Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka

Article

February 6, 2023

Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka (w skrócie: Ukraińska SRR) lub Ukraina (ukr. Українська Радянська Соціалістична Республіка, Українська РСР; Rosja: Украинская Республика, Украинская ССР) lub sowiecka Ukraina Jest demokratycznym sowieckim państwem socjalistycznym (art. 68 ukraińskiej konstytucji z 1978 r.) i jedną z 15 republik wchodzących w skład ZSRR. Powstała w 1922 r. (Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka została oficjalnie powołana w 1919 r.) i upadła w 1991 r., mimo że po II wojnie światowej Socjalistyczna Republika Radziecka była członkiem-założycielem Organizacji Narodów Zjednoczonych. w praktyce nie ma prawa zabierać głosu w sprawach zagranicznych który jest ściśle kontrolowany przez władze Moskwy. w rozpadzie ZSRR i pierestrojce Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka została przekształcona w nowoczesne ukraińskie państwo narodowe. Chociaż nowa konstytucja Ukrainy została zatwierdzona 28 czerwca 1996 r.

Zobacz więcej

Historia Ukrainy

wspominać

innych źródeł

"Rządy Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej" Portal rządowy. Źródło 2008-06-11 "Konstytucja Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej" Rada Najwyższa Ukrainy (ukraiński). 1978. Źródło 2008-06-11.

Original article in Thailand language