Populacja

Article

February 7, 2023

Populacja terytorium geograficznego to grupa ludzi, którzy na nim mieszkają. Ludzka populacja jest przedmiotem kilku nauk, takich jak demografia, socjologia i geografia społeczna. Jedną z gałęzi ekologii jest biologia, która zajmuje się badaniem wszystkich gatunków na Ziemi, w tym gatunku ludzkiego. Statystyki ludności mierzą zmiany jej liczebności w czasie i przestrzeni. Najczęściej używaną statystyką populacji jest Populacja.

Opis populacji

Opis populacji można przeprowadzić na kilka sposobów: Zmienne opisowe (średni wzrost, wiek, płeć, struktura wykształcenia itp.) Genetyczne (oszacowanie częstości występowania poszczególnych genów) Dynamiczne (liczba urodzeń, śmiertelność, tempo wzrostu, migracje)

Populacja świata

W przybliżeniu pod koniec ery paleolitu (15 tys. lat p.n.e.) liczba mieszkańców Ziemi wynosiła 3 miliony. Pod koniec neolitu (2000 lat pne) na Ziemi żyło 50 milionów ludzi. Na początku Nowej Ery ludność liczyła 230 milionów, a około roku 1000 ne 275 milionów. Miliarder urodził się około 1800 roku. Było nas 1,6 miliarda w 1900, 3 miliardy w 1960, 5,5 miliarda w 1993, 6,3 miliarda w 2003, 7,4 miliarda w marcu 2017. Przewiduje się, że w 2050 na świecie będzie 9 miliardów ludzi. Niektórzy naukowcy uważają, że każde terytorium ma swoją „pojemność”, co ogranicza możliwość wzrostu populacji. Twierdzą, że niekontrolowany wzrost populacji prowadzi do katastrofy typu Malthus. Są eksperci, którzy nie zgadzają się z tą tezą. W 1993 roku świat żył (w milionach ludzi): 728 w Europie, 3336 w Azji, 670 w Afryce,

Bibliografia

Zewnętrzne linki

Światowe dane dotyczące populacji

Original article in Serbian language