Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy

Article

January 28, 2023

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (GUR MO, jednostka A0515) jest organem wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Zgodnie z Ustawą Ukrainy „O organach wywiadowczych Ukrainy” prowadzi działalność wywiadowczą w sferze wojskowej, wojskowo-politycznej, wojskowo-technicznej, wojskowo-gospodarczej, informacyjnej, ekologicznej. Hasło: „Sapiens dominabitur astris” „(„ Mądry będzie panował nad gwiazdami ”).

Zadanie

Organowi wywiadowczemu Ministerstwa Obrony Ukrainy powierza się następujące zadania: wydobywanie, przetwarzanie analityczne i dostarczanie władzom publicznym informacji wywiadowczych określonych w Ustawie Ukrainy „O organach wywiadowczych Ukrainy”; realizacja specjalnych działań mających na celu wspieranie interesów narodowych i polityki państwowej Ukrainy w sferze gospodarczej, politycznej, wojskowej, wojskowo-technicznej, środowiskowej i informacyjnej, wzmacnianie zdolności obronnych, rozwój gospodarczy i naukowo-techniczny, ochrona i ochrona granicy państwowej; udział w walce z terroryzmem, międzynarodową przestępczością zorganizowaną, nielegalnym handlem narkotykami, nielegalnym handlem bronią i jej technologią, nielegalną migracją w sposób przewidziany prawem; podejmowanie działań w celu przeciwdziałania zewnętrznym zagrożeniom bezpieczeństwa narodowego, życia i zdrowia Ukrainy

Historia stworzenia

W lutym 1992 r., po Ogólnoukraińskiej Konferencji Budownictwa Wojskowego, rozpoczęło się tworzenie Zarządu Wywiadu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Trzon organizacyjny jednostki stanowili pracownicy wydziału wywiadu Kwatery Głównej Kijowskiego Okręgu Wojskowego. Początek formowania Urzędu nastąpił pod przewodnictwem płk. Mykoły Kuźmina. Pierwszym szefem departamentu był pułkownik Anatolij Widanow, a od lipca 1992 r. generał dywizji Władimir Legominow, który wcześniej kierował wywiadem Bałtyckiego Okręgu Wojskowego. W tym samym czasie formowanie rdzenia organizacyjnego do tworzenia strategicznego komponentu wywiadu wojskowego - Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego, które odbywało się pod kierownictwem doświadczonego oficera kontrwywiadu, generała broni Aleksandra Skipalskiego. 7 września 1992 r. Prezydent Ukrainy podpisał dekret o utworzeniu Zarządu Wojskowego Wywiadu Strategicznego Ministerstwa Obrony Ukrainy. Ten dzień to oficjalna data powstania ukraińskiego wywiadu wojskowego. Dekretem Prezydenta Ukrainy z dnia 6 lipca 1993 r. na bazie Departamentu Wojskowego Wywiadu Strategicznego Ministerstwa Obrony i Zarządu Wywiadu Generalnego Ukrainy utworzono Główny Zarząd Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy Sztab Sił Zbrojnych. Generał porucznik Skipalsky został mianowany pierwszym szefem Zarządu Głównego. A 14 kwietnia 1994 r. Dekretem Prezydenta Ukrainy Ministerstwo Obrony zostało zreorganizowane w Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (GUR). Ten dzień to oficjalna data powstania ukraińskiego wywiadu wojskowego. Dekretem Prezydenta Ukrainy z dnia 6 lipca 1993 r. na bazie Departamentu Wojskowego Wywiadu Strategicznego Ministerstwa Obrony i Zarządu Wywiadu Generalnego Ukrainy utworzono Główny Zarząd Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy Sztab Sił Zbrojnych. Generał porucznik Skipalsky został mianowany pierwszym szefem Zarządu Głównego. A 14 kwietnia 1994 r. Dekretem Prezydenta Ukrainy Ministerstwo Obrony zostało zreorganizowane w Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (GUR). Ten dzień to oficjalna data powstania ukraińskiego wywiadu wojskowego. Dekretem Prezydenta Ukrainy z dnia 6 lipca 1993 r. na bazie Departamentu Wojskowego Wywiadu Strategicznego Ministerstwa Obrony i Zarządu Wywiadu Generalnego Ukrainy utworzono Główny Zarząd Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy Sztab Sił Zbrojnych. Generał porucznik Skipalsky został mianowany pierwszym szefem Zarządu Głównego. A 14 kwietnia 1994 r. Dekretem Prezydenta Ukrainy Ministerstwo Obrony zostało zreorganizowane w Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (GUR). Dekretem Prezydenta Ukrainy z dnia 6 lipca 1993 r. na bazie Departamentu Wojskowego Wywiadu Strategicznego Ministerstwa Obrony i Zarządu Wywiadu Generalnego Ukrainy utworzono Główny Zarząd Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy Sztab Sił Zbrojnych. Generał porucznik Skipalsky został mianowany pierwszym szefem Zarządu Głównego. A 14 kwietnia 1994 r. Dekretem Prezydenta Ukrainy Ministerstwo Obrony zostało zreorganizowane w Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (GUR). Dekretem Prezydenta Ukrainy z dnia 6 lipca 1993 r. na bazie Departamentu Wojskowego Wywiadu Strategicznego Ministerstwa Obrony i Zarządu Wywiadu Generalnego Ukrainy utworzono Główny Zarząd Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy Sztab Sił Zbrojnych. Generał porucznik Skipalsky został mianowany pierwszym szefem Zarządu Głównego. A 14 kwietnia 1994 r. Dekretem Prezydenta Ukrainy Ministerstwo Obrony zostało zreorganizowane w Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (GUR).

Struktura GUR Ministerstwa Obrony Ukrainy

Departamenty Wywiadu Strategicznego. Pozyskuje informacje wywiadowcze i przyczynia się do realizacji polityki państwowej Ukrainy, wzmocnienia zdolności obronnych, rozwoju gospodarczego i naukowo-technicznego Ukrainy. Wraz z ukraińskimi służbami wywiadowczymi i organami ścigania departament jest zaangażowany w walkę z międzynarodową przestępczością zorganizowaną, w tym z terroryzmem, handlem narkotykami, nielegalną migracją oraz nielegalnym handlem i produkcją broni. Pododdziały strukturalne resortu organizują wydarzenia międzynarodowej współpracy wojskowej z organami wywiadowczymi innych państw. Wsparcie wywiadowcze Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Kieruje siłami i środkami rozpoznania Sił Zbrojnych Ukrainy. Powierzono mu wywiadowcze wsparcie planowania strategicznego dla użycia Sił Zbrojnych Ukrainy, szkolenie operacyjne i bojowe wojsk oraz działania prowadzone w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Departament zapewnia wsparcie wywiadowcze i informacyjne działań kontyngentów pokojowych Sił Zbrojnych Ukrainy w międzynarodowych operacjach pokojowych. Wsparcie informacyjne. Przeprowadza analityczne przetwarzanie uzyskanych danych o rzeczywistych i potencjalnych możliwościach, zamiarach i działaniach obcych państw, organizacji i osób zagrażających interesom Ukrainy, ocenia sytuację wojskowo-polityczną wokół Ukrainy, identyfikuje zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Departament przygotowuje pozyskane i przetworzone informacje do przekazania do najwyższego kierownictwa państwowego i wojskowego. Realizacja polityki personalnej. Wykonuje zadania z zakresu doboru, przygotowania i rozmieszczenia personelu Głównego Zarządu Wywiadu oraz jednostek podległych, realizacji polityki kadrowej państwa. Kompetencje działu obejmują określenie zapotrzebowania na specjalistów w specjalnościach wywiadowczych, organizację ich szkolenia w instytucjach edukacyjnych. Organizuje przekwalifikowania i szkolenia zaawansowane wojskowych i pracowników Centralnej Agencji Wywiadu oraz jednostek podległych. Logistyka. Organizuje kompleksowe wsparcie działalności Zarządu Głównego i jednostek podległych, zapewnia wywiad jednostkom wywiadowczym Sił Zbrojnych Ukrainy. Odpowiada za kształtowanie porządku obronnego państwa w interesie wywiadu wojskowego, organizację rozwoju nowoczesnych środków wywiadu, ich eksploatację i naprawę. Dział rozwiązuje problemy związane z budową kapitału i kwaterunkami, zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Znane operacje

18 sierpnia 2021 r. wojskowy samolot transportowy IL-76MD z 25. Brygady Lotnictwa Transportowego Sił Zbrojnych Ukrainy z jednostką GUR MOU na pokładzie przyleciał z sektora wojskowego Lotniska Boryspol do Kabulu z misją ewakuacji Ukraińców obywateli i cudzoziemców. W sumie samoloty brygady wykonały 6 lotów i zabrały ponad 700 obywateli różnych krajów. Siły specjalne udają się do Kabulu 3 razy dziennie, aby znaleźć i zabrać obywateli do ewakuacji na lotnisko w Kabulu.

Liderzy GUR Ministerstwa Obrony Ukrainy

Szefowie agencji wywiadowczych wojsk kozackich

1648-1654 - Ławrin Kapusta, szef wywiadu kozackiego Bohdana Chmielnickiego

Szefowie agencji wywiadowczych Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej

1918—1918 - Kuszcz Wiktor Maksymowicz, szef wydziału kwarty 1 (wywiadu) Sztabu Generalnego UD 1919—1919 - Kołosowski Wołodymyr Wasylowicz, szef wydziału wywiadu wywiadu wojskowego UD, UPR. 1919-1919 - A. Tkaczuk, Naczelnik Wydziału Informacji Zagranicznej Departamentu Politycznego MSW Ukraińskiej Republiki Ludowej 1919-1919 - Lipko Petro Iwanowicz, Szef Zarządu Wywiadu Sztabu Generalnego Armii UPR 1919-1919 - Gretsov (Gretsiv) Siergiej Siergiejewicz, szef Zarządu Wywiadu. 1919-1920 - Borys Yevhenovich Snigiriv, szef Zarządu Wywiadu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukraińskiej Republiki Ludowej 1919-1920 - Rodion Kowalski, szef wywiadu UGA. 1920—1920 - Kuźminski Aleksander Chomicz, Szef Zarządu Wywiadu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukraińskiej Republiki Ludowej 1920-1921 - Krasowski Mikołaj Ołeksandrowycz, szef Armii INFIBRO Ukraińskiej Republiki Ludowej. 1921-1927 - Kuźminsky Aleksander Khomicz, szef Wydziału Wywiadu Komendy Partyzancko-Powstańców KC Ukraińskiej Republiki Ludowej. 1927-1934 - Niedajkasza Wasyl Donatowycz, pierwszy (wywiadowczy) sektor II Sekcji Sztabu Generalnego Ministerstwa Wojny Ukraińskiej Republiki Ludowej. 1934-1936 - Wołodymyr Jakowicz Szewczenko, szef wywiadu i kontrwywiadu Państwowego Centrum Ukraińskiej Republiki Ludowej.

Liderzy GUR Ministerstwa Obrony Ukrainy

generała broni Aleksandra Aleksandrowicza Skipalskiego, od 16 października 1992 r.; Generał pułkownik Smeshko Igor Pietrowicz, od 9 czerwca 1997 r.; Generał pułkownik Paliy Wiktor Mikołajowycz od 29 września 2000 r.; pułkownik Gałaka Ołeksandr Iwanowicz, od 13 marca 2003 r.; gen. broni Gvozd Wiktor Iwanowicz, od 17 stycznia 2008 r.; Generał pułkownik Serhij Oleksandrovych Hmyza, od 17 sierpnia 2010 r.; generał dywizji Jurij Pawłow, od 3 marca 2014 r.; gen. broni Kondratiuk Walery Witalijowicz, od 3 marca 2015 r.; Generał pułkownik Burba Wasyl Wasylowicz, od 15 października 2016 r.; Pułkownik Budanov Kirill Alekseevich, od 5 sierpnia 2020 r.

Weterani GUR Ministerstwa Obrony Ukrainy

Nazwa zwyczajowa

Potoczna nazwa „wyspa” jest również używana w odniesieniu do tej agencji wywiadowczej, co wynika z lokalizacji biura na Wyspie Rybackiej.

Interesujące fakty

W październiku 2016 r. podczas prezentacji nowego szefa Urzędu opinii publicznej zaprezentowano również godło wywiadu wojskowego Ukrainy - sową trzymającą miecz nad mapą Rosji oraz hasło wywiadu wojskowego „Sapiens dominabitur astris” ( „Mądry będzie panował nad gwiazdami”). Ten emblemat i hasło są aluzją do emblematu rosyjskiego wywiadu wojskowego (który przedstawia nietoperza; dla sów, jak wiemy, nietoperz jest zdobyczą) i jego hasła „Nad nami tylko gwiazdy”. Nowy emblemat i hasło wywołały histerię w rosyjskich władzach.

Widzieć także

Główny Zarząd Wywiadu Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej Wywiad wojskowy Wywiad wojskowy Ukrainy Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy Departament Kontrwywiadu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy

Uwagi

Źródła

Skripnik OV (2019). Wywiad ukraiński. 100 lat walki, konfrontacji, osiągnięć. Kijów: ADEF-Ukraina. 344. ISBN 978-617-7393-93-0.

Połączyć

Wywiad wojskowy Ukrainy: mądry gwiazd / Ukrinform, 7 września 2018 / Wywiad wojskowy Ukrainy przyniósł do Stanów Zjednoczonych dowody na zamiary Rosji dalszego destabilizowania sytuacji w Europie / LB? 14.03.2019 / Do 100. rocznicy powstania wywiadu wojskowego Ukrainy. http://gur.gov.ua/. GUR MO. 6 marca 2018 r. Cytowano 1 czerwca 2018 r.

Original article in Ukrainian language