księstwa naddunajskie

Article

January 28, 2023

Księstwa Dunaju ( rumuński : Principatele Dunărene , serbski : Дунавске кнежевине , translit. Dunavske kneževine ) to termin nadany przez monarchię habsburską po podpisaniu traktatu pokojowego Kyuchuk-Kaynardzhi (1774) w celu oznaczenia regionów Dolnego Dunaju i Księstwo Dunaju przed zjednoczeniem dwóch księstw w 1859 roku. Zjednoczone Księstwo Wołoszczyzny i Mołdawii wraz z Transylwanią tworzyły podstawę rumuńskiego państwa narodowego. W szerszym znaczeniu termin ten można również zastosować do Księstwa Serbii jako księstwa nad Dunajem, które znalazło się pod zwierzchnictwem (wraz z Wołoszczyzną i Mołdawią) pod rządami Porty od 1817 roku.

Widzieć Również

Księstwo Mołdawii Księstwo Wołoszczyzny

Uwagi

Original article in Ukrainian language