Kolonia (biologia)

Article

January 29, 2023

Kolonia (łac. colonia) w biologii to związek oddzielnych organizmów tego samego gatunku żyjących razem, zwykle oparty na wzajemnych korzyściach, na przykład w celu ochrony lub ataku na dużą zdobycz. Niektóre gatunki, takie jak pszczoły miodne i mrówki, żyją wyłącznie w koloniach. Przykładem kolonii polipów jest portugalski człowiek wojenny (Physalia physalis). Kolonia organizmów jednokomórkowych nazywana jest organizmem kolonialnym.

Literatura

Marfenin N. N. Zjawisko kolonialności. - M .: Wydawnictwo Uniwersytetu Moskiewskiego, 1993. - 237 s. — ISBN 5-211-01749-8.

Zobacz też

Kolonizacja (biologia) Eusocjalność Superorganizm Kolonia klonalna Gawronówka Ul

Original article in Russian language