Mińsk

Article

February 6, 2023

Mińsk (angielski: Mińsk; Białoruś: Мінск; Rosyjski: Минск) to stolica i największe miasto Białorusi. Położony wzdłuż szwajcarskich rzek Świsłocz i Niamiha na wysokości 280,4 m n.p.m. Mińsk jest siedzibą Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Ma również specjalny status administracyjny i jest jednocześnie centrum administracyjnym obwodu mińskiego i obwodu mińskiego, którego burmistrzem jest Pawłow (Michaił Pawłow). Najwcześniejsze wzmianki o Mińsku pochodzą z XI w. (1067 r.), w 1242 r. Mińsk wszedł w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego (Wielkiego Księstwa Litewskiego), a w 1499 r. otrzymał prawa miejskie. Od 1569 r. jest stolicą Województwa Mińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów W tym samym roku został przyłączony do Rosji.Powstał w 1793 r. w wyniku II polskiego separatyzmu w latach 1919-1991 Mińsk był niegdyś stolicą Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. (Białoruska SRR) przed upadkiem Związku Radzieckiego

siostrzane miasto

Katmandu, Nepal, Belo Horizonte, Brazylia, Bangalore, Indie, Detroit, USA, Eindhoven, Holandia, Lyon, Francja, Murmańsk, Rosja, Nottingham Zjednoczone Królestwo Nowosybirska, Rosja, Sendai, Japonia, Poczdam, Niemcy Bakersfield, USA, Erewan, Armenia, Teheran, Iran

wspominać

innych źródeł

Zdjęcia Mińska na GOMINSK.ORG zarchiwizowane 22.06.2008 w maszynie powrotnej Twój osobisty przewodnik po Mińsku Przewodnik po Mińsku zarchiwizowane 11.03.2007 w maszynie powrotnej obraz Mińska Miński Komitet Wykonawczy Zdjęcia Mińska Zarchiwizowane 06.02.2007 w maszynie Wayback Zdjęcia z Radzima.org Historyczne daty Mińska.

Original article in Thailand language