system pisania

Article

February 6, 2023

System pisma (angielski: system pisma) to znak lub symbole używane do wyrażenia znaczenia używanego w różnych językach.System pisma różni się od ogólnego systemu symbolicznego. Niepotrzebnie osoby korzystające z tego samego systemu mogą czytać i rozumieć ten sam język. Do wydobycia znaczenia symbolu wymagana jest specjalistyczna wiedza. W przeciwieństwie do symboli na rysunkach, mapach, znakach, matematyce i symbolach

Original article in Thailand language