Jenin Jewhen Wołodymyrowicz

Article

January 28, 2023

Yenin Yevhen Volodymyrovych (ur. 19 listopada 1980) jest ukraińskim dyplomatą i prawnikiem. Pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy od 6 września 2021 r. Członek Komisji Obywatelskiej przy Prezydencie Ukrainy. Pełnomocnik Ukrainy na rzecz Ukrainy przeciwko Rosji w sądach międzynarodowych. Od 15 kwietnia 2020 do 6 września 2021 pełnił funkcję wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy, od 2016 do 2019 zastępcy prokuratora generalnego Ukrainy, radcy-wysłannika Ambasady Ukrainy we Włoszech (2012-2016).

Biografia

Edukacja i wczesne lata

Urodził się 19 listopada 1980 roku w Dnieprze. Od lipca 1997 do czerwca 2002 był podchorążym Narodowej Akademii Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. W 2002 roku ukończył z wyróżnieniem Narodową Akademię Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i uzyskał pełne wykształcenie wyższe na kierunku „Prawo”. W 2010 roku obronił pracę doktorską pt. „Zabezpieczenie interesów narodowych Ukrainy w rozwiązaniu konfliktu naddniestrzańskiego” i uzyskał stopień Kandydata Politologii w „Podstawach Bezpieczeństwa Narodowego”. W 2012 roku ukończył Ukraiński Państwowy Uniwersytet Finansów i Handlu Zagranicznego oraz uzyskał dyplom z prawa międzynarodowego. Od lipca 1997 do czerwca 2002 był podchorążym Narodowej Akademii Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Działalność zawodowa

Od grudnia 2005 do marca 2010 zajmował stanowiska III i II sekretarza Ambasady Ukrainy w Republice Mołdowy. Od marca do lipca 2010 r. - II sekretarz Naddniestrzańskiego Sektora Osadniczego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Od lipca do października 2010 r. - II sekretarz Departamentu Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii VI Departamentu Terytorialnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Od października 2010 do września 2011 - II i I Sekretarz Oddziału Dalekiego Wschodu VI Departamentu Terytorialnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Od września do listopada 2011 - Aktorstwo Kierownik Drugiego Departamentu Europy Wschodniej IV Departamentu Terytorialnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Od listopada 2011 do listopada 2012 - Aktorstwo szef, Naczelnik Wydziału Krajów Morza Czarnego Europy Południowej, Bałkanów i Kaukazu Południowego Trzeciego Departamentu Terytorialnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Jako szef Departamentu Rumunii, Mołdawii i Bałkanów Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy uczestniczyło w procesie negocjacji z rządem Mołdawii w sprawie „rozwiązania pakietowego” problematycznych kwestii stosunków dwustronnych (demarkacja, wzajemne uznawanie własności, ochrona środowiska zagadnienia). Rezultatem był początek wytyczenia naddniestrzańskiego odcinka granicy ukraińsko-mołdawskiej. Od listopada 2012 do grudnia 2014 pełnił funkcję radcy Ambasady Ukrainy w Republice Włoskiej. Od grudnia 2014 do czerwca 2016 - Radca - Ambasador Ambasady Ukrainy w Republice Włoskiej. Bałkany i Kaukaz Południowy III Departamentu Terytorialnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Jako szef Departamentu Rumunii, Mołdawii i Bałkanów Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy uczestniczyło w procesie negocjacji z rządem Mołdawii w sprawie „rozwiązania pakietowego” problematycznych kwestii stosunków dwustronnych (demarkacja, wzajemne uznawanie własności, ochrona środowiska zagadnienia). Rezultatem był początek wytyczenia naddniestrzańskiego odcinka granicy ukraińsko-mołdawskiej. Od listopada 2012 do grudnia 2014 pełnił funkcję radcy Ambasady Ukrainy w Republice Włoskiej. Od grudnia 2014 do czerwca 2016 - Radca - Ambasador Ambasady Ukrainy w Republice Włoskiej. Bałkany i Kaukaz Południowy III Departamentu Terytorialnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Jako szef Departamentu Rumunii, Mołdawii i Bałkanów Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy uczestniczyło w procesie negocjacji z rządem Mołdawii w sprawie „rozwiązania pakietowego” problematycznych kwestii stosunków dwustronnych (demarkacja, wzajemne uznawanie własności, ochrona środowiska zagadnienia). Rezultatem był początek wytyczenia naddniestrzańskiego odcinka granicy ukraińsko-mołdawskiej. Od listopada 2012 do grudnia 2014 pełnił funkcję radcy Ambasady Ukrainy w Republice Włoskiej. Od grudnia 2014 do czerwca 2016 - Radca - Ambasador Ambasady Ukrainy w Republice Włoskiej. Mołdawia i Bałkany Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wzięło udział w procesie negocjacji z rządem Mołdawii w sprawie „rozwiązania pakietowego” problematycznych kwestii stosunków dwustronnych (demarkacja, wzajemne uznawanie własności, kwestie środowiskowe). Rezultatem był początek wytyczenia naddniestrzańskiego odcinka granicy ukraińsko-mołdawskiej. Od listopada 2012 do grudnia 2014 pełnił funkcję radcy Ambasady Ukrainy w Republice Włoskiej. Od grudnia 2014 do czerwca 2016 - Radca - Ambasador Ambasady Ukrainy w Republice Włoskiej. Mołdawia i Bałkany Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wzięło udział w procesie negocjacji z rządem Mołdawii w sprawie „rozwiązania pakietowego” problematycznych kwestii stosunków dwustronnych (demarkacja, wzajemne uznawanie własności, kwestie środowiskowe). Rezultatem był początek wytyczenia naddniestrzańskiego odcinka granicy ukraińsko-mołdawskiej. Od listopada 2012 do grudnia 2014 pełnił funkcję radcy Ambasady Ukrainy w Republice Włoskiej. Od grudnia 2014 do czerwca 2016 - Radca - Ambasador Ambasady Ukrainy w Republice Włoskiej. Od listopada 2012 do grudnia 2014 pełnił funkcję radcy Ambasady Ukrainy w Republice Włoskiej. Od grudnia 2014 do czerwca 2016 - Radca - Ambasador Ambasady Ukrainy w Republice Włoskiej. Od listopada 2012 do grudnia 2014 pełnił funkcję radcy Ambasady Ukrainy w Republice Włoskiej. Od grudnia 2014 do czerwca 2016 - Radca - Ambasador Ambasady Ukrainy w Republice Włoskiej.

Zastępca Prokuratora Generalnego Ukrainy

7 czerwca 2016 r. - mianowany zastępcą prokuratora generalnego Ukrainy. Jako zastępca prokuratora generalnego Ukrainy nadzorował kwestie współpracy międzynarodowej w postępowaniach karnych, w tym wykrywania, aresztowania i zwrotu mienia pochodzącego z przestępstwa na Ukrainę, a także poszukiwania i ekstradycji na Ukrainę uciekinierów VIP-ów, ekstradycji z Ukrainy na wniosek obce państwa. Koordynował współpracę Ukrainy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym. We wrześniu 2018 r. Jenin podpisał ekstradycję do Federacji Rosyjskiej Ingusza Timura Tumgojewa, który rzekomo brał udział w wojnie w Donbasie przeciwko rosyjskim wojskom hybrydowym w formacji ochotniczej batalionu Szejk Mansour. Ponadto sam Jenin zauważył, że transfer Tumgojewa do Rosji był związany z jego udziałem w wojnie w Syrii po stronie ugrupowania Państwa Islamskiego i dodał, że że „Europejski Trybunał Praw Człowieka, po zapoznaniu się z materiałami sprawy Tumgojewa, zatwierdził jego ekstradycję do Rosji, ponieważ nie stwierdził ryzyka prześladowania oskarżonego z powodów politycznych, etnicznych lub religijnych”. Decyzja ta wywołała znaczącą reakcję społeczną, prowadząc do aktywnych protestów domagających się rezygnacji Jenina. Mimo obietnic ówczesnego prokuratora generalnego Jurija Łucenki przeprowadzenia oficjalnego śledztwa i usunięcia Yenina z urzędu, nie podjęto żadnych istotnych decyzji. W związku z tą sytuacją osoby publiczne i dziennikarze zwrócili uwagę na niedopuszczalność czyjejkolwiek ekstradycji do Rosji, gdyż legalizuje to stosunki prawne Ukrainy z państwem-agresorem.W kwietniu 2019 r. zrezygnował. ponieważ nie wykazywał ryzyka prześladowania oskarżonego z powodów politycznych, etnicznych lub religijnych.” Decyzja ta wywołała znaczącą reakcję społeczną, prowadząc do aktywnych protestów domagających się rezygnacji Jenina. Mimo obietnic ówczesnego prokuratora generalnego Jurija Łucenki przeprowadzenia oficjalnego śledztwa i usunięcia Yenina z urzędu, nie podjęto żadnych istotnych decyzji. W związku z tą sytuacją osoby publiczne i dziennikarze zwrócili uwagę na niedopuszczalność czyjejkolwiek ekstradycji do Rosji, gdyż legalizuje to stosunki prawne Ukrainy z państwem-agresorem.W kwietniu 2019 r. zrezygnował. ponieważ nie wykazywał ryzyka prześladowania oskarżonego z powodów politycznych, etnicznych lub religijnych.” Decyzja ta wywołała znaczącą reakcję społeczną, prowadząc do aktywnych protestów domagających się rezygnacji Jenina. Mimo obietnic ówczesnego prokuratora generalnego Jurija Łucenki przeprowadzenia oficjalnego śledztwa i usunięcia Yenina z urzędu, nie podjęto żadnych istotnych decyzji. W związku z tą sytuacją osoby publiczne i dziennikarze zwrócili uwagę na niedopuszczalność czyjejkolwiek ekstradycji do Rosji, gdyż legalizuje to stosunki prawne Ukrainy z państwem-agresorem.W kwietniu 2019 r. zrezygnował. prowadzące do aktywnych protestów domagających się rezygnacji Jenina. Mimo obietnic ówczesnego prokuratora generalnego Jurija Łucenki przeprowadzenia oficjalnego śledztwa i usunięcia Yenina z urzędu, nie podjęto żadnych istotnych decyzji. W związku z tą sytuacją osoby publiczne i dziennikarze zwrócili uwagę na niedopuszczalność czyjejkolwiek ekstradycji do Rosji, gdyż legalizuje to stosunki prawne Ukrainy z państwem-agresorem.W kwietniu 2019 r. zrezygnował. prowadzące do aktywnych protestów domagających się rezygnacji Jenina. Mimo obietnic ówczesnego prokuratora generalnego Jurija Łucenki przeprowadzenia oficjalnego śledztwa i usunięcia Yenina z urzędu, nie podjęto żadnych istotnych decyzji. W związku z tą sytuacją osoby publiczne i dziennikarze zwrócili uwagę na niedopuszczalność czyjejkolwiek ekstradycji do Rosji, gdyż legalizuje to stosunki prawne Ukrainy z państwem-agresorem.W kwietniu 2019 r. zrezygnował.

wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy

Od 15 kwietnia 2020 r. - Wiceminister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba 24 sierpnia 2021 r. otrzymał stopień dyplomatyczny Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego II stopnia. Od 6 września 2021 r. - pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych Denis Monastyrsky.

Pełnomocnik Ukrainy w sądach międzynarodowych

21 maja 2020 r. prezydent Wołodymyr Zełenski upoważnił Yenina do występowania w charakterze agenta Ukrainy w sprawach Ukrainy przeciwko Federacji Rosyjskiej przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości ONZ za naruszenie Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu oraz Międzynarodowej Konwencji o Eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej i arbitrażu oraz odpowiednio reprezentować Ukrainę w tych przypadkach. 22 maja 2020 r. Ukraina przygotowała memorandum dla Międzynarodowego Trybunału ONZ, które zawiera wyjaśnienia wraz z dowodami w sprawie przeciwko Rosji na podstawie Konwencji ONZ o prawie morza. „Ten dokument zawiera fakty, dowody, zeznania świadków o łamaniu przez Rosję międzynarodowych konwencji, które miały miejsce w 2018 roku w Cieśninie Kerczeńskiej. Dzięki zdecydowanym działaniom Prezydenta Ukrainy nasi marynarze wrócili do domu. Ale szkody moralne i materialne wyrządzone podczas nielegalnego przetrzymywania naszych wojsk i okrętów mają swoją cenę. I nie zostawimy tego bez międzynarodowej odpowiedzi prawnej – napisał Yenin na swojej stronie na Facebooku.

Działalność legislacyjna

Od lipca 2019 do kwietnia 2020 pełnił funkcję zastępcy dyrektora wykonawczego Ukraińskiego Instytutu Przyszłości oraz niezależnego konsultanta Rady Najwyższej ds. Egzekwowania Prawa. W tym okresie brał udział w przygotowaniu, opracowaniu i opracowaniu szeregu projektów ustaw. 31 lipca 2020 r. w Ukraińskim Instytucie Przyszłości odbyła się prezentacja książki współautorstwa E. Yenina „Konflikty, które zmieniły świat”.

Wyróżnienia

Dekretem Prezydenta Ukrainy odznaczony Orderem „Za Odwagę” III stopnia i Orderem „Za Zasługi” III stopnia.

Rodzina

Żonaty, ma dwoje dzieci.

Uwagi

Połączyć

Eugene Yenin na portalu społecznościowym „Facebook” Yenin będzie nadzorował sprawy MSZ dotyczące lotów MH17 i PS752, sprawy przeciwko Rosji w sądach międzynarodowych, amerykańską i azjatycką politykę zagraniczną – Kuleba. Interfax-Ukraina. 15.04.2020 Cytowane 18 czerwca 2020 r.

Original article in Ukrainian language