darmowe treści

Article

May 19, 2022

Treść bezpłatna odnosi się do dzieła, które można wykorzystać, dzieł sztuki lub innego rodzaju pracy twórczej. co jest zgodne z definicją treści bezpłatnych Oznacza to, że treści nie mogą mieć istotnych ograniczeń prawnych związanych ze swobodą korzystania, rozpowszechniania kopii, adaptacji i rozpowszechniania zmodyfikowanych utworów. Darmowe treści różnią się od „Otwórz treść”Ta bezpłatna zawartość może być modyfikowana. Treści bezpłatne obejmują wszystkie dzieła znajdujące się w domenie publicznej, a także dzieła chronione prawem autorskim, które są licencjonowane i promują wyżej wymienione wolności. Dzieje się tak, ponieważ prawa autorskie w wielu krajach domyślnie przyznają właścicielom praw autorskich wyłączne prawa do ich pracy. Dlatego treści chronione prawem autorskim muszą być wyraźnie uznane za wolne. Najczęściej jest to odniesienie lub wstawienie licencji z utworu. Chociaż prace, które są w domenie publicznej ze względu na wygaśnięcie ochrony praw autorskich, są uważane za treści wolne. Ale ta treść może wrócić do „Prawo autorskie” ponownie, jeśli prawo autorskie zostanie zmienione.

wspominać

Original article in Thailand language