Komi Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka

Article

January 28, 2023

Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka Komi (Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka Komi) była autonomiczną republiką w północno-zachodniej RFSRR od 1936 do 1990 roku. Stolicą Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej Komi było miasto Syktywkar.

Podział administracyjny

Kiedy powstała Komi Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, obejmowała ona: Rejon Iżemski Rejon Łetski Rejon Pryluky Rejon Storozhevsky Rejon Syktywkar Rejon Sysolsky Rejon Troicko-Peczora Rejon Udorski Rejon Ust-Usinsky Rejon Ust-Vimsky Rejon Ust-Kulom Rejon Ust-Tsilemsky

Demografia

Według spisu z 1939 r. 72,5% ludności Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej Komi (231,3 tys. osób) stanowili przedstawiciele ludu Komi. Później ich liczba nieznacznie wzrosła, ale odsetek ogółu ludności spadł ze względu na wzrost liczby przedstawicieli innych narodowości ZSRR i do 1989 r. wynosił tylko 23,3%.

Original article in Ukrainian language