Życie Jezusa

Article

January 29, 2023

Życie Jezusa to książka Ernesta Renana poświęcona Jezusowi z Nazaretu. Opublikowany w 1863 roku. Zawarte w „Historii powstania chrześcijaństwa” („Historia pierwszych wieków chrześcijaństwa”, 1864-1907), składającej się z siedmiu ksiąg. Jej publikacja odniosła ogromny sukces wśród czytelników, wywołując gorące dyskusje, ale protest Kościoła katolickiego i krytykę naukowców. Renan uwzględnił niektóre uwagi tego ostatniego, przygotowując 13. wydanie swojej książki.

Historia stworzenia

W 1860 Renan poprowadził ekspedycję archeologiczną do Libanu i Syrii. W podróży na Bliski Wschód towarzyszyła mu siostra Henrietta, wraz z nią Renan odwiedził Liban, Palestynę, Jerozolimę. W wolnym czasie, zainspirowany zwiedzaniem miejsc, w których narodziło się chrześcijaństwo, rozpoczął pracę nad książką: Postanowiłem spisać wszystkie myśli o życiu Jezusa, które powstały we mnie od czasu pobytu w regionie Tyru i podróży przez Palestynę. Kiedy czytałem Ewangelię w Galilei, obraz wielkiego Założyciela ukazał mi się szczególnie żywo. Jego siostra pomogła mu, kopiując rękopis czysto, gdy był gotowy. Renan zadedykował książkę Henriette, która zmarła w Bejrucie 24 września 1861 roku. Renan znał wszystkie znane wówczas źródła, współczesne badania nad pochodzeniem chrześcijaństwa, w tym prace niemieckich naukowców, wyznawali krytyczne podejście do studiowania Biblii. Życie Jezusa nie jest jednak dziełem naukowym, lecz artystycznym odtworzeniem biografii Jezusa na podstawie relacji czterech ewangelistów. Pracując z tekstami ewangelii, Renan, własnymi słowami, kierował się założeniami, swoją intuicją. W części wstępnej autor zwrócił szczególną uwagę na ocenę źródeł, w tym ewangelii kanonicznych, obejmując szczegółowo problematykę ich autorstwa, datowania i rzetelności zgodnie z dorobkiem współczesnej biblistyki. Mówiąc o życiu Jezusa, Renan w zasadzie podążał za Ewangelią Jana, w której powstał obraz Jezusa, najbliższy autorowi. Wyznając podejście racjonalistyczne, Renan odrzucił wszystko, co cudowne, historia Jezusa według Renana kończy się jego śmiercią na krzyżu. Życie Jezusa nie jest jednak dziełem naukowym, lecz artystycznym odtworzeniem biografii Jezusa na podstawie relacji czterech ewangelistów. Pracując z tekstami ewangelii, Renan, własnymi słowami, kierował się założeniami, swoją intuicją. W części wstępnej autor zwrócił szczególną uwagę na ocenę źródeł, w tym ewangelii kanonicznych, obejmując szczegółowo problematykę ich autorstwa, datowania i rzetelności zgodnie z dorobkiem współczesnej biblistyki. Mówiąc o życiu Jezusa, Renan w zasadzie podążał za Ewangelią Jana, w której powstał obraz Jezusa, najbliższy autorowi. Wyznając podejście racjonalistyczne, Renan odrzucił wszystko, co cudowne, historia Jezusa według Renana kończy się jego śmiercią na krzyżu. Życie Jezusa nie jest jednak dziełem naukowym, lecz artystycznym odtworzeniem biografii Jezusa na podstawie relacji czterech ewangelistów. Pracując z tekstami ewangelii, Renan, własnymi słowami, kierował się założeniami, swoją intuicją. W części wstępnej autor zwrócił szczególną uwagę na ocenę źródeł, w tym ewangelii kanonicznych, obejmując szczegółowo problematykę ich autorstwa, datowania i rzetelności zgodnie z dorobkiem współczesnej biblistyki. Mówiąc o życiu Jezusa, Renan w zasadzie podążał za Ewangelią Jana, w której powstał obraz Jezusa, najbliższy autorowi. Wyznając podejście racjonalistyczne, Renan odrzucił wszystko, co cudowne, historia Jezusa według Renana kończy się jego śmiercią na krzyżu. Pracując z tekstami ewangelii, Renan, własnymi słowami, kierował się założeniami, swoją intuicją. W części wstępnej autor zwrócił szczególną uwagę na ocenę źródeł, w tym ewangelii kanonicznych, obejmując szczegółowo problematykę ich autorstwa, datowania i rzetelności zgodnie z dorobkiem współczesnej biblistyki. Mówiąc o życiu Jezusa, Renan w zasadzie podążał za Ewangelią Jana, w której powstał obraz Jezusa, najbliższy autorowi. Wyznając podejście racjonalistyczne, Renan odrzucił wszystko, co cudowne, historia Jezusa według Renana kończy się jego śmiercią na krzyżu. Pracując z tekstami ewangelii, Renan, własnymi słowami, kierował się założeniami, swoją intuicją. W części wstępnej autor zwrócił szczególną uwagę na ocenę źródeł, w tym ewangelii kanonicznych, obejmując szczegółowo problematykę ich autorstwa, datowania i rzetelności zgodnie z dorobkiem współczesnej biblistyki. Mówiąc o życiu Jezusa, Renan w zasadzie podążał za Ewangelią Jana, w której powstał obraz Jezusa, najbliższy autorowi. Wyznając podejście racjonalistyczne, Renan odrzucił wszystko, co cudowne, historia Jezusa według Renana kończy się jego śmiercią na krzyżu. rzetelność zgodna z dorobkiem współczesnej biblistyki. Mówiąc o życiu Jezusa, Renan w zasadzie podążał za Ewangelią Jana, w której powstał obraz Jezusa, najbliższy autorowi. Wyznając podejście racjonalistyczne, Renan odrzucił wszystko, co cudowne, historia Jezusa według Renana kończy się jego śmiercią na krzyżu. rzetelność zgodna z dorobkiem współczesnej biblistyki. Mówiąc o życiu Jezusa, Renan w zasadzie podążał za Ewangelią Jana, w której powstał obraz Jezusa, najbliższy autorowi. Wyznając podejście racjonalistyczne, Renan odrzucił wszystko, co cudowne, historia Jezusa według Renana kończy się jego śmiercią na krzyżu.

Zawartość

Renan twierdzi, że Jezus urodził się w Nazarecie, a nie w Betlejem, w rodzinie Józefa, rzemieślnika. Jego imię brzmiało jak Yoshua. Pochodzenie etniczne Jezusa Renana nie podejmuje się ustalać, gdyż oprócz Żydów w Galilei żyli Fenicjanie, Arabowie, Asyryjczycy i Grecy. Biblijni „bracia Pana” to kuzyni siostry Marii. Tanach (Tora i Prorocy) Jezus uczył się w przekładzie aramejskim. Filozofia Filona z Aleksandrii wpłynęła na ukształtowanie się światopoglądu Jezusa. Początkowo Jezus snuł plany żydowskiego buntu, ale porażka Judasza Galilejczyka zmusiła go do bardziej alegorycznego rozumienia władzy. Po śmierci Józefa rodzina Jezusa przeniosła się do Kany, ojczyzny Maryi. Oryginalność nowej religii polegała na poetyckim utożsamieniu Boga z Ojcem. Religię rytualną zastąpiło nauczanie moralne. kluczowy, chociaż Jan Chrzciciel miał szkodliwy wpływ na Jezusa, w którym Renan widzi wyznawcę mnichów buddyjskich. Swoje nauczanie – Kazanie na Górze – wygłosił w Kafarnaum. W 32 po raz ostatni udał się do Jerozolimy.

Odrzucenie chrześcijańskiego dogmatu przez Renana

Jezus nie był Bogiem. Jezus nie był Mesjaszem. Niepokalane Poczęcie Jezusa. Jezus urodził się w Nazarecie, a nie w Betlejem. Zmartwychwstanie Jezusa. Wniebowstąpienie Jezusa.

cytaty

W pewnym sensie Jezus jest anarchistą. Jego marzeniem jest wielka rewolucja społeczna.

Uwagi

Literatura

Veselovsky A. Przedmowa do wydania z 1906 r. // E. Renan. Życie Jezusa. - 1991. Sventsitskaya I. E. Renan i jego „Życie Jezusa” // E. Renan. Życie Jezusa. — 1991.

Zobacz też

Jefferson Bible Life of Jesus (Księga Hegla) Toledot Jeszu

Spinki do mankietów

Ernesta Renana. Życie Jezusa

Original article in Russian language