Aglomeracja

Article

February 5, 2023

Aglomeracja lub szerszy obszar miejski to rozbudowany obszar miasta, który składa się z centrum i szeregu podmiejskich osiedli, które razem tworzą nieprzerwany obszar miejski. Istnieją różnice w sposobie definiowania aglomeracji w różnych krajowych metodologiach statystycznych, administracyjnych czy geograficznych, stąd problem porównania. Czasami dwie osady są częścią aglomeracji, czasami traktowane są jako osobne osiedla, a czasami jedna jest uważana za satelitę drugiej. Bliskim pojęciem jest konurbacja, która odnosi się do połączonych obszarów miejskich sąsiednich miast (przykład: Essen-Dortmund).

Największe aglomeracje

(Źródło informacji: [1])

Zewnętrzne linki

Główne aglomeracje świata Mapa dynamicznego rozwoju obszarów miejskich na świecie

Original article in Serbian language