Chór (architektura)

Article

January 29, 2023

Chór (gr. χορός - chór, taniec okrągły, taniec grupowy) - pierwotnie w starożytnej Grecji - jedność tancerzy, wspólny taniec i śpiew, zwykle na cześć Dionizosa. Potem platforma do takich tańców. W kościołach wczesnochrześcijańskich - przestrzeń przed ołtarzem głównym, zwykle na prawo od ołtarza, gdzie mieścił się chór śpiewaków. Nazywano je scholia (łac. schola cantorum – miejsce dla śpiewaków). Później zakorzeniła się grecka nazwa: chór. We włoskich świątyniach z XII-XIV wieku scholia, czyli chór, zaczęto umieszczać pośrodku nawy (w zależności od orientacji absydy w części zachodniej lub wschodniej). Na przykład w kościele San Clemente w Rzymie chór, otoczony niskim murem z marmuru, zajmuje zachodnią część nawy (według tradycji wczesnochrześcijańskiej ołtarz tego kościoła skierowany jest na zachód). Wewnątrz znajdują się drewniane ławki dla duchownych, a po bokach sala wykładowa i ambona. W jednej z najstarszych bazylik w Rzymie, Santa Maria in Cosmedin, chór znajduje się również w centrum nawy głównej. Układ ten został wypracowany w dużych zachodnioeuropejskich katedrach, gdzie chór zajmuje zwykle większą część nawy – od środka krzyża do ołtarza. Jest odgrodzony od parafian płotem, kratą lub wysokimi oparciami krzeseł duchownych, jak na przykład w katedrze Notre Dame w Paryżu czy w kościele Santa Maria Gloriosa dei Frari w Wenecji. Przejście do małych ołtarzyków - apsidioli - odbywa się przez galerię obejściową - objazdową. Znane są również oryginalne kompozycje. Np. w kościele San Miniato al Monte we Florencji chór wraz z prezbiterium (1207) jest wzniesiony na kolumnach i tworzy drugie piętro (antresola) części ołtarzowej kościoła, znajduje się również ambona (ambona) lub ambona (z łac. pulpitum - podest, podest).

Spinki do mankietów

Chór, w architekturze // Encyklopedyczny słownik Brockhausa i Efrona: w 86 tomach (82 tomy i 4 dodatkowe). - Petersburg, 1890-1907. Chór (w architekturze) - artykuł z Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej.

Original article in Russian language