Niemiecka okupacja Białorusi podczas II wojny światowej

Article

February 7, 2023

Okupacja Białorusi przez nazistowskie Niemcy rozpoczęła się wraz z niemiecką inwazją na Związek Radziecki 22 czerwca 1941 r. ( Operacja Barbarossa ), a zakończyła się w sierpniu 1944 r. Radziecka operacja Bagration Zachodnia część Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (w 1940 r.) stała się częścią Komisariatu Rzeszy Ostland w 1941 r., ale w 1943 r. władze niemieckie zezwoliły współpracującej miejscowej ludności na utworzenie państwa satelickiego. Białoruska Rada Centralna (Białoruska Centralna Rada) do końca istnienia Sowietów przybyła na wyzwolenie tego regionu.

Original article in Thailand language