pracę magisterską na stopień kandydata nauk historycznych na temat „Państwo i Cerkiew w Czechosłowacji (1918-1938)” (specjalność 07.00.03 – historia ogólna). Oficjalnymi przeciwnikami są doktor nauk historycznych GP Murashko i kandydat historii sztuki N.T. Eneeva. Wiodącą organizacją jest Katedra Historii Słowian Południowo-Zachodnich Wydziału Historii Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. V. Łomonosowa. 13 grudnia 2009 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego Kijowskiej Akademii Teologicznej. Od 2009 roku regularnie publikuje artykuły w kilku ukraińskich zasobach internetowych „Religia na Ukrainie”, „Prawosławie na Ukrainie”, „Serwis Informacji Religijnej Ukrainy” i inne. 30 sierpnia 2010 r. został mianowany prorektorem Kijowskiej Akademii Teologicznej i Seminarium Duchownego do pracy naukowo-teologicznej. W 2012 roku objął stanowisko szefa służby informacyjno-analitycznej Metropolii Kijowskiej UPC. W 2012 roku otrzymał tytuł profesora KDA. Nie wszedł w nowy skład Obecności Międzysoborowej, zatwierdzony 23 października 2014 roku decyzją Świętego Synodu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. 30 sierpnia 2010 r. został mianowany prorektorem Kijowskiej Akademii Teologicznej i Seminarium Duchownego do pracy naukowo-teologicznej. W 2012 roku objął stanowisko szefa służby informacyjno-analitycznej Metropolii Kijowskiej UPC. W 2012 roku otrzymał tytuł profesora KDA. Nie wszedł w nowy skład Obecności Międzysoborowej, zatwierdzony 23 października 2014 roku decyzją Świętego Synodu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. 30 sierpnia 2010 r. został mianowany prorektorem Kijowskiej Akademii Teologicznej i Seminarium Duchownego do pracy naukowo-teologicznej. W 2012 roku objął stanowisko szefa służby informacyjno-analitycznej Metropolii Kijowskiej UPC. W 2012 roku otrzymał tytuł profesora KDA. Nie wszedł w nowy skład Obecności Międzysoborowej, zatwierdzony 23 października 2014 roku decyzją Świętego Synodu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Publikacje

Uwagi

Original article in Russian language