Monastyrski Denis Anatolijowicz

Article

January 28, 2023

Denis Anatoliyovych Monastyrsky (ur. 12 czerwca 1980 r. Chmielnicki) – ukraiński prawnik, polityk, minister spraw wewnętrznych Ukrainy (od 16 lipca 2021 r.), zastępca ludu (2019-2021), przewodniczący Komisji Najwyższej ds. Egzekwowania Prawa ( 2019-2021) ), członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (od 16 lipca 2021).

Zatrudnienie

W 2000 r. pracował jako radca prawny w PJSC „Chmielnicki Zakład Wyposażenia Kuźni i Pras” Prygma-Press „(Chmielnicki). W latach 2003-2006 pracował jako asystent-konsultant deputowanego ludowego Ukrainy w Radzie Najwyższej Ukrainy. W latach 2005-2016 wykładał w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Chmielnickiego, kierował Katedrą Tworzenia Prawa i Ekspertyz Naukowych. Rewolucja godności przesądziła o potrzebie zmiany rodzaju działalności z teoretycznej na praktyczną – związaną z reformą systemu ścigania państwa. Od 2015 r. brał udział w wyborach kierownictwa prokuratur terenowych (w trakcie restrukturyzacji prokuratury w latach 2015-2016). Od 2016 roku uczestniczy w tworzeniu Państwowego Biura Śledczego. Był sekretarzem stale działającej Komisji Konkursowej ds. utworzenia Państwowego Biura Śledczego.W latach 2016-2019 współpracował jako ekspert ds. egzekwowania prawa i reformy sądownictwa z Centrum Analitycznym „Ukraiński Instytut Przyszłości”. Od 2019 do 2021 r. deputowany ludowy Ukrainy, przewodniczący Komitetu Rady Najwyższej ds. Egzekwowania Prawa. 16 lipca Rada Najwyższa Ukrainy powołała Denysa Monastyrskiego na stanowisko ministra spraw wewnętrznych Ukrainy.

Edukacja i zaawansowane szkolenia

Jest absolwentem Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Chmielnickiego. W latach 2005-2006 studiował w Ogólnoukraińskiej Szkole Tworzenia Prawa przy Instytucie Legislacji Rady Najwyższej Ukrainy. W 2009 roku obronił pracę na stopień Kandydata. Absolwent programu Community Connections, we wrześniu 2009 r. złożył wizytę studyjną w Stanach Zjednoczonych w ramach programu Wolontariat: Skuteczny wybór wolontariuszy, szkolenie, przydział i nagradzanie. Od kwietnia do grudnia 2018 r. odbywał się program Misji Doradczej Unii Europejskiej „Przywództwo w zarządzaniu zmianą” dla ekspertów ds. porządku publicznego w sektorze bezpieczeństwa cywilnego Ukrainy. W sierpniu 2018 roku wziął udział w międzynarodowym kursie doszkalającym „Police and Society”.zorganizowanej przez Centrum Współpracy i Rozwoju MASHAV, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela wraz z izraelską policją (Jerozolima, 12-31 sierpnia 2018 r.). Od 23 października do 13 listopada 2020 r. kurs „Administracja publiczna i przywództwo w dobie innowacji” z National University of Singapore „Lee Kuan Yew School of Public Policy”.

Praca publiczna

Od 1997 roku DA Monastyrsky prowadzi działalność publiczną. Od 2001 r. – wiceprzewodniczący, a od 2006 r. – prezes Podolskiego Młodzieżowego Stowarzyszenia Kulturalnego „Ku Przyszłość poprzez Kulturę”, którego celem jest praca kulturalno-oświatowa wśród młodzieży, ochrona narodowego dziedzictwa kulturowego.

Osobisty

Żonaty. Żona - Monastyrska Żanna Wiktoriwna. Wychowują dwóch synów. Posługuje się językiem ukraińskim, angielskim i rosyjskim.

Uwagi

Original article in Ukrainian language