Sodomia

Article

August 10, 2022

Sodomia (z francuskiego sodomie), grzech Sodomy jest terminem historycznym, hiperonimem dla różnych form zachowań seksualnych, ocenianych jako dewiacyjne, o konotacji teologiczno-prawnej. Pojęcie sodomii obejmowało w różnych interpretacjach wszelkiego rodzaju przejawy seksualności, które nie są związane z możliwością poczęcia nowego życia: kontakty homoseksualne, praktyki heteroseksualne inne niż stosunek waginalny (np. kontakty oralne i analne), kontakty seksualne ze zwierzętami, masturbacją i innymi. W niektórych systemach prawnych sodomia była lub jest rozumiana jako każde „nienaturalne” spotkanie seksualne lub parafilia, rozwiązłość i kazirodztwo. Termin ten wywodzi się z biblijnej historii śmierci Sodomy i Gomory i został wprowadzony w XI wieku przez teologa Piotra Damianiego.

Historia terminu

Historia biblijna

Biblijna opowieść o zniszczeniu miasta zamieszkanego przez niegodziwych ludzi, opisuje mieszkańców miasta Sodomy, którzy pragnęli stosunku seksualnego z dwoma pielgrzymami, którzy przenocowali u sprawiedliwego Lota. W tym samym dniu za skrajną niegodziwość mieszkańców Sodomy i Gomory oraz okolic zostali zniszczeni przez Boga ogniem z nieba. Teologia chrześcijańska postrzega związki homoseksualne jako podstawowy grzech Sodomy i Gomory. W tym z powodu podwójnego użycia w tekście biblijnym hebrajskiego czasownika yada (wyuczonego), używanego do opisu czynności seksualnych. Komentując historię Sodomy i Gomory,Pisarze chrześcijańscy mogą wspominać o innych grzechach lub okolicznościach obciążających. W szczególności Robert Gagnon pisze, że dotkliwość grzechu Sodomy i Gomory polegała m.in. na próbie wykorzystywania seksualnego gości: 73-74, księdza Lewa Szychliarowa, - że zachowanie Sodomitów świadczy nie tylko o seksualnym , ale głównie do duchowej perwersji, nienawiści i okrucieństwa. W ten sposób Sodoma i Gomora stały się powszechnie znanymi nazwami w teologii chrześcijańskiej, oznaczając skrajny stopień niemoralności seksualnej (sodomii) lub skrajnego zepsucia i zuchwałej grzeszności. W kulturze Sodoma i Gomora stały się symbolem zepsucia, niemoralności i boskiej kary, a sama Sodoma kojarzy się z sodomią.że dotkliwość grzechu Sodomy i Gomory polegała m.in. na próbie seksualnego wykorzystania gości: 73-74, księdza Lewa Szychliarowa, - że zachowanie Sodomitów świadczy nie tylko o seksualnym, ale przede wszystkim duchowym perwersja, nienawiść i okrucieństwo. W ten sposób Sodoma i Gomora stały się powszechnie znanymi nazwami w teologii chrześcijańskiej, oznaczając skrajny stopień niemoralności seksualnej (sodomii) lub skrajnego zepsucia i zuchwałej grzeszności. W kulturze Sodoma i Gomora stały się symbolem zepsucia, niemoralności i boskiej kary, a sama Sodoma kojarzy się z sodomią.że dotkliwość grzechu Sodomy i Gomory polegała m.in. na próbie seksualnego wykorzystania gości: 73-74, księdza Lewa Szychliarowa, - że zachowanie Sodomitów świadczy nie tylko o seksualnym, ale przede wszystkim duchowym perwersja, nienawiść i okrucieństwo. W ten sposób Sodoma i Gomora stały się powszechnie znanymi nazwami w teologii chrześcijańskiej, oznaczając skrajny stopień niemoralności seksualnej (sodomia) lub skrajnego zepsucia i zuchwałej grzeszności. W kulturze Sodoma i Gomora stały się symbolem zepsucia, niemoralności i boskiej kary, a sama Sodoma kojarzy się z sodomią.Sodoma i Gomora stały się powszechnie znanymi nazwami w teologii chrześcijańskiej na oznaczenie skrajnego stopnia niemoralności seksualnej (sodomia) lub skrajnego zepsucia i bezczelnej grzeszności. W kulturze Sodoma i Gomora stały się symbolem zepsucia, niemoralności i boskiej kary, a sama Sodoma kojarzy się z sodomią.Sodoma i Gomora stały się powszechnie znanymi nazwami w teologii chrześcijańskiej na oznaczenie skrajnego stopnia niemoralności seksualnej (sodomia) lub skrajnego zepsucia i bezczelnej grzeszności. W kulturze Sodoma i Gomora stały się symbolem zepsucia, niemoralności i boskiej kary, a sama Sodoma kojarzy się z sodomią.

Katolicka średniowieczna Europa

W okresie VI-XI wieku w Europie Zachodniej i Środkowej termin „sodomia” oznaczał każdy zakazany stosunek seksualny, nawet pozamałżeński heteroseksualny romans między mężczyzną a kobietą, a także wszelkie „nieprokreacyjne” akty seksualne - oral, anal uzyskiwanie satysfakcji seksualnej, zabawy seksualne i samozadowolenie. Od czasu powstania Inkwizycji (1215), Specjalnego Sądu Kościelnego Kościoła Katolickiego, termin „sodomia” zaczął oznaczać sodomię, co wiązało się z procesem Rycerzy Wojskowego Zakonu Templariuszy. W teologii średniowiecznej każda forma nielegalnego zachowania seksualnego, w tym heteroseksualny stosunek analny, a nawet stosunki seksualne między chrześcijaninem a żydem, podpadała pod pojęcie sodomii. Jest znany przypadekkiedy w Paryżu mężczyzna został skazany za sodomię za uprawianie seksu z Żydem. W późnym średniowieczu nacisk przesunął się na kontakty homoseksualne między mężczyznami. W Niemczech sodomia jest na równi z kazirodztwem, przynajmniej do końca XVI wieku. był uważany za „zbrodnię przeciwko Bogu” i podlegał karze spalenia żywcem.

Rosja i inne państwa prawosławne

Stoglav (rozdz. 33) zaświadcza o niektórych przypadkach sodomii (zgubność Sodomy) w czasach przed Piotrem, mówiąc: „niektórzy… czynią bezprawie”. Badacze utożsamiają znaczenie słowa „sodomia” z sodomią i odnotowują jego rozpowszechnienie wśród zamożnych świeckich. W przedpetrynowej Rosji uwielbiono męczennika Wasilija z Mangazeya, cierpiącego z powodu chłopskiego kupca. W innych prawosławnych krajach słowiańskich, w Rumunii i na terenie współczesnej Mołdawii, terminy „sodomia” i „sodomita” weszły w życie dopiero w połowie XIX wieku. I, podobnie jak w ówczesnym Imperium Rosyjskim, w tych krajach terminy „sodomia” i „sodomita” oznaczały odpowiednio sodomię i sodomię. Być może w tym sensie terminy te były używane w Gruzji, która w tym czasie była częścią Imperium Rosyjskiego.Nie ma jednak żadnych dowodów na korzyść hipotezy o używaniu terminu „sodomia” na oznaczenie sodomii w Bizancjum oraz średniowiecznej i pośredniowiecznej (w tym po odzyskaniu niepodległości) Grecji.

Współczesne znaczenie

Obecnie przez sodomię rozumie się przede wszystkim seks analny i stosunek seksualny z mężczyznami. Niektóre słowniki utożsamiają sodomię wyłącznie z bestialstwem lub odwrotnie, tylko z seksem analnym. Hegel nazywa obcowanie kobiety z kozą grzechem Sodomy (niem. Sodomiterei). W innych przypadkach sodomia oznacza jakikolwiek kontakt homoseksualny, przede wszystkim stosunek analny. Należy zauważyć, że użycie terminu „sodomia” w różnych językach może się znacznie różnić. Jeśli w językach romańskich przeważa znaczenie seksu analnego tej samej płci, to na przykład we współczesnym niemieckim głównym znaczeniem sodomii są kontakty seksualne ze zwierzętami. W szczególności niemiecki słownik „Duden”, który wyznacza standardy dla języka niemieckiego, zauważa:że we współczesnym języku niemieckim termin „sodomia” jest używany tylko w odniesieniu do kontaktów seksualnych ze zwierzętami, ale wskazuje na homoseksualizm jako przestarzałe znaczenie tego terminu. W Stanach Zjednoczonych przez sodomię rozumie się każdą penetrację analną lub oralną zarówno własną twarzą, jak i osobą płci przeciwnej. W krajach anglojęzycznych istnieją dwa różne terminy (sodomia i buggery), które można przetłumaczyć na język rosyjski jako „sodomia”.co można przetłumaczyć na rosyjski jako „sodomia”.co można przetłumaczyć na rosyjski jako „sodomia”.

Zobacz też

Terminologia homoseksualizmu Prawa przeciwko sodomii Sodoma samozadowolenie niewinnej dziewicy Salo, czyli 120 dni Sodomy

Notatki (edytuj)

Literatura

Kon . С. Лики i маски однополой любви: Лунный свет на заре. - 2-е изд., Перераб. и доп. - . : ACT, 2003. - 576 с. - ISBN 5-17-015194-2. Christine Reinle. Średniowieczne przestępstwo sodomii // Porozumienie prawne i rozwiązywanie konfliktów (нем.) / Stefan Esders (red.). - Kolonia: Böhlau Verlag GmbH, 2007. - s. 165-. - 427 s. - ISBN 978-3-412-20046-6, Christian Schäfer. Cudzołóstwo nienaturalne (§§ 175, 175a, 175b, 182 stare StGB) (нем.). - Berlin: BWV, 2006. - s. 38-45. - 359 s. - (Współczesna historia prawa). - ISBN 3-8305-1241-4.BVerfG, wyrok z 10 maja 1957 r. (нем.) // decyzje Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. - nr 6. - s. 389-443. Архивировано 11 января 2022 года. Robert Purks Maccubbin (red.), Tis Nature's Fault: Unauthorized Sexuality during the Enlightenment (Cambridge University Press, 1988) Mark D. Jordan,Wynalezienie sodomii w teologii chrześcijańskiej (Chicago: University of Chicago Press, 1998). Richard B. Hays (2004), Moralna wizja Nowego Testamentu (Londyn: Continuum). str. 381 John Boswell, Chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualizm (University of Chicago Press; wydanie 8, 2005). Louis Crompton, Homoseksualizm i cywilizacja (Belknap Press, 2003) Джоэл Харрингтон. раведный палач. изнь, смерть, есть i позор w XVI w. Joel F. Harrington. Wierny kat: życie i śmierć, honor i wstyd w burzliwym XVI wieku. — М.: Альпина нон-фикшн, 2020. — ISBN 978-5-00139-190-6..i Homoseksualizm (University of Chicago Press; wydanie 8., 2005). Louis Crompton, Homoseksualizm i cywilizacja (Belknap Press, 2003) Joel Harrington. Sprawiedliwy kat. Życie, śmierć, honor i wstyd w XVI wieku Joel F. Harrington. Wierny kat: życie i śmierć, honor i wstyd w burzliwym XVI wieku. - M .: Alpina literatura faktu, 2020 .-- ISBN 978-5-00139-190-6 ..i Homoseksualizm (University of Chicago Press; wydanie 8., 2005). Louis Crompton, Homoseksualizm i cywilizacja (Belknap Press, 2003) Joel Harrington. Sprawiedliwy kat. Życie, śmierć, honor i wstyd w XVI wieku Joel F. Harrington. Wierny kat: życie i śmierć, honor i wstyd w burzliwym XVI wieku. - M .: Alpina literatura faktu, 2020 .-- ISBN 978-5-00139-190-6 ..

Spinki do mankietów

Sodomy prof. Eugene F. Rice (англ.) Flesh Crimes Rochelexikon Słownik prawniczej ręki dla legalnych kandydatów Nienaturalne cudzołóstwo

Original article in Russian language