Międzynarodowy Standardowy Numer Książki

Article

February 7, 2023

Międzynarodowy Standardowy Numer Książki (ISBN) to unikalny identyfikator książek i innych ograniczonych publikacji, niezależnie od nośnika (papier, płyta CD...), na którym są publikowane. Jego stosowanie rozpoczęło się w 1966 r., kiedy zaczęto używać go w Wielkiej Brytanii jako SBN (Standard Book Number) i obejmował tylko wydawców z obszaru anglojęzycznego. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku SBN zyskał międzynarodową akceptację i został przemianowany na ISBN. W 1972 roku powstała Międzynarodowa Agencja ISBN z siedzibą w Berlinie, która koordynuje pracę krajowych agencji ISBN i monitoruje wdrażanie systemu.

Struktura ISBN

Oznaczenie Międzynarodowego Standardowego Numeru Książki składa się z akronimów angielskiej nazwy ISBN i trzynastu cyfr ułożonych w pięć grup oddzielonych myślnikiem. Pierwsza grupa składa się z trzycyfrowego prefiksu, druga to grupa narodowa, geograficzna lub językowa, trzecia to wydawca, czwarta to tytuł, a piąta to numer kontrolny. "Liczba cyfr w trzeciej i czwartej grupie zależy od planu wydawcy, czyli ilości tytułów, które wydawca zamierza wydać." Od 1 stycznia 2007 r. oznaczenie Międzynarodowego Standardowego Numeru Książki zmieniło się z dziesięciocyfrowego na trzynastocyfrowy, tak że dziesięciocyfrowemu oznaczeniu nadano trzycyfrowy prefiks 978 i nowy numer kontrolny.W ten sposób międzynarodowy standardowy numer księgi jest w pełni zgodny z kodem kreskowym EAN-13 (European Article Numbering). Wydawcy, którzy dołączyli do systemu ISBN przed 1 stycznia 2007 r., nie mogą używać dziesięciocyfrowych numerów ISBN przypisanych im przed tą datą, ale muszą je przekonwertować na trzynastocyfrowe numery ISBN za pomocą konwertera dostępnego w oficjalnej prezentacji ISBN.

Jak wydawca dołącza do systemu ISBN

Każdy wydawca, który chce przystąpić do systemu ISBN, powinien najpierw wypełnić kwestionariusz, który jest pobierany z Narodowej Agencji ISBN i przesłać plan wydawcy. Na tej podstawie wydawca zajmuje odpowiednie miejsce w systemie ISBN. Przystępując do systemu ISBN, dane o wydawcy są publikowane w Międzynarodowym Katalogu Wydawców (Publishers' International. ISBN Directory), który jest publikowany raz w roku przez Międzynarodową Agencję ISBN.

Dlaczego ISBN?

Wprowadzenie międzynarodowego standardowego numeru księgi jest wynikiem wzrostu produkcji wydawniczej na całym świecie, ale także zapotrzebowania na wszelkie formy działalności wydawniczej (import-eksport, przetwarzanie zamówień, zapisy przedsprzedażowe, marketing, opis bibliograficzny, wszelkie formy międzynarodowego wymiany książek, inwentaryzacji, usług magazynowych itp.) być aktualizowane i czytelne dla komputera, tj. nadaje się do automatycznego przetwarzania danych.

Odniesienie

Zobacz więcej

Księgarnia Biblioteczna Wydawca Opis bibliograficzny COBISS

Original article in Serbian language