Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka

Article

February 6, 2023

Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka; Mołdawia/Rumunia: Република Советикэ Сочиалистэ Молдовеняскэ; Rosja: Молда́вская Сове́тская Социалисти́ческая Респу́блика) jest jedną z piętnastu republik ZSRR. Od ogłoszenia suwerenności 23 czerwca 1990 r. do ogłoszenia niepodległości 27 sierpnia 1991 r. republika formalnie nazywana była Sowiecka Socjalistyczna Republika Mołdawii, po uzyskaniu oficjalnej niepodległości, została przemianowana. Republika Mołdawii Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka została utworzona 2 sierpnia. 1940 obejmuje niektóre obszary Besarabii (Region Rumunii, który został przyłączony do ZSRR 28 czerwca tego samego roku) do Mołdawskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, która w tym czasie była autonomiczną republiką w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej.

wspominać

Original article in Thailand language