Atlas ukraińskich miast historycznych

Article

January 29, 2023

„Atlas ukraińskich miast historycznych” to kartograficzna akademicka seria naukowa poświęcona rekonstrukcjom, opracowaniom porównawczym i wydawnictwu reprodukcji kartograficznych i graficznych dawnych miast Ukrainy. Nad atlasami pracowali badacze z instytucji i organizacji naukowych, miejskich i komercyjnych: lwowskiego oddziału Instytutu Archeografii Ukraińskiej i Studiów Źródłowych im. Instytut Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy, Lwów, Kanadyjski Instytut Studiów Ukraińskich, Muzeum Sztuki i Historii Ziemi Żydaczowskiej, Państwowe Muzeum Historyczne i Rezerwat architektoniczny w Żółkwi, Rezerwat Narodowy „Davniy Halicz”, Państwowy Rezerwat Historyczno-Kulturalny w Belzi i Instytut Systemów Geoinformacyjnych (Lwów). Każdy tom składa się z dwóch części: kartograficznej i tekstowej. Część kartograficzna zawiera mapy historyczne miasta (z XVII-XVIII w.), mapy rekonstrukcyjne (plany fortyfikacji, budowli sakralnych, zabytków archeologicznych, zagospodarowanie terytorium miasta) oraz widoki miast w XIX wieku. W części tekstowej autorzy publikują eseje historyczne dotyczące rozwoju miasta do czasów współczesnych, w których zawierają również wyjaśnienia do publikowanych planów, ich opis archeologiczny oraz wstęp bibliograficzny. „Atlas ukraińskich miast historycznych” wchodzi w skład europejskiej serii atlasów miast wydawanej pod auspicjami Międzynarodowej Komisji Historii Miast. Celem publikacji jest stworzenie podstaw do porównawczej historii miast ukraińskich i europejskich w różnych okresach i aspektach ich życia. Seria została uruchomiona w 2014 roku. Ogółem wydano pięć tomów atlasów: Lwów (2014), Halicz (2018), Żółkiew (2016), Żydaczów (2020), Bełz (2022). Treść, teksty i objaśnienia do map publikowane są w języku angielskim i ukraińskim. Głównym redaktorem naukowym serii jest Myron Kapral. Ostatnia rada naukowa atlasu: Mykola Bevs, Gennadiy Boryak, Myron Kapral, Keith Lilley, George Papakin, Frank Sisyn, Valery Smoliy, Rostyslav Cocca, Katalin Sende, Daniel Shtrake, Yaroslav Yatskiv.

Wydanie serii

Widzieć także

Kartografia Lwowa Spis publikacji z serii "Slobozhanskyi svit".

Notatki

Źródła

Źródła pierwotne Atlas historycznych miast ukraińskich / Dla nauki. wyd. Kapral Myron. — K.: DNVP „Kartografia”, 2014. — Tom 1: Lwów. — 95 str. — (Atlas ukraińskich miast historycznych) — ISBN 978-617-670-430-0. Atlas historycznych miast ukraińskich / Dla nauki. wyd. Kapral Myron. — Lwów, 2018. — T. 2.: Halicz. — 54 str. — (Atlas ukraińskich miast historycznych) — ISBN 978-966-0286-67-2. Atlas historycznych miast ukraińskich / Dla nauki. wyd. Kapral Myron. — Lwów, 2016. — T. 3.: Żółkiew. — 52 str. — (Atlas ukraińskich miast historycznych) — ISBN 978-966-0280-56-4. Atlas historycznych miast ukraińskich / Dla nauki. wyd. Kapral Myron. — Lwów, 2020. — T. 4.: Żydaczów. — 44 str. — (Atlas ukraińskich miast historycznych) — ISBN 978-966-02-9124-9. Atlas historycznych miast ukraińskich / Dla nauki. wyd. Kapral Myron. — Lwów, 2022. — T. 5.: Bełz. — 56 str. — (Atlas ukraińskich miast historycznych) — ISBN 978-966-02-9866-8. Projekt lwowskiego oddziału wygrał konkurs Narodowego Funduszu Badawczego // Lwowski oddział Instytutu Archeografii Ukraińskiej i Źródłoznawstwa im. MS Hruszewskiego Narodowa Akademia Nauk Ukrainy. — 2020. Artykuły i recenzje Bartoszewicz H. Obraz kartograficzny Lwowa // Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny. — Warszawa, 2014. — Nr 1(248). — s. 46–52. (pol.) Kozubska O. Myron Kapral (red.), Ukraiński Atlas Historycznego Miasta, t. Ja: Lwów. Kijów: Kartografia, 2014. 95 s. 25 map. 11 rekonstrukcji kartograficznych. 6 widoków na miasto. Bibliografia. 525 hrywien. // Historia miejska. — Cambridge, 2016. — t. 43. — s. 496-497. (angielski) Zilynskyj B. První zvazek ukrainského Historicckého atlasu měst // Hisrorická Geografie. — Praha, 2014. — nr 40/2. — s. 311–314. (Czechy) Vlad M. // Historia Urbana. — Bukareszt, 2016. — t. 24. — s. 310–313. (Rumuński) Vlad M. // Historia Urbana. — Bukareszt, 2020. — t. 28. — s. 345–348. (rumuński) Ilkiv-Svydnytskyi M. Atlas ukraińskich miast historycznych. Kijów: DNVP „Kartografiya”, 2014. T. 1: Lwów / pod redakcją naukową M. Kaprala – 95 s. + 25 oryginalnych map, 11 map reprodukcyjnych, 67 typów miast // Biuletyn Uniwersytetu Lwowskiego. Seria: Księgoznawstwo, bibliotekoznawstwo i technologie informacyjne — Lwów 2014 — Wydanie 9. — s. 264–270 Kapral M. Europejski atlas miast historycznych: koncepcja, realizacja i kontekst ukraiński // Ukraińskie czasopismo historyczne — Kijów , 2014. — Wydanie 4(517) — s. 147-160 Smereka B. Atlas ukraińskich miast historycznych, t. 1: Lwów / Pod redakcją naukową M. Kaprala — K.: DNVP „Kartografiya” , 2014 — 96 s. + 25 oryginalnych map, 11 map rekonstrukcyjnych, 6 typów miast // Biuletyn NTSH — Lwów 2014 — nr 51-52 — s.

Original article in Ukrainian language