Szkoła w Tybindze

Article

January 29, 2023

Szkoła w Tybindze (niemiecki Tübinger Schule) była ewangelicką (luterańską) szkołą egzegezy, która istniała w ramach seminarium w Tybindze. Założona przez FH Baur. Szkoła ta zapoczątkowała historyczne podejście do studiowania Biblii. Wpływ na to miała dialektyczna filozofia Hegla, przez pryzmat której Nowy Testament został przedstawiony jako konfrontacja „pawia” z „petrynizmem” (czyli konfrontacja idei apostoła Pawła i apostoła Piotra). Baur jako pierwszy zasugerował, że Nowy Testament został skompilowany w II wieku, a jego najwcześniejszymi księgami były Listy Pawła i Apokalipsa. Radykalnym przedstawicielem szkoły tybinskiej był David Strauss, a popularyzatorem jego idei we Francji Ernest Renan. Szkoła w Tybindze, która kwitła w latach czterdziestych XIX wieku, podupadła w latach sześćdziesiątych XIX wieku.

Notatki

Literatura

Szkoła Teologiczna w Tybindze / O. V. Kuropatkina // Wieża telewizyjna - Ułan Bator [Zasoby elektroniczne]. - 2016 r. - S. 608-609. - (Wielka Encyklopedia Rosyjska: [w 35 tomach] / redaktor naczelny Yu. S. Osipov; 2004-2017, t. 32). - ISBN 978-5-85270-369-9.

Original article in Russian language