Dramaturg

Article

January 28, 2023

Dramaturg (dramaturka) to pisarka, która tworzy utwory dramatyczne (dramaty, tragedie, komedie, tragikomedie, wodewil, misteria, interludia, wiersze dramatyczne itp.) przeznaczone do przedstawień teatralnych lub czytania. Autor sztuk teatralnych. Niektórzy dramaturdzy (William Szekspir, Moliere, Iwan Kotlarewski, luminarze ukraińskiego teatru) nie tylko pisali sztuki, ale także realizowali je na scenie.

literatura

Dramaturg // Encyklopedia literacka: w 2 tomach / wyd. YI Kowaliow. - Kijów: VC "Akademia", 2007. - Vol. 1: A - L. - 608 s. - P. 304. Kiselyov JM Dramaturdzy Ukrainy: Lit. portrety. - К.: Дніпро, 1967. - 379 с. Szewczenko J. Ukraińscy dramatopisarze: Eseje teatralno-krytyczne o starych i nowych sztukach nadają się na scenę klubową i zawodową. - H.: ukr. robotnik, 1928. - 128 s.

Original article in Ukrainian language